Po kliknięciu obszaru prawym przyciskiem myszy będzie można wybrać różne opcje, w zależności od typu obszaru i roli w tym obszarze. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy wyniki wyszukiwania i niektóre listy filtrów, takie jak Powiadomienia, Nieprzeczytane i Ulubione.

Jeśli wiadomość zawiera łącze, możesz je kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać Kopiuj łącze w menu skrótów.


 

Upewnij się, że na komputerze Mac zostało skonfigurowane ustawienie Dodatkowe kliknięcie. Przejdź do Ustawienia systemu > Gładzik > Wskaż i kliknij > Dodatkowe kliknięcie i wybierz opcję z listy rozwijanej.