Als uw webinar registratie vereist, kunt u de deelnamepagina als volgt aanpassen:

  • Selecteer een thema (donker of licht)

  • Een achtergrondafbeelding uploaden

  • Een achtergrondkleur voor het linkerpaneel opgeven, evenals de kleur van de kop- en achtergrond

  • De kleur van de webinartitel wijzigen

  • De tekstkleur van de naam en agenda van de host wijzigen

  • De naam van de host verbergen op de landingspagina van de webinar

  • Afbeeldingen en beschrijvingen voor elke spreker uploaden

1

Meld u vanaf uw bureaublad aan bij uw Webex-site en klik op Vergaderingen.

2

Selecteer uw webinar. Klik in het gedeelte Branding op Bewerken.

  • Klik op Lay-out om uw thema, logo, achtergrondafbeelding, tekstkleuren en knoppen aan te passen.

  • Klik op Inhoud om de host, de spreker of de agenda weer te geven of te verbergen.

3

Als u wilt zien hoe uw pagina eruitziet in Desktop of Mobiel, klikt u op of .

4

Klik op Opslaan.