Filtriranje i sortiranje pitanja

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinars naverzijama 41.9 i novijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Filtriranje i menjanje redosleda sortiranja utiče samo na prikaz.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste uključili Q&A funkciju uslidu.

1

Tokom sastanka ili vebinaraidite na Q&A karticu u Slidu , azatim kliknite na dugme Uživo.

2

Kliknite na Filter dugme Filtriraj i filtriraj ili sortirajte pitanja:

  • Kliknite na dugme "Vrh" da biste sortirali po pitanjima sa najviše poziva , ako nemate vremena da Upvoteprođete kroz svačija pitanja.
  • Kliknite na dugme "Nedavno" da biste sortirali od većine do poslednje postavljenog pitanja.
  • Kliknite na dugme "Starred" da biste videli pitanja koja ste glumili.
  • Ako ste dodali oznake za pitanje, odaberite oznaku po koju ćete filtrirati pitanja.