Ta funkcja jest dostępna dla spotkań i wydarzeń, które zostały nagrane w formacie MP4 zorientowanym na wideo. Aby uzyskać więcej informacji na temat nagrań wideo, zobacz Video-Centric Network-Based MP4 Recordings in Webex Meetings and Webex Events. Ta funkcja jest dostępna dla spotkań i zdarzeń, które zostały zarejestrowane w chmurze.

1

Zaloguj się do witryny webex i przejdź do strony Nagrania .

2

Wybierz nazwę nagrania i wybierz pozycję Odtwórz .

3

Wybierz pozycję Ustawienie > prędkości Ustawianie.

Opcje ustawień
4

Wybierz 1,25x, 1,5x lub 2,0x, aby przyspieszyć odtwarzanie. Wybierz 0,5x lub 0,75x, aby spowolnić odtwarzanie.

Opcje prędkości