Deelnemers met de rol van host kunnen:

 • Deelnemers toevoegen en verwijderen.

 • Audio van deelnemers in- en uitschakelen

 • De vergadering vergrendelen of ontgrendelen

 • De vergadering opnemen

 • De vergadering beëindigen

Als u iemand zonder u een vergadering wilt laten starten, kunt u ook iemand anders als alternatieve host laten beginnen.

De rol van host overdragen tijdens een Webex Meeting of Webex Training sessie

U kunt de rol van host overdragen tijdens een Webex vergadering, vergadering in een persoonlijke ruimte of trainingssessie. In het Deelnemers vervolgens selecteert u deelvenster, klik met de rechtermuisknop op de deelnemer die u wilt aanwijzen als host Rol wijzigen in > De host. >

De rol van host overdragen tijdens een Webex gebeurtenis

Ga naar het deelvenster deelnemers , klik met de rechtermuisknop op het deelvenster dat u de host wilt maken en klik vervolgens op rol wijzigen in > host.

Als u een deelnemer een host wilt maken, moet u deze eerst een panel weergeven door naar de deelvenster deelnemers te gaan en op alle deelnemers bekijken te klikken. Selecteer de deelnemer die u de host wilt maken en klik vervolgens op deelvenster maken.

Een vergadering laten doorgaan na het verlaten van de host

Als u de vergadering vroegtijdig verlaat, kunt u een andere Vergader deelnemer namens u een vergadering laten doorgaan. U kunt de rol van host overdragen aan een deelnemer van een vergadering, naar de vergadering van het bestand > verlatenen vervolgens op vergadering verlaten klikken.


Alleen deelnemers die verbonden zijn met de onlinevergadering kunnen de host worden. Deelnemers die alleen zijn verbonden met het audiogedeelte van de vergadering kunnen niet de host zijn.

Als de host van een vergadering de verbinding verbreekt voordat de rol van host wordt overgedragen, Webex Meetings de rol van host opnieuw toewijzen in de volgende volgorde:

 • Alternatieve host


  Een alternatieve host moet een hostaccount hebben op deze Webex-site.

  Wanneer u een vergadering plant met behulp van een gratis Webex Meetings-account, kunt u geen alternatieve host toewijzen.

 • Aangemelde presentator

 • Aangemelde deelnemer

 • Presentatoren die zich niet hebben aangemeld

 • Deelnemers die niet zijn aangemeld

 • Gebruikers die vanaf een apparaat hebben ingebeld