Dashboardrapporten van Webex Events aanpassen

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Rapporten > Webex Events en selecteer vervolgens Rapportsjablonen.

2

Selecteer in de kolom ActieBewerken voor de rapportsjabloon die u wilt aanpassen.

3

Selecteer indien van toepassing het Subtype voor het rapport.

De vervolgkeuzelijst Subtype wordt alleen weergegeven voor rapporten in de categorie Registreren/Deelnemer/Opname downloaden.

4

Selecteer de gewenste velden op basis van het rapporttype dat u maakt en selecteer vervolgens Volgende.

Verwijder onnodige velden uit de dashboardrapportsjablonen om de prestaties te verbeteren.

5

(Optioneel) Wijzig de volgorde van de velden die in het rapport worden weergegeven.

 1. Selecteer in het vak Volgorde van velden een veld dat u wilt verplaatsen. Het vak Volgorde van velden bevat alle velden, behalve de velden die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.

 2. Als u een veld links van een ander veld in het rapport wilt weergeven, selecteert u Omhoog. Als u een veld rechts van een ander veld in het rapport wilt weergeven, selecteert u Omlaag.

6

Selecteer Opslaan.

Een nieuw Webex Events-rapport maken

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar RapportenWebex-gebeurtenissen.

2

Selecteer Nieuw rapport maken.

3

Voer in het veld Rapportnaam een naam voor het nieuwe rapport in.

4

Voer in het veld Description een beschrijving voor het nieuwe rapport in.

5

Selecteer het type rapport in de vervolgkeuzelijst Rapportcategorie.

Als u het downloadtype Geregistreerde/Deelnemer/Opname kiest, wordt de vervolgkeuzelijst Subtype weergegeven.

6

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Subtype een subtype voor het rapport.

7

Selecteer het type gebeurtenissen dat moet worden weergegeven: Geplande gebeurtenissen of Voltooide gebeurtenissen.

8

Schakel de selectievakjes in voor de velden die u in het rapport wilt weergeven en selecteer vervolgens Volgende.

9

Kies in de vervolgkeuzelijst Sorteren op de sorteermethode voor het rapport.

10

(Optioneel) Wijzig de volgorde van de velden die in het rapport worden weergegeven.

 1. Selecteer in het vak Volgorde van velden een veld dat u wilt verplaatsen. Het vak Volgorde van velden bevat alle velden, behalve de velden die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.

 2. Als u een veld links van een ander veld in het rapport wilt weergeven, selecteert u Omhoog. Als u een veld rechts van een ander veld in het rapport wilt weergeven, selecteert u Omlaag.

11

(Optioneel) Zoek naar een specifiek exemplaar dat u in uw rapport wilt opnemen.

 1. Voer een gebeurtenisnaam of een programmanaam in.

 2. Voer een gebruikersnaam in.

 3. Geef een datumbereik op.

12

Selecteer Opslaan.

Een opgeslagen Webex Events-rapport openen

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar RapportenWebex-gebeurtenissen.

2

Selecteer in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnaam de koppeling voor het rapport dat u wilt weergeven.

Webex Events-rapporten downloaden

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar RapportenWebex-gebeurtenissen.

2

Selecteer in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnamen de naam van het rapport dat u wilt downloaden. Opmaakvervolgkeuzelijst:

3

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Indeling een van de volgende opties:

 • CSV
 • XML
4

Selecteer Rapport downloaden.

A verschijnt.
5

Selecteer in het dialoogvenster Bestand downloadenDit bestand op schijf opslaan en selecteer vervolgens OK.

6

Geef in het dialoogvenster Opslaan als een locatie op om het rapport op te slaan en selecteer vervolgens Opslaan.

Een opgeslagen Webex Events-rapport bewerken

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar RapportenWebex-gebeurtenissen.

2

Zoek in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnaam het rapport dat u wilt bewerken.

3

Klik in de kolom Action op Edit.

4

Breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer Volgende.

Verwijder onnodige velden uit de dashboardrapportsjablonen om de prestaties te verbeteren.

5

(Optioneel) Wijzig de volgorde van de velden die in het rapport worden weergegeven.

 1. Selecteer in het vak Volgorde van velden een veld dat u wilt verplaatsen. Het vak Volgorde van velden bevat alle velden, behalve de velden die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.

 2. Als u een veld links van een ander veld in het rapport wilt weergeven, selecteert u Omhoog. Als u een veld rechts van een ander veld in het rapport wilt weergeven, selecteert u Omlaag.

6

Selecteer Volgende.

7

(Optioneel) Zoek naar een specifiek exemplaar dat u in uw rapport wilt opnemen.

 1. Voer een gebeurtenisnaam of een programmanaam in.

 2. Voer een gebruikersnaam in.

 3. Geef een datumbereik op.

8

Selecteer Opslaan.

Webex Events-rapporten verwijderen

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar RapportenWebex-gebeurtenissen.

2

Schakel in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnaam het selectievakje in voor het rapport dat u wilt verwijderen. Of selecteer Alles selecteren om alle rapporten te verwijderen.

3

Selecteer Verwijderen.

4

Selecteer OK om te bevestigen dat u het opgeslagen rapport wilt verwijderen.