1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar > Allmänt.

2

Under Startskärmväljer du den flik som du vill ska visas när du öppnar appen för första gången på listruta.


 

Om du inte kan välja ett alternativ kontaktar du din administratör eftersom de kan ha konfigurerat standardskärmen för landning som används i hela din organisation.

3

Klicka på Spara och starta sedan omappen.

1

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Allmänt .

2

Under Startskärmväljer du den flik som du vill ska visas när du öppnar appen för första gången på listruta.


 

Om du inte kan välja ett alternativ kontaktar du din administratör eftersom de kan ha konfigurerat standardskärmen för landning som används i hela din organisation.

3

Klicka på Spara och starta sedan omappen.