Deltakere med vertsrollen kan gjøre følgende:

 • Legge til eller fjerne deltakere

 • Dempe eller slå av demping for deltakere

 • Låse eller låse opp møte

 • Ta opp møtet

 • Avslutt møtet

Hvis du vil la noen starte et møte uten deg, kan du også velge en alternativ vert.

Overføre vertsrollen under et Webex-møte eller en Webex Training-økt

Du kan overføre vertsrollen under et Webex-møte, et møte i personlig rom eller en opplæringsøkt. Gå til deltakerpanelet, høyreklikk på deltakeren du vil gjøre til vert, og klikk deretter på Endre rolle til > Vert.

Overføre vertsrollen under en Webex-event

Gå til deltakerpanelet, høyreklikk på paneldeltakeren du vil gjøre til vert, og klikk deretter på Endre rolle til > Vert.

Hvis du vil gjøre en deltaker til vert, gjør du vedkommende til paneldeltaker først ved å gå til deltakerpanelet og klikke på Vis alle deltakere. Velg deltakeren du vil gjøre til vert, og klikk deretter på Gjør om til paneldeltaker.

La et møte fortsette etter du forlater det som vert

Hvis du forlater møtet tidlig, kan du la en annen møtedeltaker fortsette et møte på dine vegne. Overfør vertsrollen til en møtedeltaker, gå til Fil > Forlat møtet og klikk på Forlat møtet.


Bare deltakere som er koblet til det nettbaserte møtet, kan bli vert. Deltakere som bare er koblet til lyddelen av møtet, kan ikke være vert.

Hvis verten for et møte kobles fra før vertsrollen overføres, tilordner Webex Meetings vertsrollen på nytt i følgende rekkefølge:

 • Alternativ vert


  En alternativ vert må ha en vertslisens på Webex-nettstedet.

  Når du planlegger et møte ved hjelp av en gratis Webex Meetings-konto, kan du ikke tilordne en alternativ vert.

 • Pålogget presentatør

 • Pålogget deltaker

 • Presentatører som ikke er logget på

 • Deltakere som ikke er logget på

 • Brukere som ringte inn fra en enhet