1

Als u een telefoon gesprek voert met iemand, selecteert u meer en selecteert u vervolgens persoon toevoegen.

2

Voer een nummer in of typ een naam en selecteer bellen.

3

Selecteer om de twee telefoon gesprekken bij te wonen.

Iedereen staat in een conferentie gesprek en u kunt alle deel nemers bekijken door te selecteren .


U kunt ook een conferentie gesprek starten wanneer u gesp rekken voert met uw bureautelefoon.