Als host of co-host kunt u vergaderingen in een persoonlijke ruimte vergrendelen en ontgrendelen. Wanneer een vergadering is vergrendeld, kunt u personen in de lijst met deelnemers laten staan.

  1. Wanneer u een gesprek in uw persoonlijke ruimte hebt, tikt u op het scherm van uw apparaat om de gespreksbesturingselementen te verkrijgen. Tik op Meer en selecteer Vergadering vergrendelen.

  2. Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. Om mensen binnen te laten, tikt u op de deelnemerslijst In de gespreksopties en selecteer Toelaten . Tik op Meer en selecteer Vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen.