Vragen filteren en sorteren

Ido is beschikbaar in Webex Meetings. U kunt Video gebruiken in abonnementen voor maximaal 10.000 gebruikers in Webex Webinars op sites van versie41.9 enhoger. Enquêêten met deelnemers zijn beschikbaar voor maximaal 10.000 deelnemers, terwijl quizzen beschikbaar zijn voor maximaal 5000 gebruikers.

Filteren en wijzigen van de sorteer volgorde is alleen van invloed op uw weergave.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de functie vraag en antwoord hebt ingeschakeld inIdo.

1

Tijdens een vergadering of webinar gaat u naar het tabblad vraag en antwoord vergadering inIdo en klikt u vervolgensop Live.

2

Klik op Filteren en filteren of sorteren van de Filter vragen:

  • Klik op Boven om te sorteren op de vragen met de meeste upvotes , als u geen tijd hebt om de vragen van iedereen door teAanroepennemen.
  • Klik op Recent om te sorteren van de meest tot de minst recent gestelde vraag.
  • Klik op Geklikt om de vragen te bekijken die u in de naam hebt geklikt.
  • Als u labels aan de vraag hebttoegevoegd, kiest u het label om vragen te filteren op.