Wat zijn API's?

Wat zijn API's?

Waarvoor kan ik API's gebruiken?

Welke functies kan ik met Webex-vergadering API's gebruiken?


Oplossing:

Met een API kan een softwaretoepassing met een andere softwaretoepassing communiceren. Softwarebedrijven maken hun API's openbaar, zodat andere softwareontwikkelaars producten kunnen ontwerpen die door de API-service kunnen worden uitgevoerd.

WebEx-vergadering API-functies:

Beheer van gebruikersgegevens:

 • Nieuwe gebruikers aanmelden (gebruikersaccounts maken)
 • Aanmelden/afmelden
 • Gebruikers activeren/deactiveren
 • Gebruikers bewerken

Vergaderingen plannen en registreren:

 • Plannen/host/deelnemen/onvoorbereide vergaderingen
 • Bewerken/verwijderen
 • Deelnemers vermelden/toevoegen/verwijderen
 • Registratieformulier maken/ophalen
 • Deelnemer registreren

De geschiedenis van online sessies beheren en openen:

 • Gebruikersgeschiedenis vermelden/ophalen
 • Opgenomen toegangsgeschiedenis vermelden

Audioconferentienetwerken integreren:

 • Vergaderingen en netwerkprovisioning voor audioconferenties synchroniseren
 • Plug-inarchitectuur op basis van adapters ter ondersteuning van bridgeapparatuur voor teleconferenties
 • Inbelopties en uitgaande belopties coördineren voor gebruikers van vergaderingen en meldingen coördineren wanneer gebruikers deelnemen aan de vergadering of deze afsluiten
 • Dempen en verbinding van gesprek verbreken ondersteunen
Voor meer informatie raadpleegt u: https://developer.cisco.com

Vond u dit artikel nuttig?