Ovaj članak se odnosi na Webex meetings i Webex događaje (klasične). Dostupan je i na Webex Events (novom) na verziji 41.4 i novnijim lokacijama.

1

Kliknite na dugme "Poveži se sa videoVideo sistemi sistemom" da biste se pridružili sastanku sa kompatibilnog uređaja. Aplikacija traži obližnje video sisteme.

2

Ako aplikacija otkrije obližnje video sisteme, videćete listu tih uređaja. Izaberite video sistem koji želite da koristite sa liste.

3

Ako video sistem nije otkriven, pozovite aplikaciju. Unesite adresu video sistema, a zatim izaberite uređaj kada se pojavi na listi. Možete odabrati da se povežete bez pritiskanja tastera 1.

4

Ako se povezujete sa video sistemom registrovanim u oblaku koji već nije povezan sa aplikacijom za radnu površinu Cisco Webex Meetings, unesite kôd prikazan na uređaju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Aplikacija se automatski povezuje sa video sistemom ili poziva uređaj kada izaberete opciju "Pridruži se sastanku".

Šta dalje

Windows i Mac: Da biste video zapis na povezanom video sistemu prikaželi samo kada se sadržaj ne deli, idite na opciju "Više opcija" uJoš opcija aplikaciji na radnoj površini, a zatim prebacite opciju "Prikaži video samo na video sistemu".
Prikaži video samo na video sistemu

Ova funkcija je dostupna na WBS41.1 i kasnijim lokacijama. Da biste saznali koju verziju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Cisco Webex sastanaka.