1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke > Opšte.

2

U okviru Odredišni ekran izaberite karticu koju želite da se pojavite kada prvi put otvorite aplikaciju, padajuća lista.


 

Ako ne možete da izaberete opciju, obratite se administratoru jer su možda konfigurisali podrazumevani odredišni ekran koji se koristi u vašoj organizaciji.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim ponovo pokrenite aplikaciju.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite opciju "> opšte".

2

U okviru Odredišni ekran izaberite karticu koju želite da se pojavite kada prvi put otvorite aplikaciju, padajuća lista.


 

Ako ne možete da izaberete opciju, obratite se administratoru jer su možda konfigurisali podrazumevani odredišni ekran koji se koristi u vašoj organizaciji.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim ponovo pokrenite aplikaciju.

1

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite "Podešavanja" > "Opšte".

2

Dodirnite Odredišni ekran, a zatim izaberite ekran koji želite da se prikazuje kada prvi put otvorite aplikaciju.


 

Ako ne možete da izaberete opciju, obratite se administratoru jer su možda konfigurisali podrazumevani odredišni ekran koji se koristi u vašoj organizaciji.