Dit artikel is van toepassing op WBS40.9 en latere sites. Als u een eerdere Webex-versie hebt, kunt u hier meer informatie vinden over het maken van verbinding met een videosysteem.

1

Klik op Verbinding maken metVideosystemen videosysteem om deel te nemen aan de vergadering vanaf een compatibel apparaat. De app zoekt naar videosystemen in de buurt.

2

Als de app videosystemen in de buurt detecteert, wordt er een lijst met deze apparaten weergegeven. Selecteer het videosysteem dat u wilt gebruiken in de lijst.

3

Als uw videosysteem niet wordt gedetecteerd, laat u de app uw apparaat bellen. Voer het adres van het videosysteem in en selecteer het apparaat wanneer dit in de lijst wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen verbinding te maken zonder op 1 te drukken.

4

Als u verbinding maakt met een in de cloud geregistreerd videosysteem dat nog niet is gekoppeld aan de Cisco Webex Meetings-desktop-app, voert u de code in die wordt weergegeven op het apparaat en klikt u op OK.

De app maakt automatisch verbinding met uw videosysteem of belt uw apparaat wanneer u Deelnemen aan vergaderingselecteert.