Dit artikel is van toepassing op WBS41.2.x en eerdere sites. Als u een nieuwere Webex-versie hebt, kunt u hier meer informatie vinden over het delen van bewegend beeld en video-inhoud.

Iedereen in een vergadering en presentatoren in een gebeurtenis kan inhoud delen.

Uw scherm delen

Als u uw scherm deelt, ziet iedereen wat u op uw scherm kunt zien. Als u een Word-document of een PowerPoint-dia of zelfs een website of chatvenster hebt geopend, zien ze dit.


Vóór uw vergadering dempt u meldingen en sluit u alle persoonlijke of gevoelige documenten. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over het per ongeluk delen van privé- of afleidende informatie.

Selecteer Delen en Scherm.

Alleen een bepaalde toepassing delen

Als u een bepaalde toepassing deelt, kunnen anderen niets anders zien dan de gedeelde toepassing. Als u bijvoorbeeld uw browser en PowerPoint hebt geopend en u PowerPoint wilt delen, worden de browsertabbladen die u hebt geopend niet weergegeven. Als u echter meerdere PowerPoint-presentaties hebt geopend, kunt u deze omschakelen en worden ze nog steeds gedeeld. U kunt ook dia's bewerken als u deze deelt.


Als u per ongeluk op een toepassing klikt die niet wordt gedeeld, wordt er een grijs scherm weergegeven.

Als u een toepassing wilt delen die is geopend, selecteert u Delen en vervolgens de toepassing uit de lijst met geopende toepassingen.

Als u een toepassing wilt delen die niet geopend is, selecteert u Delen en andere toepassingen en klikt u vervolgens naast de toepassing die u wilt delen.

Een video delen

Video delen verschilt enigszins van het delen van andere soorten inhoud. Daarom hebben Webex Meetings Webex Events deelmodus die is geoptimaliseerd voor video.

Klik op Delen, selecteer Optimaliseren voor bewegend beeld en video in het vervolgkeuzemenu en kies de inhoud die u wilt delen.

Zien wat u deelt

Wanneer u inhoud deelt, wilt u ervoor zorgen dat u alleen deelt wat u wilt en dat iedereen in de vergadering deze inhoud kan zien. Als u uw scherm of een toepassing deelt, controleert u wat iedereen ziet door een venster te openen dat laat zien wat u deelt.

Tijdens het delen gaat u naar het tabblad in de bedieningsbalk van de vergadering boven aan het scherm en klikt u op de pijl-omlaag.

Een bestand delen

Met het delen van bestanden kunt u één bestand delen. Het kan alles zijn, zoals een document of videobestand dat is opgeslagen op uw computer.


Als u het bestand al hebt geopend, deelt u uw scherm of toepassing. Bestand delen werkt mogelijk niet wanneer u een PowerPoint-presentatie met ingesloten video probeert te delen.

Als u een bestand wilt delen, selecteert u > bestand delen .

Een whiteboard delen

Maak een whiteboard om uw ideeën visueel te delen. Whiteboards die tijdens een vergadering worden gedeeld, worden niet automatisch opgeslagen. Dus vergeet niet uw whiteboard op te slaan.

Als u een leeg werkgebied wilt delen waar u met gebruik van teksttools en grafische tools kunt samenwerken met de andere deelnemers aan de vergadering, selecteert u Delen en Nieuw whiteboard.