Vyberte odkaz alebo obrázok záznamu uverejnený v priestore a potom prehrajte záznam z webového prehliadača.

Obraz záznamu obsahuje názov stretnutia, dátum, čas, trvanie a heslo záznamu.


 

Pri štandardných stretnutiach Webex alebo stretnutiach v osobnej miestnosti hostiteľ dostane e-mailovú správu s odkazom na nahrávku a môžu ju zdieľať s ostatnými účastníkmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácia Webex | Pozrite si záznamy zo stretnutí .


 

Webex for Government zatiaľ nepodporuje proces, ktorým sa obsah schôdze naplní do priestoru. Záznamy stretnutí sa teda v priestore nezobrazujú.