Het starten van een vergadering in een persoonlijke ruimte vanuit het menu Deelnemen aan Webex is alleen beschikbaar voor apparaten in de persoonlijke modus.

1

Tik op Deelnemen aan Webex op het startscherm.


2

Tik op Vergadering starten. De vergadering is nu gestart en anderen kunnen hieraan deelnemen.