Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy spacji będzie można wybrać różne opcje, w zależności od typu przestrzeni i roli w tej przestrzeni. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy wyniki wyszukiwania i niektóre listy filtrów, takie jak Powiadomienia, Nieprzeczytane i Ulubione.

Jeśli wiadomość zawiera łącze, można kliknąć je prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać opcję Kopiuj łącze w menu skrótów.


Upewnij się, że na komputerze Mac skonfigurowano ustawienie dodatkowego kliknięcia. Przejdź do Preferencji systemowych > gładziku > Wskaż i kliknij > kliknij pomocniczo i wybierz opcję z listy rozwijanej.