Iedereen in een vergadering en een presentator in een webinar of gebeurtenis kunnen inhoud delen. Wanneer u een open venster boven de gedeelde toepassing verplaatst, kan niemand dit zien, maar kunt u uw cameravideo tonen via de gedeelde toepassing.

Uw scherm delen

Als u uw scherm deelt, kan iedereen zien wat u ziet. Als u een Word-document of een PowerPoint-dia of zelfs een website of chatvenster hebt geopend, zien ze dit.


Vóór uw vergadering dempt u meldingen en sluit u alle persoonlijke of gevoelige documenten. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over het per ongeluk delen van privé- of afleidende informatie.


Wanneer u inhoud deelt, kunt u toegang krijgen tot de werkbalk voor delen door uw muis te verplaatsen naar de tekst 'U deelt dit scherm'. Deze vervolgkeuze wordt vervolgkeuze om uw opties weer te geven. Als u het nogmaals wilt verbergen, verplaatst u de muis weg.

Klik op Delen en selecteer het scherm dat u wilt delen.

Alleen een bepaalde toepassing delen

Als u een bepaalde toepassing deelt, kunnen anderen niets anders zien dan de gedeelde toepassing. Als u bijvoorbeeld uw browser en PowerPoint hebt geopend en u PowerPoint wilt delen, worden de browsertabbladen niet weergegeven. Als u echter meerdere PowerPoint-presentaties hebt geopend, kunt u er tussen schakelen. Als u een andere toepassing verplaatst voor de toepassing die u deelt, kunnen deelnemers nog steeds alleen uw gedeelde toepassing zien.


Als u per ongeluk op een toepassing klikt die niet wordt gedeeld, zien ze nog steeds alleen de toepassing die wordt gedeeld.

Als u een toepassing wilt delen die is geopend, klikt u op Delen en selecteert u een toepassing in de lijst.

Als u een toepassing wilt delen die niet geopend is , selecteert u Delen > andere toepassingenen klikt u vervolgens op Delen naast de toepassing.

Voor het delen van uw video via uw inhoud, zie Uw video tonen via gedeelde inhoud in Webex Meetings en Webex-webinars.

Meerdere toepassingen delen

U kunt meerdere toepassingen delen zonder te stoppen met wat u momenteel deelt.

Als u een aanvullende app wilt delen terwijl u deze deelt, klikt u op Delen en selecteert u vervolgens Inhoud delen.

Video-inhoud delen

Het delen van video-inhoud is iets anders dan het delen van een ander type inhoud. Daarom hebben Meetings en Webex-webinars een modus voor delen die is geoptimaliseerd voor video.

Klik op Delen en selecteer vervolgens Optimaliseren voor beweging en video in het vervolgkeuzemenu en kies het scherm of de toepassing die u wilt delen.


Als uw video geluid heeft dat u wilt dat anderen horen, klikt u op Audio van uw computer delen zodat het videogeluid direct via het geluidsscherm audioconferentie.

Zien wat u deelt

Wanneer u inhoud deelt, wilt u ervoor zorgen dat u alleen deelt wat u wilt en dat iedereen in de vergadering deze inhoud kan zien. Als u uw scherm of een toepassing deelt, controleert u wat iedereen ziet door een venster te openen dat laat zien wat u deelt.

Tijdens het delen gaat u naar het tabblad in de bedieningsbalk van de vergadering boven aan het scherm en klikt u op de pijl-omlaag.

voorbeeld van uw scherm delen

Een bestand delen

Met het delen van bestanden kunt u één bestand delen. Het kan alles zijn, zoals een document of videobestand dat is opgeslagen op uw computer.


Als u het bestand al hebt geopend, deelt u uw scherm of toepassing. Bestand delen werkt mogelijk niet wanneer u een PowerPoint-presentatie met ingesloten video probeert te delen.

Een whiteboard delen

Maak een whiteboard om uw ideeën visueel te delen. Whiteboards die worden gedeeld tijdens een vergadering, worden niet automatisch opgeslagen. Vergeet niet uw whiteboard op te slaan. Een leeg werkgebied delen waar u met gebruik van teksttools en grafische tools kunt samenwerken met de andere deelnemers aan de vergadering.

Selecteer Delen > nieuw whiteboard.