U kunt verschillende opties selecteren wanneer u met de rechtermuisknop op een ruimte klikt, afhankelijk van het type ruimte en uw rol in die ruimte. U kunt ook met de rechtermuisknop op de zoekresultaten klikken en enkele filterlijsten zoals Meldingen, Ongelezen en Favorieten.

Als een bericht een koppeling bevat, kunt u met de rechtermuisknop op de koppeling klikken voor een optie Koppeling kopiëren in het menu Snelkoppeling.


Zorg ervoor dat u de instelling Secundaire klik hebt ingesteld op uw Mac. Ga naar Systeemvoorkeuren > Trackpad >Punt & Klik op > secundaire klik en selecteer een optiein de vervolgkeuzelijst.