Šta su API??

Šta su API??

Za šta mogu da koristim API??

Koje funkcije mogu da koristim sa API-jem webex sastanaka?


Rešenje:

API omogućava softverskoj aplikaciji da bezbedno razgovara sa drugom softverskom aplikacijom. Softverske kompanije puštaju svoje API-je u u javnost kako bi drugi programeri softvera mogli da dizajniraju proizvode koje napaja njegova usluga.

API funkcije Webex sastanka:

Upravljanje korisničkim podacima:

 • Prijavite se novom korisniku (kreiranje korisničkih naloga)
 • Prijavljivanje/odjavljivanje
 • Aktiviranje/deaktiviranje korisnika
 • Uredi korisnike

Zakazivanje sastanka i registracija:

 • Schedule/host/join/impromptu
 • Uređivanje/brisanje
 • Lista/dodavanje/brisanje učesnika
 • Kreiraj/nabavi registracioni formular
 • Registruj učesnika

Upravljanje istorijom sesija na mreži i pristup:

 • Lista/dobijanje istorije korišćenja
 • Lista zapisane istorije pristupa

Integriši zvučne konferencijske mreže:

 • Sinhronizovanje sastanaka i obezbeđivanje mreže audio konferencija
 • Adaptor-based plug-in architecture for supporting teleconferencing most equipment
 • Koordinirajte opcije pozivanja i pozivanja za korisnike sastanka i obaveštenje korisnika koji ulaze/izlaze sa sastanka
 • Podrška prigušivanje i prekid veze poziva
Više informacija potražite u članku: https://developer.cisco.com

Da li je ovaj članak bio koristan?