Denne artikkelen gjelder for WBS41.2.x og tidligere nettsteder. Hvis du har en senere Webex-versjon, kan du lære hvordan du deler bevegelses- og videoinnhold her.

Alle i et møte, og presentatører i en hendelse, kan dele innhold.

Del skjermen din

Når du deler skjermen, ser alle det du kan se på skjermen. Hvis du har et Word-dokument eller et PowerPoint-lysbilde, eller til og med et nettsted eller chattevindu åpent, vil de se det.


Før møtet må du slå av varsler og lukke personlige eller sensitive dokumenter. På denne måten trenger du ikke å bekymre deg for å dele privat eller distraherende informasjon ved et uhell.

Velg Del og Skjerm.

Del kun et bestemt program

Når du deler et bestemt program, kan andre ikke se noe annet enn programmet du deler. Hvis du for eksempel har nettleseren og PowerPoint åpen og velger å dele PowerPoint, kan de ikke se nettleserfanene du har åpne. Men hvis du har flere PowerPoint-presentasjoner åpne, kan du bytte mellom dem, og de vil fortsatt deles. Du kan også redigere lysbilder mens du deler dem.


Hvis du ved et uhell klikker på et program som ikke er delt, vil de se en grå skjerm.

Hvis du vil dele et program som er åpent, velger du Del og velger programmet fra listen over åpne programmer.

Hvis du vil dele et program som ikke er åpent, velger du Del og Andre programmer, og deretter klikker du på ved siden av programmet du ønsker å dele.

Dele en video

Deling av video er litt forskjellig fra å dele andre typer innhold. Derfor har Webex Meetings og Webex Events en delingsmodus som er optimalisert for video.

Klikk på Del, velg Optimaliser for bevegelse og video fra rullegardinmenyen, og velg deretter innholdet du vil dele.

Se hva du deler

Når du deler innhold, ønsker du å forsikre deg om at du kun deler det du vil dele og at alle i møtet kan se det. Når du deler skjermen eller et program, kan du kontrollere hva andre ser ved å åpne et vindu som viser deg hva du deler.

Gå til fanen i kontrollfeltet for møtet øverst på skjermen mens du deler, og klikk på pil ned.

Del en fil

Ved å dele filer kan du dele én enkelt fil. Det kan være hva som helst, for eksempel et dokument eller en videofil som er lagret på datamaskinen din.


Hvis du allerede har filen åpen, deler du skjermen eller programmet. Fildeling fungerer kanskje ikke når du prøver å dele en PowerPoint-presentasjon med innebygd video.

Hvis du vil dele en fil, velger du Del > Del fil.

Del en tavle

Opprett en tavle for å dele idéene dine visuelt. Tavler som deles under et møte, lagres ikke automatisk, så husk å lagre tavlen.

Hvis du vil dele et tomt arbeidsområde der du kan samarbeide med de andre møtedeltakerne ved hjelp av både tekst- og grafikkverktøy, velger du Del og Ny tavle.