Dostosowywanie raportów pulpitu nawigacyjnego Webex Events

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Raporty > Webex Events, a następnie wybierz szablony raportów.

2

W kolumnie Działanie wybierz Edytuj szablon raportu, który chcesz dostosować.

3

W stosownych przypadkach wybierz Typ podrzędny raportu.

Lista rozwijana Typ podrzędnego jest wyświetlana tylko dla raportów w kategorii Rejestrowany/Uczestnik/Pobieranie nagrań .

4

Wybierz żądane pola na podstawie typu raportu, który tworzysz, a następnie wybierz Dalej.

Aby poprawić wydajność, usuń niepotrzebne pola z szablonów raportów pulpitu nawigacyjnego.

5

(Opcjonalnie) Zmień kolejność pól, które pojawiają się w raporcie.

 1. W polu Kolejność pól wybierz pole, które chcesz przenieść. Pole Kolejność pól zawiera wszystkie pola, z wyjątkiem tego, które wybrano na liście rozwijanej Sortuj według .

 2. Aby pole pojawiło się po lewej stronie innego pola w raporcie, wybierz opcję W górę. Aby pole pojawiło się po prawej stronie innego pola w raporcie, wybierz opcję W dół.

6

Wybierz Zapisz .

Utwórz raport o nowych wydarzeniach Webex

1

Zaloguj się do usługi Webex Site Administration i wybierz kolejno opcje Zarządzanie użytkownikami

2

Wybierz opcję Utwórz nowy raport.

3

W polu Nazwa raportu wprowadź nazwę nowego raportu.

4

W polu Opis wprowadź opis nowego raportu.

5

Z listy rozwijanej Kategoria raportów wybierz typ raportu.

Jeśli wybierzesz typ Rejestrator/Uczestnik/Pobieranie nagrań , pojawi się lista rozwijana Podtyp .

6

Z listy rozwijanej Podtyp wybierz podtyp raportu.

7

Wybierz typ zdarzeń do wyświetlenia — zaplanowane wydarzenia lub wstrzymane wydarzenia.

8

Zaznacz pola wyboru pól, które chcesz wyświetlić w raporcie, a następnie wybierz Dalej.

9

Z listy rozwijanej Sort by (Sortuj według) wybierz metodę sortowania raportów.

10

(Opcjonalnie) Zmień kolejność pól, które pojawiają się w raporcie.

 1. W polu Kolejność pól wybierz pole, które chcesz przenieść. Pole Kolejność pól zawiera wszystkie pola, z wyjątkiem tego, które wybrano na liście rozwijanej Sortuj według .

 2. Aby pole pojawiło się po lewej stronie innego pola w raporcie, wybierz opcję W górę. Aby pole pojawiło się po prawej stronie innego pola w raporcie, wybierz opcję W dół.

11

(Opcjonalnie) Wyszukaj konkretny przypadek, który ma zostać uwzględniony w raporcie.

 1. Wprowadź nazwę wydarzenia lub nazwę programu.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika.

 3. Określ zakres dat.

12

Wybierz Zapisz .

Otwórz raport o zapisanych wydarzeniach Webex

1

Zaloguj się do usługi Webex Site Administration i wybierz kolejno opcje Zarządzanie użytkownikami

2

W sekcji Zapisane raporty w kolumnie Nazwa raportu wybierz łącze do raportu, który chcesz wyświetlić.

Pobierz raporty Webex Events

1

Zaloguj się do usługi Webex Site Administration i wybierz kolejno opcje Zarządzanie użytkownikami

2

W sekcji Zapisane raporty w kolumnie Nazwa raportu wybierz nazwę raportu, który chcesz pobrać. Lista rozwijana formatu:

3

Z listy rozwijanej Format wybierz jedną z następujących opcji:

 • CSV
 • XML
4

Wybierz opcję Pobierz raport.

Pojawi się.
5

W oknie dialogowym Pobierz plik wybierz opcję Zapisz ten plik na dysku, a następnie wybierz opcję OK.

6

W oknie dialogowym Zapisz jako określ lokalizację do zapisania raportu, a następnie wybierz opcję Zapisz.

Edytuj raport o zapisanych wydarzeniach Webex

1

Zaloguj się do usługi Webex Site Administration i wybierz kolejno opcje Zarządzanie użytkownikami

2

W sekcji Zapisane raporty w kolumnie Nazwa raportu znajdź raport, który chcesz edytować.

3

W kolumnie Akcja kliknij przycisk Edytuj.

4

Wprowadzaj żądane zmiany, a następnie wybierz Dalej.

Aby poprawić wydajność, usuń niepotrzebne pola z szablonów raportów pulpitu nawigacyjnego.

5

(Opcjonalnie) Zmień kolejność pól, które pojawiają się w raporcie.

 1. W polu Kolejność pól wybierz pole, które chcesz przenieść. Pole Kolejność pól zawiera wszystkie pola, z wyjątkiem tego, które wybrano na liście rozwijanej Sortuj według .

 2. Aby pole pojawiło się po lewej stronie innego pola w raporcie, wybierz opcję W górę. Aby pole pojawiło się po prawej stronie innego pola w raporcie, wybierz opcję W dół.

6

Wybierz Dalej .

7

(Opcjonalnie) Wyszukaj konkretny przypadek, który ma zostać uwzględniony w raporcie.

 1. Wprowadź nazwę wydarzenia lub nazwę programu.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika.

 3. Określ zakres dat.

8

Wybierz Zapisz .

Usuń raporty Webex Events

1

Zaloguj się do usługi Webex Site Administration i wybierz kolejno opcje Zarządzanie użytkownikami

2

W sekcji Zapisane raporty w kolumnie Nazwa raportu zaznacz pole wyboru raportu, który chcesz usunąć. Lub, aby usunąć wszystkie raporty, wybierz opcję Wybierz wszystkie.

3

Wybierz pozycję Usuń.

4

Wybierz OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć zapisany raport.