Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de headset met uw laptop of Webex bureau apparaat te verbinden.

Audio over Bluetooth® heeft altijd voor rang op een vaste verbinding. Verbreek de verbinding met andere Bluetooth verbindingen als u wilt overschakelen naar een vaste verbinding.

B&O Cisco 980 USB-poort

1

Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel in de poort onder aan de rechter Ezelsoor.

2

Sluit het grote uiteinde van de kabel aan op het gewenste apparaat.

3

Druk op de aan/uit -knop om de headset in te scha kelen.