Støtte for dårlig syn

Webexhar begrenset støtte for svaksynte tilgjengelighetsfunksjoner som gjelder på tvers av skrivebord- og nettappene våre.

 • Programmet støtter høykontrastskjemaet til Windows OS.

 • Programmet støtter zoomfunksjonaliteten til operativsystemet.

Støtte for skjermleser

Vi testerWebex Meetingsfor å sikre kompatibilitet med den nyeste versjonen av Freedom Scientific JAWS skjermleser.

 • Alle hurtigtaster forMøterdesktop app fungerer med skjermlesere.

 • Skjermlesere kan ikke lese innhold fra delte presentasjoner, delte applikasjoner og delte skrivebord.

Du kan administrere hvilke varsler du vil at skjermleseren skal kunngjøre. For mer informasjon, se Administrer hvilke varsler skjermleseren kunngjør.

Hurtigtaster

På Windows og MacOS kan du bruke Tab eller Shift + Tab til å navigere i møtevinduet. Du kan fortsatt bruke følgende snarveier for raskere navigering:

 • F6–Bytt mellom panelområdet og hovedvinduet.

 • Ctrl + Tab–Flytt mellom flere åpne paneler.


 

Hurtigtaster er tilgjengelige påMøterskrivebordsappen, men ikke nettappen. Nettappen har begrenset støtte for tilgjengelighetsfunksjoner som bare gjelder for delen Støtte for svaksynthet.

Standard hurtigtaster


 

Når du holder musepekeren over en kontroll som har en tilordnet hurtigtast, vises snarveien i verktøytipset.

verktøytipset for kontrollen Del innhold.

Trykk på

Til

Ctrl + M

Demp eller opphev demping av lyden.

Ctrl + Skift + V

Start eller stopp videoen din.

Skift + F10

 • Bruk høyreklikkmenyer i følgende paneler og elementer:

  • Deltakerpanel

  • Chattepanel

  • Merknader panel (Møter)

  • Spørsmål og svar-panel (Events (klassisk)ogNettseminar)

  • Tekstingpanelet

   .
  • Filoverføring-vinduet

  • Delt tavle og filfaner

 • Arbeide med deltakerlisten.

 • Kopier tekst fra Chat-panelet.

Ctrl + Skift + E

Utvis en deltaker fra møtet,nettseminar, eller arrangement.

Ctrl + Skift + I

Vis eller skjul navn i video.

Ctrl + Skift + F

Angi skriftstørrelse for tavlen.

Ctrl + Skift + N

Legg til en tavleside.

CTRL + SKIFT + O

Fjern pekeren min.

CTRL + SKIFT + DEL

Fjern alle pekere.

Ctrl + Skift + R

Rekk opp eller ta ned hånden din.

Ctrl + Skift + T

Overfør en fil.

Ctrl + Del

Fjern alle merknader på tavlen.

Ctrl + Tab

Bytt mellom fane- og panelvisninger.

Du kan bytte mellom faner i følgende dialogbokser:

 • Inviter og påminn

 • Innstillinger

 • Møtealternativer

 • Deltakerprivilegier

F6

Bytt mellom innholdsområdet og panelområdet.

Alt + Enter

Gå inn i eller ut av fullskjerm når du deler et dokument.

Ctrl + Skift + P

Vis eller skjul deltakere som ikke er videodeltakere.

Ctrl + Shift + Alt + X

Vis eller skjul deltakervideoer.

Ctrl + Skift + Y

Synkroniser visningen av en side, et lysbilde eller en tavle, slik at alle ser samme visning.

Ctrl + Skift + H

Vis eller skjul menylinjen.

Ctrl + K

Tilordne rettigheter til deltakere.

Ctrl + /

Åpne innstillinger for snarvei

Ctrl + 0

Tilpass delt innhold til visning.

Ctrl + 2

Endre størrelse på paneler til 20 %.

Ctrl + 3

Endre størrelse på paneler til 30 %.

Ctrl + 4

Endre størrelse på paneler til 40 %.

Ctrl + 5

Endre størrelse på paneler til 50 %.

Ctrl + B

Del en nettleser.

Ctrl + L

Forlat eller avslutt møtet/arrangementet.

Ctrl + N

Låse eller låse opp møtet.

Ctrl + T

Vis eller skjul sidepanel med miniatyrbilder.

Ctrl + Skift + U

Demp alle deltakere.

Ctrl + Skift + L

(Bare verter og medverter)

Ta ned alle hender som er løftet.

Ctrl + Skift + S

Gi alle deltakerne tillatelse til å dele.

Ctrl + Skift + G

Gi tilgang til deltakere fra lobbyen.

Ctrl + Skift + A

Slå undertekster for hørselshemmede på eller av.

Ctrl + Skift + D

Del skjermen din.

Ctrl + O

Bla gjennom for å åpne og dele en fil.

Ctrl + Skift + B

Del en tavle.

Ctrl + Skift + Z

Avslutt deling.

Ctrl + Skift + W

Tilpass delt innhold til bredde.

Ctrl + Skift + <

Roter siden mot venstre mens du deler en fil.

Ctrl + Skift + >

Roter siden mot høyre mens du deler en fil.

Ctrl + Shift + Alt

Viser Møtekontroller-panelet under deling.

Ctrl + Skift + Q

Vis eller skjul møtekontrollene.

Ctrl + P

Skriv ut det delte dokumentet.

Esc

Avbryt en handling, eller lukk et aktivt vindu, en meny, et panel eller et varsel i fullskjermdelingsmodus.

F1

Få tilgang til Hjelp for Webex Meetings.

PgUp

Gå tilbake til forrige lysbilde under fildeling.

PgDn

Gå videre til neste lysbilde under fildeling.

Alt + F4

Lukk en hvilken som helst dialogboks.

Ctrl + A

Kopier tekst fra Chat-panelet.

Ctrl + +

Zoom inn under deling.

Ctrl + -

Zoom ut under deling.

Ctrl + W

Lukk en delt fil eller tavle.

Ctrl + Z

Angre siste handling.

Ctrl + Y

Gjør om den siste handlingen.

Alt + Skift + W

Åpne simultantolkningskonsollen.

Alt + Shift + H

For å bytte utgangsspråk for simultantolking.


 

Kun tolken har et målspråk.

Lag globale snarveier

Gjør en snarvei til en global snarvei slik at du fortsatt kan bruke den når møtet,nettseminar, eller hendelsesapplikasjonen er ikke i fokus.

 1. Under et møte går du til Hjelp > Tastatursnarveier.

 2. I dialogboksen Tastatursnarveier, kryss av for dialogboksen Global snarvei.

  Du kan når som helst gå tilbake til en lokal snarvei ved å fjerne merket i boksen.

Tilpass snarveikommandoer

Hvis en standard snarvei er i konflikt med en nøkkelkommando du bruker i andre programmer, kan du redigere eller slette den.

 1. Under et møte går du til Hjelp > Tastatursnarveier.

 2. Klikk en tastekommando for å redigere eller slette snarveien.

  • Hvis du vil redigere snarveien, trykker du tastene for den nye kommandoen samtidig.Webexlagrer automatisk endringene dine.

  • Hvis du vil slette snarveien, klikker du på X ved siden av tastekombinasjonen. Når merket er fjernet, viser tastekommandoen Ikke angitt. Trykk på Enter for å lagre.

Snarveiskrav og begrensninger:

 • En gyldig snarvei må være en unik tastekombinasjon som ikke allerede brukes til å definere en annen snarvei i programmet.

 • Snarveier kan inneholde opptil fire taster per kommando.

 • Du kan kombinere en av følgende taster én gang per kommando: Alt, Ctrl, Shift og en annen tast som er en bokstav, et tall, en skilletegn eller en kommando.

 • Hurtigtastfunksjonen støtter ikke bestemte spesialtaster, for eksempel PrtSc, så du kan ikke inkludere dem i en kommando.

 • Noen standard hurtigtaster, for eksempel F6 eller Ctrl Tab, kan ikke tilpasses. Alle snarveier du kan redigere eller slette, er tilgjengelige i innstillingene for hurtigtaster.

Gjenopprett standard snarveier

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene for snarveier, klikker du Bruk standard i innstillingene for Tastatursnarveier. Du kan ikke selektivt gjenopprette standardsnarveier.

Hurtigtaster for Windows

 

Administrasjon av hurtigtaster er tilgjengelig for Mac på versjon 41.7 og senere nettsteder.

Standard hurtigtaster


 

Når du holder musepekeren over en kontroll som har en tilordnet hurtigtast, vises snarveien i verktøytipset.

verktøytipset for Stop Video-kontrollen.

Trykk på

Til

Skift + Kommando + M

Demp eller opphev demping av lyden.

Kommando + T

Overfør en fil.

Fane

Veksle mellom panel- og fanevisning

F6

Veksle mellom innhold- og fanevisning

Skift + Ctrl + F

Bytt til fullskjerm

Skift + Kommando + T

Bytt til miniatyrbildevisning

Skift + Kommando + H

Vis eller skjul deltakere som ikke er videodeltakere.

Skift + Kommando + I

Vis eller skjul navn i videoer

Ctrl + Skift + Q

Vis eller skjul møtekontrollene.

Ctrl + /

Åpne innstillinger for snarvei

Kommando + L

Forlate eller avslutte møtet eller arrangementet.

Kommando + R

Låse eller låse opp møtet eller hendelsen.

Skift + Kommando + U

Demp alle i møtet.

Kommando + E

Utvis en deltaker fra møtet,nettseminar, eller arrangement.

Kommando + K

Tilordne rettigheter til deltakere.

Tilvalg + Kommando + K

Åpne dialogboksen for deling for å dele innhold.

Kommando + O

Del en fil eller video

Tilvalg + Kommando + B

Del en nettleser.

Kommando + 1

Zoom inn til 100 %

Kommando + 2

Zoom inn til 200 %

Kommando + 4

Zoom inn til 400 %

Kommando + 0

Tilpass delt innhold til visning.

Tilvalg + Kommando + 0

Tilpass delt innhold til bredde.

Skift + Kommando + L

Roter siden mot venstre mens du deler en fil.

Skift + Kommando + R

Roter siden mot høyre mens du deler en fil.

Skift + Kommando + Ctrl + S

Vis møtekontrollene under deling.

Tilvalg + Skift + Kommando + H

Aktiver ren modus under deling

Kommando + Y

Synkroniser skjermen slik at alle har samme visning av det delte innholdet.

Skift + Kommando + O

Angi skriftstørrelse for tavlen.

Skift + Kommando + N

Legg til en tavleside.

Tilvalg + Kommando + Slett

Tøm pekerne mine

Tilvalg + Skift + Kommando + Slett

Fjern alle pekere.

Kommando + Slett

Fjern alle merknader på tavlen.

Esc

Avbryte en handling, eller lukke et aktivt vindu, en meny, et panel eller et varsel i fullskjermdelingsmodus.

Ctrl + Skift + A

Slå på eller av undertekster for hørselshemmede.

Ctrl + Skift + G

Gi tilgang til deltakere fra lobbyen.

Ctrl + Skift + L

Senk alle deltakernes hender.

Ctrl + Skift + R

Rekk opp eller ta ned hånden din.

Ctrl + Skift + V

Start eller stopp videoen din.

Ctrl + Skift + Z

Avslutt deling.

Kommando + Skift + X

Vis eller skjul deltakervideoer.

Kommando + O

Bla gjennom for å åpne og dele en fil.

Kommando + W

Lukk en delt fil eller tavle.

Kommando + Skift + N

Legg til side mens du deler en fil.

Kommando + Z

Angre siste handling.

Kommando + Skift + Z

Gjør om den siste handlingen.

Alternativ + Kommando + W

Åpne simultantolkningskonsollen.

Ctrl + Kommando + H

For å bytte utgangsspråk for simultantolking.


 

Kun tolken har et målspråk.

Lag globale snarveier

Gjør en snarvei til en global snarvei slik at du fortsatt kan bruke den når møtet,nettseminar, eller hendelsesapplikasjonen er ikke i fokus.

 1. Under et møte går du til Hjelp > Tastatursnarveier.

 2. I dialogboksen Tastatursnarveier, kryss av for dialogboksen Global snarvei.

  Du kan når som helst gå tilbake til en lokal snarvei ved å fjerne merket i boksen.

Tilpass snarveikommandoer

Hvis en standard snarvei er i konflikt med en nøkkelkommando du bruker i andre programmer, kan du redigere eller slette den.

 1. Under et møte går du til Hjelp > Tastatursnarveier.

 2. Klikk en tastekommando for å redigere eller slette snarveien.

  • Hvis du vil redigere snarveien, trykker du tastene for den nye kommandoen samtidig.Webexlagrer automatisk endringene dine.

  • Hvis du vil slette snarveien, klikker du på X ved siden av tastekombinasjonen. Når merket er fjernet, viser tastekommandoen Ikke angitt. Trykk på Enter for å lagre.

Snarveiskrav og begrensninger:

 • En gyldig snarvei er en unik tastekombinasjon som ikke allerede brukes til å definere en annen snarvei i programmet.

 • Snarveier kan inneholde opptil fire taster per kommando.

 • Du kan kombinere en av følgende taster én gang per kommando: Tilvalg, Kommando, Shift og en annen tast som er en bokstav, et tall, en skilletegn eller en kommando.

 • Alle snarveier du kan redigere eller slette, er tilgjengelige i innstillingene for hurtigtaster.

Gjenopprett standard snarveier

Du kan gjenopprette standardinnstillingene for snarveier ved å klikke Gjenopprett standarder i innstillingene for hurtigtaster. Du kan ikke selektivt gjenopprette standardsnarveier.

Dialogboksen Hurtigtaster for Mac.

 

Hurtigtastbehandling er tilgjengelig for iPadOS på versjon 41.8 og nyere nettsteder.

Standard hurtigtaster

Trykk på

Til

Mellomrom

Demp eller slå av dempingen av mikrofonen din

Skift + V

Start eller stopp videoen din.

Kommando + D

Delt innhold.

Kommando + P

Avslutt deling.

Under et møte kan du trykke Kommando for å vise listen over tilgjengelige hurtigtaster.