Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy spacji możesz wybrać różne opcje, w zależności od rodzaju przestrzeni i roli w tym obszarze. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy wyniki wyszukiwania i niektóre listy filtrów, takie jak Powiadomienia, Nieprzeczytane i Ulubione.

Jeśli wiadomość zawiera łącze, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy łącze, aby uzyskać opcję Kopiuj łącze w menu Skróty.


Upewnij się, że masz skonfigurowane ustawienie kliknięcia dodatkowego na komputerze Mac. Przejdź do pozycji Preferencje systemowe > gładzik > wskaż > dodatkowe kliknięcie i wybierz opcję z listy rozwijanej.