Ga naar Telefoon- en doorschakelinstellingen en selecteer waar u uw telefoon gesprekken wilt door sturen, bijvoorbeeld naar Voice mail of een nummer dat u eerder hebt ingesteld. Als u een ander nummer wilt toevoegen, gaat u naar en selecteert u gespreks voorkeuren openen.