Uw apparaat wordt geleverd met Vooraf geïnstalleerde RoomOS en updates worden automatisch geïnstalleerd. Uw apparaat controleert automatisch op nieuwe updates:

  • Start de eerste keer

  • Wanneer u het apparaat opnieuw in stelt

  • Elke 24 uur

De dagelijkse updates worden standaard ingesteld op 12.00-00.30 uur uw lokale tijd.

Wanneer er een nieuwe softwareversie beschikbaar is, kan het enkele dagen duren voordat de update alle apparaten op een gedistribueerde manier bereikt.

Als iemand het apparaat op de geplande tijd gebruikt, vindt de update plaats als het apparaat niet meer in gebruik is.

Wanneer de melding van de software-update verschijnt, kunt u het volgende doen:

  • Installeer de nieuwe software door Nu upgraden te selecteren .

  • 
Stel de installatie uit met 6 uur door Uitstellen te selecteren .

  • 
Wacht tot de installatie binnen 1 minuut automatisch wordt starten.

Het downloaden en installeren van RoomOS duurt ongeveer 5 minuten. Als u een trage verbinding hebt, kan het langer duren.

Als er een nieuwe softwareversie beschikbaar is en u het apparaat direct wilt bijwerken, gaat u naar de apparaatnaam op het startscherm en selecteert u Instellingen > Over het apparaat > Software-updates.


Als u op een Desk Mini- of Board Pro-apparaat zit, opent u het menu Instellingen aan de rechterkant van het scherm en tikt u vervolgens op Apparaatinstellingen . Navigeer vervolgens naar en selecteer Software-updates .