Als u uzelf wilt dempen of het dempen van uzelf wilt aan- of microfoon, klikt u opDempen Dempen of Dempen op.Dempen opheffen

U kunt ook de sneltoetscombinatie Ctrl + M voor Windows of Command + Shift + M voor Mac gebruiken om uzelf te dempen en het dempen op te schakelen.

Als u wilt spreken terwijl u gedempt wilt zijn, kunt u de spatiebalk omlaag houden om het dempen tijdelijk op te geven. Wanneer u klaar bent met spreken, laat u de spatiebalk los om uzelf opnieuw te dempen. Als de host van de vergadering niet toestaat dat deelnemers het dempen zelf kunnen inmpen, ontvangt u een melding.

Als u probeert te spreken terwijl het geluid is gedempt, verschijnt er een bericht dat u weet dat u uzelf moet dempen op te geven of om de host te laten weten dat u niet meer moet dempen.

Als u uw computer gebruikt voor audio in vergaderingen en gebeurtenissen, kunt u uzelf dempen en het dempen ervan opmpen met de bedieningselementen van uw headset. Uw dempstatus wordt weergegeven in de bedieningselementen van de vergadering en in het deelvenster Deelnemers. Het dempen en dempen via de bureaublad-app is ook van invloed op uw headset.

Als de host heeft verhinderd dat deelnemers het dempen van zichzelf in Webex-vergaderingen kunnen inmpen, kunt u het dempen alleen zelf in- oferen nadat de host u een verzoek heeft sturen. Wanneer u het verzoek krijgt, klikt u op Geluid aan. Klik op Ingeschakeld blijven om uw microfoon uit teschakelen.

Achtergrondgeluid dempen

Als de Webex Meetings-app achtergrondgeluid via uw microfoon detecteert, wordt u gevraagd om uzelf te dempen.

Wanneer de functie Achtergrondgeluid verwijderen is ingeschakeld op WBS40.10 en hoger, detecteert de Webex Meetings-app geen achtergrondgeluiden.

Achtergrondgeluid gedetecteerd

Als de toepassing achtergrondgeluid per ongeluk detecteert, klikt u op Geen ruis om deze te negeren.

Als u achtergrondgeluidwaarschuwingen wilt uitschakelen, klikt u op Ruisdetectieuitschakelen.

Dempen tijdens het delen

Wanneer u aan het delen bent, klikt u op Mij dempen in het deelvenster bedieningselementen van de vergadering bovenaan uw scherm om uw microfoon dempen.

Mij dempen

U kunt op uw video-apparaat ook drukken op *6 om uzelf te dempen of het dempen op te heffen.

Als host of cohost van een vergadering

Als u de host of co-host van de vergadering bent, kunt u kiezen welke opties u kunt gebruiken om uw vergadering te hosten. U kunt het geluid van individuen of iedereen in één keer dempen, voorkomen dat deelnemers het dempen van zichzelf kunnen in- en dempen van deelnemers automatisch zodra ze deelnemen. Het dempen van deelnemers is handig als u achtergrondgeluid hoort of wanneer deelnemers praten die niet aan de beurt zijn.

Als u bepaalde personen wilt dempen of het dempen voor deze personen wilt aan- of microfoon, gaat u naar het deelvenster Deelnemers, vindt u hun naam en klikt u op Dempen of DempenDempen op.Dempen opheffen Wanneer u op Dempen op wanneer u op Dempen klikt, verzendt u een verzoek naar de deelnemer waarin u de deelnemer vraagt het dempen opte geven.

U kunt het geluid van alle microfoons in één keer dempen of zodra ze aan de vergadering deelnemen.

Wanneer u deelnemers dempt in Webex Events en Webex Training, kunt alleen u het dempen van de deelnemers doen. kunnen ze het dempen zelf niet zelf in- of uit te stellen.

  • Als u alle microfoons behalve uzelf en de presentator in één keer wilt dempen, selecteert u in het menu Deelnemer de optie Alles dempen of Dempen voor iedereenverwijderen.


    Wanneer u Alles dempen selecteert voor Webex Meetings, schakelt u dempen ook in bij binnenkomst. Iedereen die te laat aan de vergadering deelt, wordt automatisch gedempt.

  • Als u deelnemers automatisch wilt dempen wanneer ze deelnemen aan de vergadering, gaat u naar het deelvenster Deelnemers en klikt u opDempen bij binnenkomst.

    Als u alle deelnemers hebt gedempt maar nieuwe personen die deelnemen niet wilt dempen, kunt u Dempen bij binnenkomst op elk moment uitschakelen.

U kunt ervoor kiezen om voor Webex Meetings te voorkomen dat deelnemers het dempen zelf in kunnen stellen totdat u hen toestemming geeft. Klik in het deelvenster Deelnemer op Meer opties en vink vervolgens Deelnemers toestaan om het dempen van hun geluid op te gevenuit. Als dit niet is aangevinkt, kunnen deelnemers het dempen zelf niet in- of uitgeschakeld totdat u ze dat hebt toegestaan.

Modus voor beheerd dempen opheffen

Deze functie is beschikbaar voor 41.2-sites en later.

Met de modus Dempen via zelf dempen inschakelen kunnen hosts en cohosts het dempen van deelnemers rechtstreeks inschakelen in plaats van gebruikers te vragen het dempen van hun geluid op te geven. Een docent kan bijvoorbeeld het dempen van het geluid van een student in- of uitroepen. Vergaderingen in de modus Gemodereerd dempen inschakelen hebben een indicatie boven aan het vergaderingsvenster om iedereen dit te laten weten.

Als uw beheerder de modus Dempen voor ingeschakelde persoonlijke ruimte heeft ingeschakeld, kunt u er vergaderingen mee plannen of inschakelen voor vergaderingen in een persoonlijkeruimte.

Klik op Geluid aan in het deelvenster Deelnemers naast de naam van de deelnemer Dempen opheffen die u wilt dempen.


Momenteel kunnen hosts en cohosts het dempen van deelnemers die deelnemen vanaf een videoapparaat of de Webex-app niet rechtstreeks dempen. Wanneer u op Dempen opmpen klikt, stuurt u de deelnemer een verzoek om het dempen van zijn/haar geluid op te halen.

Deelnemers die eerder dan 41.1 deelnamen via versies van de mobiele app ontvangen nog steeds een prompt om te umute.

Als de host een deelnemer die via een SIP-telefoon deel heeft genomen dempt, moet de deelnemer op *6 drukken om het dempen van zijn/haar microfoon op te geven.

Als u uzelf wilt dempen of het dempen wilt aan- of microfoon, selecteert u Dempen of Dempen op.


Wanneer u bent gedempt, kunt u op de spatiebalk drukken en in de wacht zetten om het dempen tijdelijk op te geven. Wanneer u klaar bent met spreken, drukt u niet meer op de spatiebalk en wordt u opnieuw gedempt. Als de host van de vergadering niet staat toe dat deelnemers dempen zelf op te geven, ontvangt u een melding.

Als u uw computer gebruikt voor audio in vergaderingen en gebeurtenissen, kunt u uzelf dempen en het dempen zelf ook in- of uitvoeren met de bedieningselementen van uw headset. Uw dempstatus wordt weergegeven in de bedieningselementen van de vergadering en in het deelvenster Deelnemers. Het dempen en dempen via de bureaublad-app is ook van invloed op uw headset.


Bedieningselementen voor het dempen van een headset zijn van toepassing op Cisco Webex Meetings (Windows, Mac) en gebruikers van Cisco Webex Events (Windows).

Achtergrondgeluid dempen

Als de toepassing achtergrondgeluid via uw microfoon detecteert, wordt u gevraagd om uzelf te dempen.

Als de toepassing een geluid als ruis detecteert, kunt u Geen ruisselecteren.

Als u geen waarschuwingen wilt ontvangen over achtergrondgeluid via uw microfoon, kunt u Ruisdetectie uitschakelenselecteren.

Dempen tijdens het delen

Wanneer u aan het delen bent, klikt u op Mij dempen in het deelvenster bedieningselementen van de vergadering bovenaan uw scherm om uw microfoon dempen.

U kunt op uw video-apparaat ook drukken op *6 om uzelf te dempen of het dempen op te heffen.

Als host van een vergadering

Als u de host of co-host van de vergadering bent, kunt u kiezen welke opties u kunt gebruiken om uw vergadering te hosten. U kunt personen dempen, iedereen in één keer dempen en deelnemers automatisch dempen wanneer ze deelnemen. Het dempen van deelnemers is handig als u achtergrondgeluid hoort of wanneer deelnemers praten die niet aan de beurt zijn.

Als u bepaalde personen wilt dempen of het dempen voor deze personen wilt opheffen, gaat u naar het deelvenster Deelnemers, zoekt u hun naam en selecteert u Dempen of Dempen opheffen.

U kunt het geluid van alle microfoons in één keer dempen of zodra ze aan de vergadering deelnemen.


Wanneer u deelnemers dempt in Webex Events en Webex Training, kunt alleen u het dempen van de deelnemers doen. Ze kunnen het dempen zelf niet zelf op te halen.

  • Als u alle microfoons behalve uzelf en de presentator in één keer wilt dempen, selecteert u in het menu Deelnemer de optie Alles dempen of Dempen voor iedereenverwijderen.

  • Om vanuit het menu Deelnemer te configureren dat elke deelnemer van uw vergadering wordt gedempt zodra ze deelnemen aan de vergadering, selecteert u Dempen bij binnenkomst.