Als host of co-host kunt u vergaderingen vergrendelen en persoonlijke ruimte door de knop Vergrendelen te selecteren. Wanneer de vergadering vergrendeld is, kunt u andere deelnemers binnen laten door op de deelnemerslijst te tikken en Op uw apparaat Binnen laten te selecteren.

1

Als u een oproep in uw persoonlijke ruimte hebt, tikt u op Vergadering vergrendelen of Meer als de knop niet zichtbaar is en selecteert u Vergadering vergrendelen.

2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. U kunt deelnemers binnen laten door op de deelnemerslijst in de gespreksknoppen te tikken en In laat te selecteren. Tik op Vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen.