Het hulpprogramma Device Connector maakt een werkruimte en een activeringscode en activeert al uw apparaten in een gaat. Op deze manier hoeft u niet fysiek in dezelfde ruimte te zijn om de apparaten te activeren.

Voorwaarden
  • Softwareversie CE9.15 of hoger.

  • Gecodeerde versie van CE-software.

  • Toegang tot de Control Hub als apparaatbeheerder of organisatiebeheerder.

  • U moet beschikken over IP-adressen, gebruikersnamen en wachtwoorden voor alle apparaten die u wilt migreren.

  • HTTPS-connectiviteit met uw apparaten voor het hulpprogramma Device Connector.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer Bronnen voor een koppeling naar het hulpprogramma Device Connector. Meer informatie over het hulpprogramma vindt u in Cisco Webex Device Connector.

2

Nadat u het hulpprogramma Device Connector hebt geïnstalleerd, selecteert u Ik wil meerdere apparaten registreren voor de cloud en klikt u op Apparaten registreren met CSV of Cisco TMS Overview-exportbestanden.

3

Blader naar het bestand op uw computer en open het.

Als u het bestand wilt maken vanuit TMS, exporteert u een systeemoverzichtsrapport en selecteert u alleen de Netwerkinstellingen > Hostnaam systeemparameter. Voeg handmatig kolommen toe voor Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Voor het CSV-bestand moet u kolommen maken voor Adres, Gebruikersnaamen Wachtwoord.


 

De tool gebruikt de naam van de systeemeenheid van het huidige inrichtingssysteem voor de Workspace-naam. Als een adres niet beschikbaar is, wordt het MAC adres gebruikt. U kunt de naam wijzigen door op het naamveld te klikken.

4

Klik op Alles registreren om alle apparaten in de lijst te koppelen. Als u een afzonderlijk apparaat wilt registreren, klikt u op de knop Registreren ernaast.

Device Connector verstuurt de apparaatgegevens naar uw Webex-organisatie en de Webex-identiteitsservice maakt activeringscodes voor alle apparaten. De activatiecodes worden via de API naar de apparaten verzonden. HTTPS moet zijn ingeschakeld om dit te laten werken.

Wanneer het apparaat is geregistreerd bij de Cisco Webex-cloudservices, kunt u op de apparaatnaam klikken om de apparaatpagina rechtstreeks in de Control Hub te openen.

Als er voor het apparaat Registratie in behandeling staat, is het nog niet geregistreerd. De configuratie wordt toegepast wanneer het inrichtingssysteem bijgewerkte configuraties naar het apparaat stuurt. Het systeem probeert het apparaat gedurende 7 dagen te registreren totdat de activeringscode vervalt. Als het apparaat beschikbaar is gedurende die tijd, wordt het geregistreerd.