Deze functie is beschikbaar voor vergaderingen en gebeurtenissen die zijn opgenomen in videocentrische MP4-indeling. Voor meer informatie over video-centrische opnamen, zie Video-Centrische Netwerk-gebaseerde MP4-opnamen in Webex Meetings en Webex Events. Deze functie is beschikbaar voor vergaderingen en gebeurtenissen die zijn opgenomen in de cloud.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en ga naar Opnamen .

2

Selecteer de naam van de opname en selecteer Afspelen .

3

Selecteer Instelling > snelheid Instelling.

Instellingenopties
4

Selecteer 1.25x, 1.5x of 2.0x om het afspelen te versnellen. Selecteer 0,5x of 0,75x om het afspelen te langzaam te laten afspelen.

Snelheidsopties