Do podłączenia zestawu nagłownego za pomocą laptopa lub urządzenia Webex biurkowego służy łącze dołączony kabel USB

Tryb Audio over Bluetooth® ma zawsze pierwszeństwo przed połączeniem przewodowym. Jeśli chcesz przełączyć się na połączenie przewodowe, odłącz inne połączenia Bluetooth.

Port USB & O Cisco 980

1

Podłącz niewielki koniec kabla USB do portu w dolnej części paska z prawej strony.

2

Podłącz duży koniec kabla do żądanego urządzenia.

3

Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć zestaw nagłowny.