Toegankelijkheids standaarden en verbeteringen

Zie de toegankelijkheidssjablonen voor vrijwillige product sjablonen voor meer informatie over toegankelijkheidsopties in vergaderingen Webex Meetings, webinars en gebeurtenissen.

Voor meer informatie over de toegankelijkheidsverbeteringen die we aanbrengen inWebexservices, bekijkt u de Webex Meetings suite-verbeteringen.

Ondersteuning voor slechtzienden

Webexheeft beperkte ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties met slecht zienden die in onze bureaublad- en webapps van toepassing zijn.

 • De toepassing ondersteunt het schema voor hoog contrast van het Windows-besturings systeem.

 • De toepassing ondersteunt de zoom functionaliteit van het besturings systeem.

Ondersteuning voor schermlezers

We testenWebex Meetingsom te zorgen voor compatibiliteit met de nieuwste versie van de JAWS-schermlezer voor vrije weten heid.

 • Alle sneltoetsen voor deVergaderingenbureaublad-app werken met schermlezers.

 • Scherm lezers kunnen geen inhoud lezen van gedeelde presentaties, gedeelde toepassingen en gedeelde bureaubladen.

U kunt beheren welke meldingen uw schermlezer moet aankondigen. Zie Beheren welke meldingen uw schermlezer aankondt voor meer informatie.

Sneltoetsen

In Windows en MacOS kunt u tab of Shift + Tab gebruiken om in het vergaderingsvenster te navigeren. U kunt nog steeds de volgende sneltoetsen gebruiken voor een snellere navigatie:

 • F6: schakelen tussen het gedeelte met deelvensters en het hoofdvenster.

 • Ctrl + Tab: verplaatsen tussen meerdere geopende deelvensters.


 

Sneltoetsen zijn beschikbaar op deVergaderingenbureaubladtoepassing, maar niet de web-app. De web-app heeft beperkte ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties die alleen van toepassing is op het gedeelte Ondersteuning voor slechtzienden .

Standaardsneltoetsen


 

Wanneer u de muis over een besturingselement met een toegewezen sneltoets beweegt, wordt de snelkoppeling weergegeven in de tooltip.

de knoptip voor het delen van inhoudsbeheer.

Druk op

Doel

Ctrl + M

Demp uw audio of demp het dempen op.

Ctrl + Shift + V

Uw video starten of stoppen.

Shift + F10

 • Rechtermuisknopmenu's in de volgende deelvensters en elementen gebruiken:

  • Deelvenster Deelnemers

  • Deelvenster Chatten

  • Deelvenster Aantekeningen (Vergaderingen)

  • vraag en antwoord openen (Events (klassiek)enWebinars)

  • Deelvenster Ondertiteling

   .
  • Venster Bestandsoverdracht

  • Tabbladen Gedeeld whiteboard en Bestand

 • Werken met de deelnemerslijst.

 • Kopieer tekst uit het chatvenster .

Ctrl + Shift + E

Een deelnemer uit de vergadering weg te nemen,Webinar, of gebeurtenis.

Ctrl + Shift + I

Namen in video weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + F

Stel de tekengrootte voor het whiteboard in.

Ctrl + Shift + N

Een whiteboardpagina toevoegen.

Ctrl + Shift + O

Mijn aanwijzer leeg maken.

Ctrl + Shift + Del

Alle aanwijzers duidelijke.

Ctrl + Shift + R

Steek uw hand op of laat deze omlaag.

Ctrl + Shift + T

Een bestand overdragen.

Ctrl + Del

Alle aantekeningen op het whiteboard duidelijke.

Ctrl + Tab

Schakelen tussen de weergaven van tabbladen en deelvensters.

U kunt schakelen tussen de tabbladen in de volgende dialoogvensters:

 • Uitnodigen en herinneren

 • Voorkeuren

 • Vergaderopties

 • Deelnemersrechten

F6

Schakelen tussen het inhoudgedeelte en het gedeelte met deelvensters.

Alt + Enter

Volledig scherm in- of afsluiten wanneer u een document deelt.

Ctrl + Shift + P

Niet-videodeelnemers weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + Alt + X

Deelnemersvideo's weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + Y

Synchroniseer de weergave van een pagina, dia of whiteboard zodat iedereen dezelfde weergave ziet.

Ctrl + Shift + H

De menubalk weergeven of verbergen.

Ctrl + K

Rechten toewijzen aan deelnemers.

Ctrl + /

Sneltoetsvoorkeuren openen.

Ctrl + 0

Gedeelde inhoud aan viewer aanpassen.

Ctrl + 2

Hetize deelvensters is verhoogd naar 20%.

Ctrl + 3

Hetize deelvensters is verhoogd naar 30%.

Ctrl + 4

Hetize deelvensters is verhoogd naar 40%.

Ctrl + 5

Hetize deelvensters is verhoogd naar 50%.

Ctrl + B

Een webbrowser delen.

Ctrl + L

Verlaat de vergadering/gebeurtenis of deze beëindigen.

Ctrl + N

U kunt de vergadering vergrendelen of ontgrendelen.

Ctrl + T

De zijbalk van de miniatuur weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + U

Alle deelnemers dempen.

Ctrl + Shift + L

(Alleen hosts en cohosts)

Laat alle opgetrokken handen omlaag.

Ctrl + Shift + S

Alle deelnemers toestaan te delen.

Ctrl + Shift + G

Laat deelnemers vanuit de lobby toelaten.

Ctrl + Shift + A

Schakel ondertiteling in of uit.

Ctrl + Shift + D

Deel uw scherm.

Ctrl + O

Blader om een bestand te openen en te delen.

Ctrl + Shift + B

Een whiteboard delen.

Ctrl + Shift + Z

Delen stoppen.

Ctrl + Shift + W

Gedeelde inhoud aanpassen aan breedte.

Ctrl + Shift + <

De pagina naar links draaien tijdens het delen van een bestand.

Ctrl + Shift + >

De pagina naar rechts draaien tijdens het delen van een bestand.

Ctrl + Shift + Alt

Het deelvenster Bedieningselementen vergadering tonen tijdens het delen.

Ctrl + Shift + Q

Hiermee worden de bedieningselementen van de vergadering weergeven of verbergen.

Ctrl + P

Druk het gedeelde document af.

Esc

Annuleer een actie of sluit een actief venster, menu, deelvenster of melding wanneer de modus voor volledig scherm delen weergegeven.

F1

Toegang Webex Meetings Help.

PgUp

Keer bestand delen de vorige dia terug.

PgDn

Tijdens bestand delen gaat u naar de volgende dia.

Alt + F4

Sluit alle dialoogvenster.

Ctrl + A

Kopieer tekst uit het chatvenster .

Ctrl + +

Zoom in tijdens het delen.

Ctrl + -

Zoom uit tijdens het delen.

Ctrl + W

Sluit een gedeeld bestand of whiteboard.

Ctrl + Z

Maak de laatste actie ongedaan.

Ctrl + Y

Opnieuw actie ondernemen.

Alt + Shift + W

Open de console voor het gelijktijdige interpreteren.

Alt + Shift + H

Om de uitvoertaal te schakelen voor gelijktijdige geïnterpreteerding.


 

Alleen de vertolk heeft een doeltaal.

Algemene sneltoetsen maken

Maak van een snelkoppeling een algemene snelkoppeling zodat u deze tijdens de vergadering nog steeds kunt gebruikenWebinarof de gebeurtenistoepassing is niet gericht.

 1. Ga tijdens een vergadering naar Help voor het > van sneltoetsen.

 2. In het dialoogvenster Sneltoetsen , vink dan het selectievakje Algemene snelkoppeling naast de snelkoppeling aan.

  U kunt op elk moment terugkeren naar een lokale snelkoppeling door het selectievakje uit te selectievakjes.

Snelkoppelingsopdrachten aanpassen

Als een standaardsnelkoppeling conflicteren met een toetsopdracht die u in andere toepassingen gebruikt, kunt u deze bewerken of verwijderen.

 1. Ga tijdens een vergadering naar Help voor het > van sneltoetsen.

 2. Klik op een toetsopdracht om de snelkoppeling te bewerken of te verwijderen.

  • Als u de snelkoppeling wilt bewerken, drukt u tegelijkertijd op de toetsen voor de nieuwe opdracht.Webexuw wijzigingen automatisch opsparen.

  • Als u de snelkoppeling wilt verwijderen, klikt u op de X naast de toetsencombinatie. Als de sleutelopdracht is gewkt, wordt Niet ingesteld gelezen. Druk op Enter om op te slaan.

Vereisten en beperkingen voor snelkoppelingen:

 • Een geldige snelkoppeling moet een unieke toetsencombinatie zijn die nog niet wordt gebruikt om een andere snelkoppeling in de toepassing te definiëren.

 • Snelkoppelingen kunnen tot vier toetsen per opdracht bevatten.

 • U kunt de volgende toetsen eenmaal per opdracht combineren: Alt, Ctrl, Shift en een andere toets die een letter, nummer, interpunctie of opdracht is.

 • De sneltoetsfunctie biedt geen ondersteuning voor bepaalde speciale toetsen, zoals PrtSc, dus u kunt deze niet opnemen in een opdracht.

 • Sommige standaard sneltoetsen, zoals F6 of Ctrl Tab, zijn niet aanpasbaar. Alle sneltoetsen die u kunt bewerken of verwijderen, zijn beschikbaar in de voorkeuren voor Sneltoetsen .

Standaardsnelkoppelingen herstellen

Als u de standaard sneltoetsinstellingen wilt herstellen, klikt u op Standaardwaarden herstellen in voorkeuren voor sneltoetsen . U kunt de standaardsnelkoppelingen niet selectief herstellen.

Sneltoetsen voor Windows

 

Het beheer van sneltoetsen is beschikbaar voor Mac op sites van versie 41.7 en later.

Standaardsneltoetsen


 

Wanneer u de muis over een besturingselement met een toegewezen sneltoets beweegt, wordt de snelkoppeling weergegeven in de tooltip.

de knoptip voor de knop Video stoppen.

Druk op

Doel

Shift + Command + M

Demp uw audio of demp het dempen op.

Command + T

Een bestand overdragen.

Tab

Schakelen tussen de weergave van deelvensters en tabbladen.

F6

Schakelen tussen inhoud en tabbladweergave.

Shift + Control + F

Schakel naar volledig scherm.

Shift + Command + T

Schakel over naar de weergave Miniaturen.

Shift + Command + H

Niet-videodeelnemers weergeven of verbergen.

Shift + Command + I

Namen in video's weergeven of verbergen.

Control + Shift + Q

Hiermee worden de bedieningselementen van de vergadering weergeven of verbergen.

Control + /

Sneltoetsvoorkeuren openen.

Command + L

De vergadering of gebeurtenis verlaten of beëindigen.

Command + R

U kunt de vergadering of gebeurtenis vergrendelen of ontgrendelen.

Shift + Command + U

Demp iedereen in de vergadering.

Command + E

Een deelnemer uit de vergadering wordt afgekapt,Webinar, of gebeurtenis.

Command + K

Rechten toewijzen aan deelnemers.

Optie + Command + K

Open het dialoogvenster om inhoud te delen.

Command + O

Een bestand of video delen.

Optie + Command + B

Een webbrowser delen.

Command + 1

Inzoomen op 100%.

Opdracht + 2

Inzoomen op 200%.

Command + 4

Inzoomen op 400%.

Command + 0

Gedeelde inhoud aan viewer aanpassen.

Optie + Command + 0

Gedeelde inhoud aanpassen aan breedte.

Shift + Command + L

De pagina naar links draaien tijdens het delen van een bestand.

Shift + Command + R

De pagina naar rechts draaien tijdens het delen van een bestand.

Shift + Command + Control + S

Besturingselementen van de vergadering tijdens het delen tonen.

Optie + Shift + Command + H

Voer de modus voor schoon in tijdens het delen.

Command + Y

Synchroniseer de weergave zodat iedereen dezelfde weergave heeft voor uw gedeelde inhoud.

Shift + Command + O

Stel de tekengrootte voor het whiteboard in.

Shift + Command + N

Een whiteboardpagina toevoegen.

Optie + Command + Verwijderen

Mijn aanwijzers duidelijke aanwijzers.

Optie + Shift + Command + Verwijderen

Alle aanwijzers duidelijke.

Command + Delete

Alle aantekeningen op het whiteboard duidelijke.

Esc

Annuleer een actie of sluit een actief venster, menu, deelvenster of melding in volledig-scherm delen modus.

Control + Shift + A

Ondertiteling in- of uitschakelen.

Control + Shift + G

Laat deelnemers vanuit de lobby toelaten.

Control + Shift + L

Laat de handen van alle deelnemers omlaag.

Control + Shift + R

Steek uw hand op of laat deze omlaag.

Control + Shift + V

Uw video starten of stoppen.

Control + Shift + Z

Delen stoppen.

Command + Shift + X

Deelnemersvideo's weergeven of verbergen.

Command + O

Blader om een bestand te openen en te delen.

Command + W

Sluit een gedeeld bestand of whiteboard.

Command + Shift + N

Pagina toevoegen tijdens het delen van een bestand.

Command + Z

Maak de laatste actie ongedaan.

Command + Shift + Z

Opnieuw actie ondernemen.

Optie + Command + W

Open de console voor het gelijktijdige interpreteren.

Ctrl + Command + H

Om de uitvoertaal te schakelen voor gelijktijdige geïnterpreteerding.


 

Alleen de vertolk heeft een doeltaal.

Algemene sneltoetsen maken

Maak van een snelkoppeling een algemene snelkoppeling zodat u deze tijdens de vergadering nog steeds kunt gebruikenWebinarof de gebeurtenistoepassing is niet gericht.

 1. Ga tijdens een vergadering naar Help voor het > van sneltoetsen.

 2. In het dialoogvenster Sneltoetsen , vink dan het selectievakje Algemene snelkoppeling naast de snelkoppeling aan.

  U kunt op elk moment terugkeren naar een lokale snelkoppeling door het selectievakje uit te selectievakjes.

Snelkoppelingsopdrachten aanpassen

Als een standaardsnelkoppeling conflicteren met een toetsopdracht die u in andere toepassingen gebruikt, kunt u deze bewerken of verwijderen.

 1. Ga tijdens een vergadering naar Help voor het > van sneltoetsen.

 2. Klik op een toetsopdracht om de snelkoppeling te bewerken of te verwijderen.

  • Als u de snelkoppeling wilt bewerken, drukt u tegelijkertijd op de toetsen voor de nieuwe opdracht.Webexuw wijzigingen automatisch opsparen.

  • Als u de snelkoppeling wilt verwijderen, klikt u op de X naast de toetsencombinatie. Als de sleutelopdracht is gewkt, wordt Niet ingesteld gelezen. Druk op Enter om op te slaan.

Vereisten en beperkingen voor snelkoppelingen:

 • Een geldige snelkoppeling is een unieke toetsencombinatie die nog niet wordt gebruikt om een andere snelkoppeling in de toepassing te definiëren.

 • Snelkoppelingen kunnen tot vier toetsen per opdracht bevatten.

 • U kunt de volgende toetsen eenmaal per opdracht combineren: Optie, Opdracht, Shift en een andere toets die een letter, nummer, interpunctie of opdracht is.

 • Alle sneltoetsen die u kunt bewerken of verwijderen, zijn beschikbaar in de voorkeuren voor Sneltoetsen .

Standaardsnelkoppelingen herstellen

U kunt de standaard sneltoetsinstellingen herstellen door in Voorkeuren voor sneltoetsen op Standaardinstellingen herstellen te klikken. U kunt de standaardsnelkoppelingen niet selectief herstellen.

Sneltoetsen dialoog voor Mac.

 

Sneltoetsbeheer is beschikbaar voor iPadOS op sites van versie 41.8 en hoger.

Standaardsneltoetsen

Druk op

Doel

Spatiebalk

Uzelf dempen of het dempen van uw geluid op.

Shift + V

Uw video starten of stoppen.

Opdracht + D

Inhoud delen.

Command + P

Delen stoppen.

Tijdens een vergadering kunt u op Command drukken om de lijst met beschikbare sneltoetsen weer te geven.