Rozpoznávání obličejů se používá k vytváření jmenovek na schůzkách. Na začátku schůzky můžete po dobu prvních 60 sekund zobrazit jmenovky až 4 osob. Poté se jméno aktivního řečníka na chvíli zobrazí, když začne mluvit. Můžete také přidat svůj pracovní titul, který se zobrazí pod vaším jménem.

Pokud se účastníte hovoru nebo schůzky na zařízení řady Room nebo tabuli Webex Board, která je registrovaná ve službě Webex, je vaše jmenovka viditelná pro příjemce. Pokud voláte ze zařízení řady DX, SX, MX nebo Room nebo z tabule Webex Board, která je registrovaná ve službě Webex, můžete zobrazit jmenovky přihlášených osob.

Jmenovky jsou k dispozici při zapnuté kameře, a to buď během schůzky nebo při vlastním zobrazení.

Když je ve vaší organizaci aktivováno rozpoznávání obličeje, obdržíte e-mail s výzvou k registraci nebo se můžete zaregistrovat na adrese https://settings.webex.com/.


Jmenovky nejsou k dispozici u konferencí s transkódováním ani u softwarových klientů.

1

Klikněte na odkaz v e-mailu, který jste obdrželi, nebo přejděte na stránky https://settings.webex.comMůj profil. V části Jmenovka rozpoznávání obličeje klikněte na tlačítko Začít. A na další stránce znovu klikněte na tlačítko Vytvořit jmenovku.

2

Povolte webu používání kamery kliknutím na tlačítko Povolit ve vyskakovacím okně.

3

Postavte se čelem ke kameře a ujistěte se, že je váš obličej dobře osvětlen a že jste jedinou osobou v záběru. Klepnutím na tlačítko Vyfotit pořídíte snímek.

Pokud se vyskytne problém s fotografií, můžete ji pořídit znovu kliknutím na možnost Znovu pořídit fotku.

4

Pokud byly pro vaši organizaci povoleny pracovní tituly, získáte možnost nastavit titul. Můžete použít název z adresáře nebo jej zadat sami. Pole můžete také nechat prázdné a ostatním účastníkům schůzky se nezobrazí žádný název. Po dokončení klikněte na tlačítko Nastavit titul.

5

Kliknutím na tlačítko Zobrazit profil se vrátíte na úvodní stránku.

Vždy se můžete vrátit a upravit své údaje nebo fotografie odstranit. Na úvodní stránce klikněte na své jméno v části Moje jmenovka. Pokud svá data odstraníte, vaše jmenovka se již nebude zobrazovat při schůzkách ani hovorech.