Een gast headset koppelen

U kunt maximaal drie gastheadsets met een basis koppelen. Gastheadsets behouden de afstemmings- en volumeinstellingen. Gastheadsets zijn standaard gedempt wanneer ze worden gekoppeld. De primaire hoofdtelefoon speelt een toonindicatie af wanneer een gasthoofdtelefoon probeert te koppelen. De primaire hoofdtelefoon moet binnen 10 seconden de gasthoofdtelefoon bevestigen. Een tweede toon wordt afgespeeld wanneer de primaire hoofdtelefoon de gast accepteert voor conferentie. De leds van de originele basis van de gasthoofdtelefoon knipperen wit om aan te geven dat er geen gekoppelde hoofdtelefoon is.

 

Wanneer de gasthoofdtelefoon probeert te koppelen, kan de primaire hoofdtelefoon geen inkomende oproepen accepteren totdat de gasthoofdtelefoon is geaccepteerd of afgewezen voor de basis.

Voordat u begint

De primaire hoofdtelefoon moet al zijn gekoppeld met de basis.

 

Controleer of de firmware van uw headset is 2.1 (1) of later. Zie upgrade van de Cisco headset 500 Series voor meer informatie over het bijwerken van de firmware van de headset.

1

Plaats de gasthoofdtelefoon op de basis.

2

Druk op gesprekde gespreksknop Op de primaire headset zodat de gast headset kan deel nemen.

3

Druk op de functie Dempende toets Dempen Op de headset van de gast om deel te nemen aan het gesprek.

Een gast headset ontkoppelen

U kunt de gastheadsets ontkoppelen van de primaire basis.

Voer een van de volgende acties uit.

  • Gesprek in de wacht zetten de gespreksknop Op de hoofd telefoon van de gast totdat u een Toon hoort.
  • Plaats de primaire hoofdtelefoon op de basis. De verbinding met alle gastheadsets wordt verbroken.

De primaire gekoppelde headset wijzigen

U kunt de primaire hoofdtelefoon op uw standaardbasis of multibasis wijzigen. Wanneer de nieuwe hoofdtelefoon wordt gekoppeld, speelt de vorige primaire hoofdtelefoon een toon af en wordt de koppeling met de basis verbroken.
1

In de nieuwe headset, wacht stand Dempende toets Dempen Gedurende vijf seconden worden de hoofd telefoon van de headset snel vervangen door rood en wit.

2

Plaats de nieuwe hoofdtelefoon op de basis.


 

U kunt stap één overslaan als u de basis uitschakelt en weer inschakelt met de nieuwe hoofdtelefoon in de houder geplaatst.

De primaire headset uit uw basis ontkoppelen

U kunt een nieuwe primaire hoofdtelefoon toewijzen en de oude hoofdtelefoon dwingen om te ontkoppelen van uw basis. Dit is handig voor het geval u de primaire hoofdtelefoon niet kunt vinden en deze uitschakelt.

 

U kunt de primaire hoofdtelefoon niet verwijderen als u een actief gesprek hebt of zich in de conferentiemodus bevindt.

1

Houd in de nieuwe headset dempende toets Dempen Gedurende vijf seconden. De led op de hoofdtelefoon knippert afwisselend rood en wit.

2

Plaats de hoofdtelefoon op de basis. De basis wijst de nieuwe hoofdtelefoon aan als de primaire hoofdtelefoon en ontkoppelt met de oude headset.

De oude primaire hoofdtelefoon speelt een toonindicatie af wanneer deze ontkoppelt van de basis.