Din enhet har förinstallerat RoomOS och uppdateringar installeras automatiskt. Din enhet söker automatiskt efter nya uppdateringar:

  • Första gången du startar det

  • När du återställer enheten

  • Var 24:e timme

Som standard är de dagliga uppdateringarna inställda på 12.00-00.30 din lokala tid.

När en ny programvara finns tillgänglig kan det ta några dagar innan uppdateringen når alla enheter på ett distribuerat sätt.

Om någon använder enheten vid den schemalagda tiden sker uppdateringen när den inte längre används.

När meddelandet om programuppdateringen visas kan du:

  • Installera den nya programvaran genom att välja Uppgradera nu .

  • 
Senarelägg installationen med 6 timmar genom att välja Senarelägg .

  • 
Vänta tills installationen startar automatiskt inom 1 minut.

Det tar cirka 5 minuter att hämta och installera RoomOS. Om du har en långsam anslutning kan det ta längre tid.

Om det finns en ny programvaruversion och du vill uppdatera enheten omedelbart går du till enhetsnamnet på hemskärmen och väljer Inställningar > Om enheten > Programvaruuppdateringar .


Om du är på en Skrivbords mini eller Board Pro, för att öppna inställningsmenyn sveper du från skärmens högra sida och knackar sedan på Enhetsinställningar . Navigera sedan till och välj Programuppdateringar .