1

Klik op Verbinding maken met videosysteemVideosystemen om deel te nemen aan de vergadering vanaf een compatibel apparaat. De app zoekt naar videosystemen in de buurt.

2

Als de app videosystemen in de buurt detecteert, wordt er een lijst met deze apparaten weergegeven. Selecteer het videosysteem dat u wilt gebruiken in de lijst.

3

Als uw videosysteem niet wordt gedetecteerd, laat u de app uw apparaat bellen. Voer het adres van het videosysteem in en selecteer het apparaat wanneer dit in de lijst wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen verbinding te maken zonder op 1 te drukken.

4

Als u verbinding maakt met een cloudge geregistreerd videosysteem dat nog niet is verbonden met deVergaderingenbureaublad-app, voer de code in die op het apparaat wordt weergegeven en klik op OK.

De app maakt automatisch verbinding met uw videosysteem of belt uw apparaat wanneer u Deelnemen aan vergadering selecteert.

De volgende stap

Windows en Mac: Als u video alleen op het verbonden videosysteem wilt weergeven wanneer er geen inhoud wordt gedeeld, Meer opties gaat u naar Meer opties in de bureaublad-app en schakelt u Video weergeven op alleen videosysteem in.