Organisatie met Hybrid Calling migreren m.b.v. Webex Device Connector

Als u een bestaande klant voor Hybrid Calling voor Webex-apparaten (Call Connector) bent, kunt u de Webex Device Connector gebruiken om uw organisatie te migreren naar de oplossing voor Hybrid Calling voor Webex-apparaten (Device Connector). In de tool verschijnt direct een migratieknop. Het hulpprogramma behoudt de bestaande configuratie in de cloud. Wanneer u klaar bent, kunt u verbinding maken met uw Unified CM-omgeving om de synchronisatie tussen de locatie en de cloud te voltooien. De migratie veroorzaakt geen onderbrekingen van de service. De gegevens worden verplaatst en blijven werken als voorheen.

1

Klik in de Webex Device Connector op Ik wil bellen op kantoor aan mijn in de cloud geregistreerde apparaten toevoegen.

2

Lees de melding over migratie om ervoor te zorgen dat u deze begrijpt en klik vervolgens op Nu migrerenwanneer u klaar bent.

Uw organisatie is op de backend gemigreerd.

3

Nadat u een bericht hebt ontvangen dat de migratie is voltooid, klikt u op Verbinden met Unified CM om uw kantoorinstelling met de Webex Device Connector te synchroniseren.

Volgende stappen

Volg de implementatiehandleiding voor de synchronisatie.

U kunt uw bestaande Hybrid Calling-configuratie behouden en de nieuwe oplossing gebruiken om er zeker van te zijn dat deze correct werkt. Nadat u hebt gecontroleerd of de nieuwe oplossing werkt, kunt u de implementatiehandleiding lezen om te overwegen om de bestaande configuratie op te schonen (bijvoorbeeld Expressways die de Gespreksconnector hosten).

Overwegingen bij het migreren van Webex-apparaten in een Workplace naar de structuur van Hybrid Call Service en Webex Device Connector


Als u nog geen Hybrid Call Service voor Webex-apparaten hebt geïmplementeerd, kunt u deze sectie negeren en de rest van de implementatiehandleiding gebruiken om de service helemaal opnieuw in te stellen.

Als u Hybrid Call Service voor zowel gebruikers als apparaten hebt geïmplementeerd, raden wij u aan om gebruikers te migreren naar de oplossing in Webex Teams-bellen (Unified CM), zoals verderop in dit gedeelte wordt beschreven. U kunt uw gebruikers ook op de Hybrid Call Service behouden met de structuur van de gespreksconnector.

Mogelijk hebt u een melding in de Control Hub gezien dat uw organisatie wordt gemigreerd naar de nieuwe oplossing Hybrid Call Service voor Webex-apparaten.

In de tabel vindt u een overzicht van de belangrijkste punten die u moet overwegen wanneer u een melding ontvangt dat uw organisatie wordt gemigreerd van de oude oplossing Hybrid Call Service (structuur gespreksconnector) naar de nieuwe oplossing Hybrid Call Service (structuur Webex Device Connector) voor Webex-apparaten. Deze tabel vermeld ook wat u nodig hebt om uw Webex-apparaten over te laten gaan op de nieuwe oplossing en wat moet worden bewaard als u uw cloud-geregistreerde videoapparaten wilt blijven gebruiken met de Hybrid Call Service.

De nieuwe oplossing wijzigt alleen de configuratiestroom, waarbij u de Expressways voor gespreksconnector verwijdert en vervangt door de software voor de Webex Device Connector. De configuratie van uw Unified CM- en Expressway-paar hoeft niet te worden gewijzigd, en de gespreksstroom en de manier waarop de functie voor het Webex-apparaat werkt, blijven hetzelfde. De migratie veroorzaakt daarnaast geen onderbrekingen van de service. De gegevens worden verplaatst en blijven werken als voorheen.

Voor de migratie Na de migratie Impact Aanbevelingen
Cisco Spark externe apparaten (Cisco Spark-RD) voor Webex cloud-geregistreerde videoapparaten Cisco Spark-RD voor Webex cloud-geregistreerde videoapparaten

Voor nieuwe apparaten die u wilt inschakelen voor hybride gesprekken of het verwijderen van apparaten, moet u handmatig een Cisco Spark-RD aanmaken of verwijderen met Cisco Unified CM Administration.

Zie het hoofdstuk over de implementatie.

Capaciteit Bekijk het capaciteitsgebruik van het Unified CM-apparaat. Implementeer indien nodig extra capaciteit (grotere OVA's of meer servers)
Gespreksconnector vereist voor Hybrid Call Service voor videoapparaten Webex Device Connector is vereist voor videoapparaten Geen capaciteit voor gespreksconnector vereist

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw bestaande hybride gesprekken voor Webex-apparaten, moet u de Webex Device Connector uitvoeren om de configuratie te synchroniseren.

Na de migratie verwijdert u de capaciteit van de Expressway voor de gespreksconnectors. Wijs de capaciteit opnieuw toe aan andere connectors (agenda, berichten, service)

Download en installeer de Webex Device Connector vanaf de Control Hub. Zie de informatie over de implementatie in deze handleiding voor meer informatie.

De gespreksconnector heeft automatisch Cisco Spark-RDs aangemaakt voor bestaande videoapparaten.

U als beheerder moet handmatig Cisco Spark-RDs voor nieuwe videoapparaten aanmaken.

Het verwijderen van de Expressways in de gespreksconnector heeft geen invloed op automatisch aangemaakte Cisco Spark-RDs.

Voor nieuwe apparaten die u wilt inschakelen voor de Hyrbid Call Service of het verwijderen van apparaten, moet u handmatig een Cisco Spark-RD aanmaken of verwijderen met Cisco Unified CM Administration.

Zie het hoofdstuk over de implementatie.

De gespreksconnector heeft automatisch Unified CM-gegevens gesynchroniseerd met de cloud

De Webex Device Connector synchroniseert op aanvraag Unified CM-gegevens met de cloud (wanneer u de synchronisatiestap uitvoert via de software).

Gespreksconnector is niet meer nodig voor hybride gesprekken voor Webex-apparaten.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw bestaande Hybrid Call Service voor Webex-apparaten, moet u de Webex Device Connector uitvoeren.

Verwijder de capaciteit van de Expressway voor de gespreksconnectors. Wijs de capaciteit opnieuw toe aan andere connectors (agenda, berichten, service)

Download en installeer de Webex Device Connector vanaf de Control Hub. Zie de informatie over de implementatie in deze handleiding voor meer informatie.

Configuratie voor Webex-apparaten in Workspaces bewaren

U moet ervoor zorgen dat de volgende configuratie behouden blijft voor Webex-apparaten in een Workspace die zijn ingeschakeld voor Hybride gesprekken voordat u naar de nieuwe oplossing migreert (Hybride gesprekken met de structuur van de Webex Device Connector).

1

Verwijder de configuratie niet uit het Expressway-C en Expressway-E traversal-paar.

Bedrijfsoproepen van en naar Webex-apparaten in een Workspace worden veilig gerouteerd via het Expressway-paar voor Hybride gesprekken.

2

Verwijder SIP-bestemmingen niet.

Het SIP-bestemmingsadres in de Control Hub wordt omgezet in uw Expressway-E in het traversal-paar van uw gesprek voor Hybrid Call Service. Al het Hybrid-gespreksverkeer gaat via dit adres. Deze invoer is doorgaans een DNS-SRV-record die kan worden omgezet in meerdere Expressway-E's.

3

Schakel Hybrid Call Service Connect niet uit voor uw organisatie.

Deze instelling bevindt zich in de Control Hub en is organisatiebreed. Wanneer deze optie is ingeschakeld, is Hybrid Call Service actief en beschikbaar en kan deze vervolgens worden toegewezen aan Webex-geregistreerde apparaten.

4

Verwijder geen Cisco Spark-RD-accounts of accounts van eindgebruikers die zijn gekoppeld aan Webex-apparaten in een Workspace.

Cisco Spark-RD is een virtueel apparaat dat is gekoppeld aan het werknummer van een account van een eindgebruiker. Het koppelt de SIP-identiteit van het Cisco Webex-account aan de SIP-identiteit van de onderneming zodat gesprekken bij de Unified CM worden vastgelegd of in de cloud van Cisco Webex worden gesplitst. Achter de schermen combineert Cisco Spark-RD de gespreksactiviteit in de cloud, de locaties en het account van de eindgebruiker die aan Webex-apparaten in een Workspace zijn gerelateerd.

5

Verwijder de instellingen voor Hybrid Call Service van Cisco Unified Communications Manager niet.

Cisco Unified Communications Manager ontvangt gesprekken van Expressway-C. Met deze configuratie schakelt u URI-routing in tussen de cloud en de onderneming ter plaatse. De cluster FQDN die is opgegeven in de bedrijfsparameter, wordt gebruikt in de beslissingen over SIP-routing en helpt meerdere clusters te identificeren zodat er gesprekken tussen deze clusters kunnen worden gevoerd.

6

Verwijder geen geverifieerde domeinen die worden gebruikt voor hybride Webex-apparaten of apparaten die ze beheren.

Domeinverificatie is essentieel voor de beveiliging en integriteit van uw organisatie. Uit de bestaande verificatie blijkt dat u eigenaar bent van een bepaald domein en dat verificatie nodig is om deze service te laten werken. Voor Hybrid Call Service zijn de geverifieerde domeinen die in de telefoonlijst-URI's gekoppeld zijn aan Webex-apparaten en iedereen die de apparaten beheert.

Volgende stappen

Voer de volgende taken uit om toegang te krijgen tot de Webex Device Connector, de software te installeren en deze te gebruiken om uw configuratie te synchroniseren tussen Unified CM en Webex-geregistreerde apparaten in de cloud:

Kies een van deze migratietaken, afhankelijk van de manier waarop u de gebruikers wilt migreren:

Gebruikers migreren naar Calling in Webex Teams (Unified CM) en verwijderen van Expressway connector-hosts

Hybride gesprekken is nog steeds vereist als u de service hebt toegevoegd aan Room-, Desk- of Board-apparaten die zich in een Workspace in de Control Hub bevinden. U mag niets verwijderen wat nodig is voor Room-, Desk- en Board-apparaten die zijn ingeschakeld met Hybride gesprekken.

Als u gebruikers wilt migreren naar Calling in Webex Teams (Unified CM), moet u Hybride gesprekken voor alleen uw eigen gebruikers verwijderen voordat u een nieuwe oplossing kunt implementeren. Voer de volgende stappen uit om Hybride gesprekken uit te schakelen voor uw gebruikers en de gerelateerde configuraties uit Unified CM te verwijderen.


Als Hybride gesprekken gebruikers de persoonlijke modus op hun apparaten hebben geconfigureerd, verliezen deze apparaten ook Hybride gesprekken omdat de service is uitgeschakeld voor de gebruiker. U kunt dit probleem omzeilen door de persoonlijke modus op het apparaat te converteren naar de gedeelde modus, het apparaat toe te voegen aan een Workspace en het te activeren voor Hybride gesprekken.

1

Meld u aan in de klantweergave in Cisco Webex Control Hub als u de gespreksservice Aware en de servicedienst wilt verwijderen van gebruikersaccounts in https://admin.webex.com. U kunt vervolgens een van de volgende methoden gebruiken:

Tabel 1. Opties voor het verwijderen van de service van gebruikersaccounts van Webex Teams in de Control Hub

Methode voor gebruikerconfiguratie

Stappen voor het uitschakelen van de Hybrid Call-service

Individuele gebruikers

Ga naar Gebruikers, klik op een gebruikersnaam in de lijst om een overzicht op een deelvenster te openen, klik op Gespreksservice, vervolgens op Verbinding maken en schakel de instelling uit. Ga terug en schakel de instelling Aware uit.

Gebruikersaccounts samenvoegen met het CSV-sjabloon

Ga naar Gebruikers, klik op Gebruikers beheren > Gebruikerslijst exporteren , voer FALSE in in de kolommen Gespreksservice Aware en Servicedienst, sla het bestand op en ga vervolgens terug naar https://admin.webex.com en klik op Importeren en kies het bestand dat u hebt bijgewerkt. Klik op Services toevoegen en verwijderen en vervolgens op Verzenden.

Gebruikersaccounts die met de adreslijst gesynchroniseerd zijn (via de Cisco-directoryconnector)

Ga naar Gebruikers, klik op Gebruikers beheren, kies Alle gesynchroniseerde gebruikers wijzigenen klik op Volgende. Klik door de prompts om naar het scherm Synchronisatiestatus te gaan. Klik op de pijl Vernieuwen, klik op Volgende en verwijder vervolgens Gespreksservice Aware en Gespreksservice bij de gebruikers.

Deze stap schakelt Hybride gesprekken alleen voor uw gebruikers volledig uit, maar blijft geconfigureerd op organisatieniveau (Hybride gesprekken is nog steeds vereist voor Room-, Desk- en Board-apparaten op een Workspace die is geregistreerd in de cloud). Vervolgens moet u de Extern Cisco Spark-apparaat (Cisco Spark-RD) verwijderen voor alle gebruikers die Hybride gesprekken hebben gebruikt. Ongeacht of u de optie voor automatisch aanmaken hebt gekozen in de Call Connector of deze handmatig hebt aangemaakt in Unified CM, u moet ze handmatig verwijderen in de volgende stap.

2

Als u Cisco Spark-RD wilt verwijderen die aan een gebruiker was gekoppeld, gaat u naar Cisco Unified CM-beheer en voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op Apparaat > Telefoon.

 2. In de vervolgkeuzelijst Telefoon zoeken kiest u voor Apparaattype en in de vervolgkeuzelijst Item selecteren of tekst invoeren kiest u Cisco Spark extern apparaat . Klik op Zoeken.

 3. Selecteer de apparaten die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Selectie verwijderen. Lees de prompt en klik op OK.

  Met deze stap worden alle geselecteerde Cisco Spark-RD en de bijbehorende externe bestemmingen verwijderd voor de gebruikers.


   

  Als u Hybride gesprekken hebt geconfigureerd voor de Room-, Board- en Desk-apparaten in een Workspace, verwijdert u alleen Cisco Spark-RD die aan Webex Teams gebruikers op Hybride gesprekken in uw organisatie gekoppeld zijn. Ga niet verder met de volgende stappen.

 4. Ga terug naar Apparaat > Telefoon en zoek naar CTI-RD's die mogelijk zijn gebruikt voor Hybride gesprekken: in de vervolgkeuzelijst Telefoon zoeken klikt u op Apparaattype en in de vervolgkeuzelijst Item selecteren of tekst invoeren klikt u op CTI-extern apparaat . Klik op Zoeken.


   

  CTI-RD's die zijn gebruikt voor Hybride gesprekken bevatten een externe bestemming met *.call.ciscospark.com of *.calls.webex.com als adres.

 5. Selecteer de apparaten die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Selectie verwijderen. Lees de prompt en klik op OK.

  Met deze stap worden alle geselecteerde CTI-RD's en bijbehorende externe bestemmingen verwijderd voor de gebruikers.

Volgende stappen

Nadat u Workspaces met de Webex Device Connector naar Hybride gesprekken hebt gemigreerd en gebruikers naar Calling in Webex Teams (Unified CM), kunt u de service verwijderen uit Expressway-resources die zijn geregistreerd in de cloud en de registratie van deze resources ongedaan maken via de volgende stappen:

 1. Cisco Webex Hybrid-services uit een resource verwijderen

 2. Een resource van Cisco Webex Hybrid-services uit de cloud verwijderen

Gebruikers van Hybrid Call Service behouden

Nadat u de Webex-apparaten hebt gemigreerd naar de nieuwe oplossing Hybrid Call Service (met Webex Device Connector), maar uw gebruikers op de Hybrid Call Service (met gespreksconnector op Expressway) wilt behouden, moet u deze stappen uitvoeren om ervoor te zorgen dat u de relevante configuratie voor uw gebruikers behoudt.

1

Verwijder de configuratie niet uit het Expressway-C en Expressway-E traversal-paar.

Bedrijfsoproepen van en naar gebruikers van Webex Teams worden veilig gerouteerd via het Expressway-paar voor Hybride gesprekken. Het traversal-paar wordt ook gebruikt voor Hybrid Call Service voor Webex-apparaten.

2

Verwijder SIP-bestemmingen niet.

Het SIP-bestemmingsadres in de Control Hub wordt omgezet in uw Expressway-E in het traversal-paar van uw gesprek voor Hybrid Call Service. Al het Hybrid-gespreksverkeer (voor gebruikers en voor Webex-apparaten) gaat via dit adres. Deze invoer is doorgaans een DNS-SRV-record die kan worden omgezet in meerdere Expressway-E's.

3

Verwijder de gespreksservice Aware en de servicedienst niet van gebruikersaccounts in Cisco Webex Control Hub.

Alle services van de Control Hub moeten ingeschakeld blijven op de gebruikersaccounts zodat de gebruikers van Webex Teams Hybride gesprekken kunnen gebruiken.

4

Schakel Hybrid Call Service Connect niet uit voor uw organisatie.

Deze instelling bevindt zich in de Control Hub en is organisatiebreed. Wanneer deze optie is ingeschakeld, is Hybrid Call Service actief en beschikbaar en kan deze vervolgens worden toegewezen aan Webex-geregistreerde apparaten.

5

Verwijder geen Cisco Spark-RD-accounts of accounts van eindgebruikers die zijn gekoppeld aan gebruikersaccounts met de Hyrbid Call Service in Webex Teams.

Cisco Spark-RD is een virtueel apparaat dat is gekoppeld aan het werknummer van een gebruiker. Het koppelt de SIP-identiteit van het Cisco Webex-account aan de SIP-identiteit van de onderneming zodat gesprekken bij de Unified CM worden vastgelegd of in de cloud van Cisco Webex worden gesplitst. Achter de schermen combineert Cisco Spark-RD de gespreksactiviteit in de cloud, de locaties en het account van de eindgebruiker die aan apparaten in een Workspace zijn gerelateerd.

6

Verwijder de registratie van Expressway-C's die gespreksconnectors hosten die gebruikers van de Hybrid Call Service onersteunen niet.

De Cisco Webex Hybrid Services gebruiken software connectors die op Expressway-C gehost worden om een veilige verbinding mogelijk te maken tussen Cisco Webex en de omgeving van uw organisatie. De Expressway-C-clusters die in de cloud zijn geregistreerd voor hybride services, moeten worden behouden zolang u de gebruikers die Hybrid Call Service hebben ingeschakeld blijft ondersteunen.

7

Verwijder geen geverifieerde domeinen die worden gebruikt voor gebruikers van de Hybrid Call Service of gebruikers die ze beheren.

Domeinverificatie is essentieel voor de beveiliging en integriteit van uw organisatie. Uit de bestaande verificatie blijkt dat u eigenaar bent van een bepaald domein en dat verificatie nodig is om deze service te laten werken. Voor Hybrid Call Service zijn de geverifieerde domeinen die in de telefoonlijst-URI's gekoppeld zijn aan Webex-apparaten en iedereen die de apparaten beheert.