Dit artikel is van toepassing Webex Meetings en Webex Events (klassiek). De versie is ook beschikbaar Webex Events (nieuw) op sites van versie 41.4 en hoger.

1

Klik op Verbinding maken metVideosystemen videosysteem om deel te nemen aan de vergadering vanaf een compatibel apparaat. De app zoekt naar videosystemen in de buurt.

2

Als de app videosystemen in de buurt detecteert, wordt er een lijst met deze apparaten weergegeven. Selecteer het videosysteem dat u wilt gebruiken in de lijst.

3

Als uw videosysteem niet wordt gedetecteerd, laat u de app uw apparaat bellen. Voer het adres van het videosysteem in en selecteer het apparaat wanneer dit in de lijst wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen verbinding te maken zonder op 1 te drukken.

4

Als u verbinding maakt met een in de cloud geregistreerd videosysteem dat nog niet is verbonden met de Cisco Webex Meetings-desktop-app, voert u de code in die wordt weergegeven op het apparaat en klikt u op OK.

De app maakt automatisch verbinding met uw videosysteem of belt uw apparaat wanneer u Deelnemen aan vergaderingselecteert.

De volgende stap

Windows en Mac: Als u video alleen op het verbonden videosysteem wilt weergeven wanneer er geen inhoud wordt gedeeld, gaat u naar Meer opties in de bureaublad-app en schakelt u Video weergeven op alleen Meer opties videosysteem in.
Video alleen op videosysteem weergeven

Deze functie is beschikbaar op sites van WBS41.1 en hoger. Als u wilt na gaan welke versie u gebruikt, gaat u naar Zoeken Cisco Webex Meetings versienummer.