Selecteer de koppeling of de opnameafbeelding die in de ruimte is geplaatst en speel de opname vervolgens af via uw webbrowser.

De opnameafbeelding bevat de titel van de vergadering, de datum, tijd, duur en het opnamewachtwoord.


 

Voor standaard Webex -vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte ontvangt de host een e-mailbericht met een koppeling naar de opname en kan deze deze delen met andere deelnemers. Zie voor meer informatie Webex app| Uw vergaderingsopnamen weergeven .


 

Webex voor de overheid biedt nog geen ondersteuning voor het proces waarmee vergaderingsinhoud in een ruimte wordt ingevuld. Vergaderingsopnamen worden dus niet weergegeven in de ruimte.