Gezichtsherkenning wordt gebruikt voor het maken van naamlabels tijdens vergaderingen. De eerste 60 seconden van een vergadering ziet u de naamlabels voor maximaal 4 personen. Daarna wordt de naam van de actieve spreker kort weergegeven wanneer deze begint met spreken. U kunt uw titel ook onder uw naam toevoegen.

Wanneer u een gesprek voert of een vergadering op een Webex kaart die Webex geregistreerd is, is uw naam label zichtbaar voor de ontvangende kant. U kunt de namen van de labels zien van degenen die zich hebben aangemeld als u belt via een DX-, SX-, MX-of Room Series-apparaat of een Webex Board dat is Webex geregistreerd.

Namen van labels zijn beschikbaar wanneer de camera is ingeschakeld, hetzij wanneer u in vergadering bent of wanneer de zelf weergave is ingeschakeld.

Wanneer gezichts herkenning is ingeschakeld in uw organisatie, ontvangt u een e-mail om u aan te melden of kunt u zich aanmelden bij https://settings.webex.com/.


Naamlabels zijn niet beschikbaar voor getranscodeerde conferenties of soft clients.

1

Klik op de koppeling in de e-mail die u hebt ontvangen of ga naar https://settings.webex.com en Mijn profiel. Klik onder Naamlabel voor gezichtsherkenning op Aan de slag. En klik nogmaals op naam label maken op de volgende pagina.

2

Sta toe dat de site uw camera gebruikt door op Toestaan te klikken in het pop-upvenster.

3

Geef de camera een voor grond en zorg ervoor dat uw gezicht goed verlicht is en dat u de enige persoon in het frame bent. Klik op foto nemen om een foto te maken.

Als er een probleem is met uw foto, kunt u deze opnieuw opnemen door op foto opnieuw maken te klikken .

4

Als titels voor uw organisatie zijn ingeschakeld, krijgt u de optie om een titel in te stellen. U kunt de titel uit de telefoon lijst gebruiken of zelf een titel invoeren. U kunt het veld ook leeg laten en er is geen titel zichtbaar voor andere deel nemers aan de vergadering. Klik op titel instellen Wanneer u klaar bent.

5

Klik op Mijn profiel weer geven om terug te gaan naar de voor pagina.

U kunt altijd teruggaan en uw gegevens bewerken of uw Foto's verwijderen. Klik op de voor pagina op uw naam onder Mijn naam label . Als u uw gegevens verwijdert, wordt uw naam label niet meer weer gegeven in vergaderingen en gesp rekken.