1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster och väljer Möte.

2

På sidan Möten väljer du Hantera möten.

3

Söka efter möten ochWebbseminarier, ange hela mötet ellerWebinareller ange hela eller en del av värdens e-postadress.

Du kan filtrera sökresultat efter webbplats.
4

I sökresultaten markerar du motsvarande kryssruta för varje möte ellerWebinarsom du vill ta bort klickar du på Ta bort.


 

Du kan ta bort upp till 50 möten åt gången.

5

Klicka på Ta dialogruta i bekräftelsemeddelandet . Detta är permanent och kan inte ångras.

Nästa steg

Borttagna möten ochWebbseminariertas inte bort automatiskt från användarnas kalendrar. När användarna får en e-postavisering om att mötet ellerWebinarhar avbrutits, de kan ta bort det från sin kalender.