1

Klik op profielfotoen kies Instellingen > Algemeen.

2

Selecteer onder Landingsscherm in het dialoogvenster het tabblad dat u wilt weergegeven wanneer u de app voor het eerstopent vervolgkeuzelijst.


 

Als u geen optie kunt selecteren, neem dan contact op met uw beheerder, aangezien deze mogelijk het standaard landingsscherm heeft geconfigureerd dat in uw hele organisatie wordt gebruikt.

3

Klik op Opslaan en start de appopnieuw.

1

Klik op profielfoto en kies Voorkeuren >Algemeen.

2

Selecteer onder Landingsscherm in het dialoogvenster het tabblad dat u wilt weergegeven wanneer u de app voor het eerstopent vervolgkeuzelijst.


 

Als u geen optie kunt selecteren, neem dan contact op met uw beheerder, aangezien deze mogelijk het standaard landingsscherm heeft geconfigureerd dat in uw hele organisatie wordt gebruikt.

3

Klik op Opslaan en start de appopnieuw.