1

Kliknite na sliku profila , azatim odaberite stavku Postavke > opšte postavke.

2

U okviruEkran za sletanje izaberite karticu koju želite da se pojavi kada prvi put otvorite aplikaciju, sa padajuće liste.


 

Ako ne možete da izaberete opciju, obratite se administratoru jer su možda podesili podrazumevani ekran za sletanje koji se koristi u celoj organizaciji.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj , azatim ponovo pokrenite aplikaciju.

1

Kliknite na sliku profila , azatim izaberite stavku Željene > opšte postavke.

2

U okviruEkran za sletanje izaberite karticu koju želite da se pojavi kada prvi put otvorite aplikaciju, sa padajuće liste.


 

Ako ne možete da izaberete opciju, obratite se administratoru jer su možda podesili podrazumevani ekran za sletanje koji se koristi u celoj organizaciji.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj , azatim ponovo pokrenite aplikaciju.