Uzelf dempen of het dempen opheffen

Als u uzelf wilt dempen of het dempen van uzelf wilt aan- of microfoon, klikt u opDempen Dempen of Dempen op.Dempen opheffen


 

U kunt ook de sneltoetscombinatie Ctrl + M voor Windows of Command + Shift + M voor Mac gebruiken om uzelf te dempen en het dempen op te schakelen.

Als u wilt spreken terwijl u gedempt wilt zijn, kunt u de spatiebalk omlaag houden om het dempen tijdelijk op te geven. Wanneer u klaar bent met spreken, laat u de spatiebalk los om uzelf opnieuw te dempen. Als de vergadering of gebeurtenishost deelnemers niet toestaat om het dempen van zichzelf op te nemen, ontvangt u een melding.

Als u probeert te spreken terwijl het geluid is gedempt, verschijnt er een bericht dat u weet dat u uzelf moet dempen op te geven of om de host te laten weten dat u niet meer moet dempen.

Uw melding is gedempt

Als u uw computer gebruikt voor audio in vergaderingen en gebeurtenissen, kunt u uzelf dempen en het dempen ervan opmpen met de bedieningselementen van uw headset. Uw dempstatus wordt weergegeven in de bedieningselementen van de vergadering en in het deelvenster Deelnemers. Het dempen en dempen via de bureaublad-app is ook van invloed op uw headset.

Als de host heeft verhinderd dat deelnemers het dempen zelf in Webex Meetings of Webex Events, kunt u het dempen van uw geluid alleen zelf op nadat de host u een verzoek heeft sturen. Wanneer u het verzoek krijgt, klikt u op Geluid aan. Klik op Ingeschakeld blijven om uw microfoon uit teschakelen.

Achtergrondgeluid dempen

De Webex Meetings Suite-toepassingen detecteren automatisch achtergrondgeluid via uw microfoon en geven u een melding om dit te laten weten.

Melding voor achtergrondruisdetectie

Als u de functie Achtergrondgeluid verwijderen hebt ingeschakeld, Webex Meetings Webex Events uw stem automatisch van achtergrondgeluid. U zult de melding voor ruisdetectie op de achtergrond niet zien.

1

Wanneer de achtergrondgeluidmelding wordt weer geven, klikt u op Dempen.


 

Als Webex Meetings achtergrondgeluid per ongeluk detecteert, klikt u op Geen ruis om het te negeren.

2

(Optioneel) Als u niet wilt worden gewaarschuwd over achtergrondgeluid via uw microfoon, klikt u op Ruisdetectieuitschakelen.

Dempen tijdens het delen

Wanneer u aan het delen bent, klikt u op Mij dempen in het deelvenster Bedieningselementen vergadering of gebeurtenis bovenaan uw scherm om uw microfoon te dempen.

Dempen vanaf de werkbalk voor delen

U kunt op uw video-apparaat ook drukken op *6 om uzelf te dempen of het dempen op te heffen.

Anderen dempen als een host of cohost

Als u in de vergadering of vergadering gebeurtenishost host bent, hebt u opties om u te helpen uw vergadering te moderen. U kunt het geluid van individuen of iedereen in één keer dempen, voorkomen dat deelnemers het dempen van zichzelf kunnen in- en dempen van deelnemers automatisch zodra ze deelnemen. Het dempen van deelnemers is handig als u achtergrondgeluid hoort of wanneer deelnemers praten die niet aan de beurt zijn.

1

Als u bepaalde personen wilt dempen of het dempen voor deze personen wilt aan- of microfoon, gaat u naar het deelvenster Deelnemers, vindt u hun naam en klikt u op Dempen of DempenDempen op.Dempen opheffen Wanneer u op Dempen op als u op Dempen klikt, verzendt u een verzoek naar de deelnemer waarin u de deelnemer vraagt het dempen opte geven.

2

Als u het geluid van iedereen behalve uzelf en de presentator in één keer wilt dempen, opent u het deelvenster Deelnemers en selecteert u Alles dempen of Dempen voor iedereen op.

3

Als u deelnemers automatisch wilt dempen wanneer ze deelnemen aan de vergadering of gebeurtenis, gaat u naar het deelvenster Deelnemers en klikt u opDempen bij binnenkomst.

Voorkomen dat deelnemers het dempen van zichzelf kunnen in- of uitmpen

U Webex Meetings dempen voor deelnemers voorkomen totdat u hen toestemminggeeft.

In Webex Events (nieuw)zijn deze instellingen alleen van toepassing op panelleden.

Klik in het deelvenster Deelnemer op Meer opties en vink vervolgens Deelnemers toestaan om het dempen van hun geluid op te gevenuit.

Als dit niet is aangevinkt, kunnen deelnemers het dempen zelf niet in- of uitgeschakeld totdat u ze dat hebt toegestaan.

De optie Deelnemers toestaan het dempen van het menu op te geven

Modus voor dempen via modus voor gemodereerd dempen gebruiken

De modus Dempen met modus voor gemodereerd dempen is Webex Meetings op sites van versie 41.2 en hoger. Deze functie is ook beschikbaar Webex Events (nieuw) op sites met versie 41.4 en hoger.

Met de modus Dempen via zelf dempen inschakelen kunnen hosts en cohosts het dempen van deelnemers rechtstreeks inschakelen in plaats van gebruikers te vragen het dempen van hun geluid op te geven. Een docent kan bijvoorbeeld het dempen van het geluid van een student in- of uitroepen. Vergaderingen en gebeurtenissen in de modus Gemodereerd dempen opschakelen hebben een indicatie boven aan het venster vergadering of gebeurtenis om iedereen dit te laten weten.

Als uw beheerder de modus Dempen voor gemodereerd dempen heeft ingeschakeld, kunt u er vergaderingen en gebeurtenissen mee plannen of voor vergaderingen in de persoonlijke ruimte inschakelen.

Klik op Geluid aan in het deelvenster Deelnemers naast de naam van de deelnemer Pictogram Dempen verwijderen die u wilt dempen.


 

Momenteel kunnen hosts en cohosts het dempen van deelnemers die deelnemen via een cloudgeconnecteerde video-apparaat of de Webex-app niet rechtstreeks dempen. Wanneer u op Dempenopmpen klikt, verzendt u een verzoek aan de deelnemer om het dempen van zijn/haar geluid op te geven.

Deelnemers die deelnemen aan een vergadering vanuit versies van de Webex Meetings mobiele app eerder dan 41.1 ontvangen nog steeds de melding het dempen op te nemen.

Als de host een deelnemer die via een SIP-telefoon deelneemde dempt, moet de deelnemer op *6 drukken om het dempen van zijn/haar microfoon op te geven.