Dit artikel is van toepassing op WBS40.9 en latere sites. Als u een eerdere Webex-versie hebt, kunt u hier meer informatie vinden over het maken van verbinding met een videosysteem.

1

Klik op Verbinding maken metVideosystemen videosysteem om deel te nemen aan de vergadering vanaf een compatibel apparaat. De app zoekt naar videosystemen in de buurt.

2

Als de app videosystemen in de buurt detecteert, wordt er een lijst met deze apparaten weergegeven. Selecteer het videosysteem dat u wilt gebruiken in de lijst.

3

Als uw videosysteem niet wordt gedetecteerd, laat u de app uw apparaat bellen. Voer het adres van het videosysteem in en selecteer het apparaat wanneer dit in de lijst wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen verbinding te maken zonder op 1 te drukken.

4

Als u verbinding maakt met een in de cloud geregistreerd videosysteem dat nog niet is gekoppeld aan de Bureaublad-app Cisco Webex Meetings, voert u de code in die wordt weergegeven op het apparaat en klikt u op OK.

De app maakt automatisch verbinding met uw videosysteem of belt uw apparaat wanneer u Deelnemen aan vergaderingselecteert.

De volgende stap

Windows en Mac: Als u video alleen op het gekoppelde videosysteem wilt weergeven wanneer er geen inhoud wordt gedeeld, gaat u naar Meer opties in de bureaublad-app en schakelt u Video alleen weergeven Meer opties op videosysteem in.
Video alleen op videosysteem weergeven

Deze functie is beschikbaar op sites van WBS41.1 en hoger. Zie Uw versienummer voor Cisco Webex Meetings zoeken om uit te zoeken welke versie van Webex Meetings ugebruikt.