1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer Vergadering.

2

Selecteer vergaderingen beheren op de pagina Vergaderingen.

3

Om vergaderingen te zoeken enWebinars, voer de hele vergadering in ofWebinarof voer de hele of een deel van het e-mailadres van de host in.

U kunt uw zoekresultaten filteren op site.
4

Vink in de zoekresultaten het overeenkomstige selectievakje voor elke vergadering aan ofWebinardie u wilt verwijderen, klikt u vervolgens op Verwijderen.


 

U kunt tot 50 vergaderingen tegelijkertijd verwijderen.

5

Klik in het dialoogvenster op Verwijderen. Dit is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.

De volgende stap

Verwijderde vergaderingen enWebinarsworden niet automatisch verwijderd uit de agenda's van gebruikers. Zodra gebruikers een e-mailmelding krijgen met de melding dat de vergadering ofWebinaris geannuleerd, kunnen ze het uit hun agenda verwijderen.