Ako vaš webinar zahtijeva registraciju, stranicu Pridruživanje možete prilagoditi na sljedeći način:

  • Odabir teme (tamno ili svijetlo)

  • Prijenos pozadinske slike

  • Određivanje boje pozadine za lijevu ploču, kao i za boju zaglavlja i pozadine

  • Promjena boje naslova webinara

  • Promjena boje teksta za naziv glavnog računala i dnevni red

  • Skrivanje imena domaćina na odredišnoj stranici webinara

  • Prijenos slika i opisa za svaki zvučnik

1

Na radnoj površini prijavite se na web-mjesto, a zatim kliknite Kalendar.

2

Odaberite webinar . U odjeljku Brendiranje kliknite Uredi.

  • Kliknite Raspored da biste prilagodili temu, logotip, pozadinsku sliku, boje teksta i gumbe.

  • Kliknite Sadržaj da biste prikazali ili sakrili glavno računalo, govornika ili dnevni red.

3

Da biste vidjeli kako vaša stranica izgleda na radnoj površini ili mobilnom uređaju, kliknite ili .

4

Kliknite Spremi.