1

seçeneğinde müşteri görünümünden Hizmetler'e gidin ve Toplantı'yi https://admin.webex.comseçin.

2

Toplantılar sayfasında , Toplantıları yönet'i seçin.

3

Toplantıları aramak veWebinars, toplantının tamamını girin veyaWebinarnumarasını girin ya da ana bilgisayar e-posta adresinin hepsini ya da bir kısmını girin.

Arama sonuçlarınızı siteye göre filtre edebilirsiniz.
4

Arama sonuçlarından her toplantı için ilgili onay kutusunu işaretleyin veyaWebinaröğesini seçin ve ardından Sil öğesini tıklatın.


 

Bir defada en fazla 50 toplantı silebilirsiniz.

5

Onay kutusunda Sil iletişim kutusu öğesini tıklatın. Bu kalıcıdır ve geri alınamaz.

Sonraki adım

Silinen toplantılar veWebinarskullanıcıların takvimlerinden otomatik olarak kaldırılamaz. Kullanıcılar toplantının veya toplantının bildirimini alan bir e-posta alırWebinariptal edildi, takvimlerinden kaldırabilirler.