Zie de Openstaande en opgeloste bugs voor de nieuwste Webex Meetings updates voor informatie over de nieuwste updates.


We melden openstaande en opgeloste door de klant gevonden bugs met ernst ernst 1 t/m 3. Wanneer een update geen bugs bevat die door de klant zijn gevonden, wordt er geen lijst met opgeloste bugs weergegeven voor die update.

Met het zoekprogramma voor bugs van Cisco Bug kunt u meer informatie vinden over bugs die in het overzicht staan en zoeken naar andere bugs die invloed hebben Webex Meetings bugs die invloed hebben op Webex Meetingsbugs. Zie Help voor het zoeken naar bugs voor meer informatie over het gebruik van het zoekprogramma voorbugs.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvh90269

Webex Meetings-

De functie Scherm leegmaken werkt niet op Windows 10-apparaten als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Als het Facebook-account van een gebruiker is vergrendeld, kan hij of zij geen Webex-vergaderingen streamen op Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Tijdens gebeurtenissen, wanneer een presentator zijn of haar scherm deelt, kunnen deelnemers chatmeldingen zien die naar de presentator worden weergegeven.

CSCvw23326

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de functie Virtuele achtergrond ervoor zorgt dat Webex loopt vast op apparaten met bepaalde videost stuurprogramma's.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw65850

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost met problemen VoIP feedback na upgraden.

CSCvw21571

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met Cisco Webex Meeting VDI ter ondersteuning van VMWare Client 5.5 en VMWare Agent 7.13.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Poolse toetsenbordindeling Webex-sneltoetsen vergaderruimte gestart.

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker altijd verbinding kon maken met een Webex-gebeurtenis, zelfs nadat deze was verwijderd door de host.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Mac-bureaubladtoepassing bleef crashen en niet kon worden gebruikt.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het Webex-hoofdvergaderingsvenster dat niet wordt geladen nadat de gebruiker stopt met het delen van het tweede bureaubladscherm.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem is opgelost waarbij wanneer een gebruiker zich vanaf een Mac-systeem aan- en meldt als gebruiker de gebruiker als anonieme gebruiker ziet als een gebruiker die zowel in Windows als op een Mac werkt.

CSCvw46309

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij bij het delen van een PDF-bestand in een Webex Meeting, de inhoud vervormd was en gekleurde artefacten weer geven in MacOS 11.0.1 Grote afbeelding.

CSCvw50010

3

Webex-trainingen (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker altijd verbinding kon maken met Webex Training-sessie nadat hij of zij door de host was verwijderd.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker opnieuw aan de vergadering werd deed nadat de klant enquêten had geopend.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer er meer dan twee personen in de wachtruimte waren en de host een van de gebruikers toelaat, de wachtruimtebalk grijs werd.

CSCvw47249

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij JMF-fouten hadden wanneer Windows 10-gebruikers het persoonlijke vergaderruimte startten vanuit de bureaubladtoepassing.

CSCvw53883

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij in de Webex Meetings-desktop-app geen gebruik wordt gemaakt van de systeemproxyconfiguratie die is ingesteld in de lokale netwerkconfiguratie, wordt in plaats daarvan alleen geprobeerd rechtstreeks verbinding te maken wanneer Mozilla firefox is ingesteld als de standaardbrowser.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij, als de gebruiker geen avatar-URL heeft, de avatarafbeelding nog steeds wordt weergegeven.

CSCvw37770

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Windows een e-mail verstuurt naar deelnemers die deelnemen aan vergaderingen via de enquêtemodule.

CSCvw23893

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost VoIP kwaliteit niet goed was en soms luid.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac e-mails verzonden naar een andere deelnemer met avatargegevens.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij andere deelnemers geen gebruiker konden horen die deel kon nemen vanuit een Windows 10-systeem. De gebruikersinterface geeft aan dat het dempen van de gebruiker is opgebruikt, maar dat hier nog steeds niemand gebruik kan maken. Ook kan de gebruiker zijn of haar dempstatus niet wijzigen.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de linker gecentraliseerde bedieningsbalk niet vervagen op de Mac in 40.9.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de computer met tussenpozen niet kon verbinden met audio.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij andere deelnemers geen gebruiker konden horen die deel kon nemen vanuit een Windows 10-systeem. De gebruikersinterface geeft aan dat het dempen van de gebruiker is opgebruikt, maar dat nog steeds niemand de gebruiker kan horen. Ook kan de gebruiker zijn of haar dempstatus niet wijzigen.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met Windows-besturingssysteem en Webex Meetings die abnormaal RTT-waarden rapporteerden in MQE.

CSCvw37770

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Windows een e-mail verstuurt naar deelnemers die deelnemen aan vergaderingen via de enquêtemodule.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac e-mails verzonden naar een andere deelnemer met avatargegevens.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv44857

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de meeste deelnemers geen vragen konden zien wanneer een enquête werd geopend.

CSCvu53534

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij meerdere beveiligingsproblemen in de ARF- en WRF-spelers voor Windows waren en het toe mogelijk maakte een misbruik misbruik te maken om willekeurige code uit te voeren op een beïnvloed systeem.

CSCvu59610

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij meerdere beveiligingsproblemen in de ARF- en WRF-spelers voor Windows waren en het toe mogelijk maakte een misbruik misbruik te maken om willekeurige code uit te voeren op een beïnvloed systeem.

CSCvu53451

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij meerdere beveiligingsproblemen in de ARF- en WRF-spelers voor Windows waren en het toe mogelijk maakte een misbruik misbruik te maken om willekeurige code uit te voeren op een beïnvloed systeem.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de klant een probleem had met chatlogboeken in de Webex-ruimte.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de webexmgr (0001-0008CAB9) crashte.

CSCvv68606

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan een Webex-vergadering vanuit de bureaublad-app Meetings wanneer een nieuwe update voor de Webex Meetings-bureaublad-app beschikbaar werd.

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost toen de video-optie verdween terwijl de video-optie in een Webex Meeting.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio die tijdens een vergadering werd gedeeld, niet door sommige deelnemers werd gehoord.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij wanneer tijdens een enquête op de Esc-toets werd geklikt, het enquêtevenster leeg was en er geen andere enquête kon worden gemaakt.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Een probleem opgelost waarbij Proximity niet werkte met Webex Event.

CSCvw14048

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Control Hub Het oplossen van problemen met Meetings-clientstatistieken (telemetrie) niet beschikbaar was voor bepaalde gebruikers.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer een gebruiker de proxyprompt annuleerde.

CSCvv77380

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met de crash van WCLDll.dll 40.9.5 [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Events host niet reageerde.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu44356

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij er een Webex Meeting kwetsbaarheid van gegevens openbaar werd gemaakt.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de deelnemer een panellid van buiten de oefensessie.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-gebruikers af en toe een probleem hadden met enquêteren in Webex Meetings.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het dempen van gebruikers automatisch werd opgelost wanneer zij deelnamen aan een Webex Meeting.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een Mac-gebruiker een bestand deelt en vervolgens naar een oefensessie gaat, de deelnemer de dia's losloopt.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers in bepaalde omgevingen ciscowebexstart.exe niet kunnen bijwerken omdat dit wordt gebruikt door Windows. Hierdoor is de start van een vergadering mislukt en is er een pop-upfout opgetreden23.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een Mac-gebruiker die de vergaderclient gebruikte, nog steeds de virtuele achtergrond kon vervagen, zelfs wanneer de sitebeheerder deze had uitgeschakeld.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de host van de vergadering de 'Bedrijfsnamen' niet kon zien in de deelnemerslijst in de gebeurtenis.

CSCvv39812

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de camera-optie grijs wordt weergegeven voor alle iOS-gebruikers tijdens een vergadering en de deelnemers niet kunnen deelnemen met hun videocamera.

CSCvv42971

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij in de ARF-opname het deelvenster Deelnemers leeg was.

CSCvu95289

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de taalinstellingen voor de vergadering niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvv54222

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de parse TelemetryInfo in HKCU mislukt, de Webex-app een vergrendelstatus heeft en altijd ongeveer 15% van de CPU-tijd kost.

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een pop-upfout (65028) werd weergegeven wanneer java-download werd gebruikt om deel te nemen aan een vergadering. De meetings-app is meerdere keren gecrasht.

CSCvv62946

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de opmaak van chatlogbestanden werd gemengd na de update op 4 augustus 2020.

CSCvv62945

3

Webex Training (Windows en Mac)

Er is een probleem Cisco Webex Training waarbij anderen na een paar uur geen deelsessie meer kunnen deelnemen omdat het registratienummer voor de vergadering groter is dan 256.

CSCvv62948

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij JMF geen vergadering kan starten of de eerste keer niet aan een vergadering kan deelnemen in de bureaublad-app van Meetings.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv13853

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gast niet kon deelnemen aan een Orion-vergadering vanuit de lijst met vergaderingen in de bureaublad-app van Webex Meetings.

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-client voortdurend de pop-upfout veroorzaakt nadat een enquête is gesloten en gepubliceerd.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij er tekst overlapt in Webex Chat wanneer de voor- en achternaam van de gebruiker groot is.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een crash opkwam wanneer een gebruiker op Nee klikte voor een dubbele vergadering van Productiviteitstools.

CSCvv33369

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij een crash opkwam tijdens het afsluiten via stand-by.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost voor de Webex-bureaublad-app die geen verbinding kon maken met een vergadering omdat de vergaderingDaemon.dll ontbrak in 40.8-sites.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen vergadering kon starten of aan een vergadering kon deelnemen vanuit de Webex-toepassing voor WBS40.6.6.

CSCvv28591

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost dat er geen audio werd beluisterd in een audio-uitzending.

CSCvv21708

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost Webex Events vast loopt na het afsluiten van een oefensessie.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de video van de deelnemer niet zichtbaar was scherm delen het gebruik van een externe monitor in Mac OS.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de avatars van de gebruikers werden weergegeven, maar de sitebeheerder-in-/uitschakelen voor hen niet was aan.
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij niet alle Webex-besturingselementen werden weergegeven in de Apple Keynotes-playmodus.
CSCvu84548 3 Webex-trainingen (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de trainingssessie deelsessie zoals verwacht.
CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de audio niet op gebruikte zoals verwacht wanneer de gebruiker Bel mij gebruikte om deel te nemen aan de vergadering.
CSCvu95290 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij het CPU-gebruik voor de gebruiker hoog was bij gebruik van de Webex-desktop-app.
CSCvu95821 2 Webex-sitebeheer Het probleem is opgelost waarbij de taal in het Engels en niet traditioneel Chinees werd weergegeven zoals verwacht wanneer de gebruiker op 'Controleren op bijwerken om te upgraden' klikte.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de gebeurtenis zoals verwacht.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost wanneer de Webex-bureaublad-app geen vergadering start zoals verwacht.
CSCvu81568 3 Webex Meetings- Een probleem opgelost waarbij de vergadering niet kon starten zoals verwacht vanwege de virtuele bureaubladinfrastructuur (VDI).
CSCvv00887 3 Webex-gebeurtenissen Een probleem opgelost waarbij de gebruikersnaam voor de nieuwe host niet werd weergegeven zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu81623 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij de foutmelding 'Deze registratie-id is al gebruikt' werd weergegeven wanneer een gebruiker probeerde deel te nemen aan de gebeurtenis.
CSCvu84340 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij het antwoord voor een enquêtevraag in een andere kolom werd weergegeven dan verwacht.
CSCvu75957 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd wanneer de presentator stopte met delen en de andere gebruiker het vergaderingvenster op een andere monitor stopte.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Het probleem is opgelost waarbij de tekens die een Mac-gebruiker op een Italiaans toetsenbord had getypt, niet overeen konden komen op de Windows-presentator.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij een standaardgebruikersnaam werd weergegeven wanneer een gebruiker voor het eerst deelnam aan een vergadering.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij het dempen van een deelnemer aan een gebeurtenis werd opgelost, hoewel Dempen bij binnenkomst is ingesteld.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost wanneer de Webex-bureaublad-app geen vergadering start zoals verwacht.
CSCvu84981 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet start zoals verwacht.
CSCvu71627 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de gebruiker op de knop Deelnemen klikte, het begon om de browser te draaien en te starten, en niet naar zoals verwacht voor de vergadering.

CSCvu86749

2

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de geselecteerde taal niet werd weergegeven voor de vergaderingsclient.

CSCvu88619 3 Webex Meetings- Een probleem opgelost waarbij de Linux-gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu75957 2 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd wanneer de presentator begon en vervolgens stopte met delen, terwijl de andere gebruiker de vergadering naar een andere monitor stopte.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt86796 3 Webex-sitebeheer Het probleem is opgelost waarbij het Webex-tabblad werd weergegeven in de Skype-toepassing.
CSCvt38634 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van het white-board in de gebeurtenis niet presteerden zoals verwacht.
CSCvt41079 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de video die door de mobiele gebruiker werd gedeeld, niet naar de Windows-gebruiker kon worden verzenden zoals verwacht.
CSCvu06358 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de mobiele gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering zoals verwacht.

CSCvu18176

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd wanneer de gebruiker een avatar bekeken.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu54945 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij Webex Teams aanwezigheid niet juist werd weergegeven wanneer gebruikers deelnemen aan de vergadering vanuit Webex Teams-app.
CSCvu62240 2 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij Dempen bij binnenkomst niet werkte zoals verwacht.
CSCvu52715 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij Webex Events-app niet werd geopend.
CSCvu62246 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost met het Webex-installatieprogramma voor MacOS.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu44397 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de Webex Meetings-app crashte wanneer de Mac-gebruiker 'Een vergadering starten' selecteerde.
CSCvu51857 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde als verwacht wanneer de Mac-gebruiker een bestand deelde.
CSCvu50767 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de camera in de vergadering niet meedeed zoals verwacht.
CSCvu36867 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost met het delen van het scherm zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu18176 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer werd uitvoeren zoals verwacht wanneer de Windows-gebruiker de avatar maakte.
CSCvu20988 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de vergaderingen niet werden gehouden zoals verwacht.
CSCvu06410 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering vanuit Linux.
CSCvu06409 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van de vergaderingen niet werd uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu06358 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering vanaf een mobiel apparaat.
CSCvu01605 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost tijdens het delen van de presentatie tijdens de vergadering dat de vergadering niet presteerde zoals verwacht.
CSCvt99384 3 Webex Meetings- Er is een probleem met het delen van informatie opgelost.
CSCvu05456 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor dempen niet werden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu22943 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor verwijderen niet meer uitvoeren zoals verwacht.
CSCvt96470 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de weergave-instellingen niet presteerden zoals verwacht.
CSCvt94560 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost dat bij het afsluiten van de gebeurtenis niet werd uitvoeren zoals verwacht voor Mac-gebruikers.
CSCvu23374 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de weergave-instellingen niet werden weergegeven zoals verwacht.
CSCvu23393 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht voor de Mac-gebruiker.
CSCvu23412 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen in de Moderne weergave niet werden op slaan zoals verwacht.

CSCvu24503

2

Webex-trainingen (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij training niet meer presteerde zoals verwacht voor de Mac-gebruiker.

CSCvu25684

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost wanneer de taalinstellingen niet opsladen zoals verwacht.

CSCvu20092

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvu15025

3

Webex Meetings-

Er is een functie toegevoegd waarmee klanten nu bestandsoverdrachten in het Praktijklab kunnen uitschakelen.

CSCvu12315

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de Mac-gebruiker de opname-instellingen voor de vergadering die werd opgenomen niet kon zien.

CSCvu18814

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de tijdinstellingen in de vergadering niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvu10828

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van de Voice-over niet meer werken zoals verwacht voor Mac-gebruikers.

CSCvu32515

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost dat de internationale in belnummers niet volledig werden weergegeven.

CSCvu06679

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem met de terugsyfing opgelost.

CSCvu32528

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor e-mailmeldingen niet uitvoeren zoals verwacht.

CSCvu02686

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor e-mailmeldingen voor de gebeurtenis niet werden uitvoeren zoals verwacht.

CSCvu00484

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem met de terugsyfing opgelost.

CSCvu31310

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de URL-koppelingen niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvu42884

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gespreksinstellingen niet zoals verwacht werden uitvoeren.

CSCvu34944

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de geheugeninstellingen voor de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvu16659

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de planningsinstellingen niet werden uitvoeren zoals verwacht.

CSCvu10326

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de bewerkingsinstellingen niet uitvoeren zoals verwacht.

CSCvu00753

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de verwachte informatie niet werd weergegeven op het tabblad Inzichten op de Webex-site.

CSCvu41136

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebeurtenis niet meer meedeed zoals verwacht voor Windows-gebruikers.

CSCvt90883

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het gebruik van gewijzigde wachtwoorden bij het deelnemen aan vergaderingen niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvu44628

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de indeling van de uitnodigingse-gebeurtenis niet werd weergegeven zoals verwacht.

CSCvt88565

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-pictogrammen door de taalinstellingen niet meer worden weergegeven zoals verwacht.

CSCvt90486

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de voorkeurstaalinstelling voor de vergadering niet werkte zoals verwacht.

CSCvu44636

3

Webex Meetings-

Er is een probleem met vast problemen opgelost.

CSCvt89526

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van de gebeurtenis via e-mail niet presteerde zoals verwacht.

CSCvu45632

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de weergave-instellingen niet uitvoeren zoals verwacht.

CSCvu49779

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor delen niet presteerden zoals verwacht voor mobiele gebruikers.

CSCvt87330

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt85823

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app niet presteerde zoals verwacht.

CSCvu49825

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de planningsinstellingen niet werden uitvoeren zoals verwacht.

CSCvt88664

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de Events-opnamen niet werden afgespeeld zoals verwacht.

CSCvt83782

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de gebeurtenis niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt91661

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebeurtenis niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvt87893 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij het verzenden van rapporten voor de vergadering niet deed zoals verwacht.
CSCvt82632 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de taalinstellingen niet werden weergegeven zoals verwacht.
CSCvt87894 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer werd uitvoeren zoals verwacht nadat een gebruiker was gestopt met het delen van het scherm.
CSCvt87895 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen niet uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu24018 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij deelnemen aan de gebeurtenis niet werd geopend zoals verwacht.
CSCvu49993 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij deelnemen aan de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvt79177 2 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor delen voor de vergadering niet presteerden zoals verwacht.
CSCvu50006 3 Webex Events (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij het verzenden van rapporten voor de vergadering niet deed zoals verwacht.
CSCvu50011 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering op de bureaublad-app niet presteerde zoals verwacht.
CSCvu50021 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht voor de Mac-gebruiker.
CSCvt75051 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de sitebeheerinstellingen voor de vergadering niet presteerden zoals verwacht.
CSCvt73997 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de optie Herinnering via e-mail niet werd weergegeven op de beheersite.
CSCvt73556 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de audio in de opgenomen vergadering niet kon worden afgespeeld zoals verwacht.
CSCvu50060 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de vergaderingsinstellingen niet werden weergegeven zoals verwacht.
CSCvt90333 3 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij een Webex-streamingbericht werd weergegeven terwijl dit niet werd verwacht.
CSCvt72074 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor e-mailantwoord niet werden weergegeven zoals verwacht.
CSCvt71651 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de URL van de opgenomen vergadering niet werd weergegeven in de verwachte taal.
CSCvt90343 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvu50424 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvu50439 4 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij het gesprek vóór verwacht werd afgesloten.
CSCvt73881 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij sommige iPad-gebruikers niet konden deelnemen aan de vergadering zoals verwacht.
CSCvt70611 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvt99579 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de planningsinstellingen niet werden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvt67300 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij deelnemen aan een gebeurtenis niet kon worden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvt64187 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers eerder aan de vergadering konden deelnemen dan verwacht.
CSCvu50513 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.
CSCvt62783 2 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor dempen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.
CSCvu09605 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij het @-symbool op het toetsenbord zijn taak niet uitvoeren zoals verwacht.
CSCvt60934 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de naaminstellingen van de vergadering niet presteerden zoals verwacht.
CSCvu40907 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen niet uitvoeren zoals verwacht.
CSCvt58866 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van de primaire vergadering niet werden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu50739 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde als verwacht toen de gebruiker de enquêteoptie selecteerde.
CSCvt91086 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de opsparingsinstellingen voor logbestanden niet werden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu50735 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvu36817

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app zo lang niet werd weergegeven als verwacht.

CSCvt61412

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd.

CSCvu51724

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor delen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvt55059

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvt55064

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvt61448

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd.

CSCvt61444

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd wanneer de gebruiker een telefoonverzoek deed.

CSCvt61443

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de koppelingsinstellingen voor de vergadering niet werden uitvoeren zoals verwacht.

CSCvu51754

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de cursor in de vergadering niet werd weergegeven waar verwacht.

CSCvt49340

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de video in de vergadering niet werd weergegeven zoals verwacht.

CSCvt46846

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van de luidspreker en microfoon voor de vergadering werden hersteld.

CSCvt45450

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de aanmeldinstellingen voor de vergadering niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvt44510

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de telefooninstellingen op de site niet meer presteerden zoals verwacht.

CSCvu48675

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de gebeurtenis niet meer presteerden zoals verwacht.

CSCvt42836

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de e-mailinstellingen op de site niet meer presteerden zoals verwacht.

CSCvu51825

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de sjablooninstellingen voor de gebeurtenis niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvt41294

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de URL-instellingen bij het plannen van een gebeurtenis niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvt41065

2

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij het toevoegen van een deelnemer aan een vergadering via de Webex-site niet kon worden weergegeven zoals verwacht.

CSCvt41079

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een video in de vergadering niet werd verzenden zoals verwacht.

CSCvu51852

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van het videobericht niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvt71684

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de aanmeldinstellingen voor een vergadering voor Mac-gebruikers niet meer werken zoals verwacht.

CSCvt67250

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de camera-instellingen in de vergadering niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvt38634

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van het whiteboard voor de gebeurtenis niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvu51964

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app niet presteerde zoals verwacht.

CSCvu51970

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app niet presteerde zoals verwacht.

CSCvt62632

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij het invoeggedeelte op de site niet werd weergegeven zoals verwacht.

CSCvt37103

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij bij het starten van een vergadering de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvu36263

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost internationaal inbelnummer account niet werd weergegeven zoals verwacht.

CSCvu52023

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de video-instellingen in de vergadering niet meer presteerden zoals verwacht.

CSCvt26748

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van een vergadering niet werd weergegeven in Outlook zoals verwacht.

CSCvt26545

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemen aan de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt35479

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de vergadering niet kon bewerken zoals verwacht.

CSCvt67164

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost vergaderingssjabloon waarbij de standaardinstellingen voor Outlook niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvt20730

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de berichtinstellingen voor het opnemen van de vergadering niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvu52216

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering werd beëindigd voor de host bedoeld.

CSCvt60352

1

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde als verwacht toen de Windows-host een andere gebruiker host maakte en de vergadering verliet.

CSCvt36215

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de zoekinstellingen voor vergaderingen niet uitvoeren zoals verwacht.

CSCvs75725

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de belinstellingen voor de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvu52241

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de informatie-instellingen niet uitvoeren zoals verwacht.

CSCvt23042

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvs55869

3

Webex-trainingen

Er is een probleem opgelost waarbij de deelsessies niet werden uitvoeren zoals verwacht.

CSCvs49836

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de audio in de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvu52253

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de toestemmingsinstellingen zijn verbeterd.

CSCvp90033

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de enquêteresultaten niet worden weergegeven zoals verwacht.

CSCvm10811

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de toetsenbordinstellingen niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvt76663 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de URL van de vergadering niet werd weergegeven zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu51863 3 Webex Events (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de weergave-instellingen voor de gebeurtenis waren aangepast.
CSCvu51857 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde als verwacht wanneer de Mac-gebruiker een bestand deelde.
CSCvu45632 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de taakbalk werd weergegeven wanneer niet verwacht.
CSCvu50739 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd wanneer de Windows-gebruiker een enquêteoptie selecteerde.

CSCvu36867

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor delen voor de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvu44397

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex Meetings-app crashte wanneer de Mac-gebruiker 'Een vergadering starten' selecteerde.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu41111 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost hostsleutel de account niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvu41136 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de gebeurtenis niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvu31063 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de naaminstellingen in de vergadering niet werden weergegeven zoals verwacht.
CSCvu34944 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de geheugeninstellingen voor de vergadering niet presteerden zoals verwacht.
CSCvu41138 2 Webex-trainingen (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht voor Mac-gebruikers.
CSCvu39033 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvm10811 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de toetsenbordinstellingen niet werden weergegeven zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu15025 3 Webex-sitebeheer Er is een functie toegevoegd waarmee klanten nu bestandsoverdrachten in het Praktijklab kunnen uitschakelen.

CSCvu20092

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvu24503

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu20988 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij vergaderingen voor Windows-gebruikers niet werden uitvoeren zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt86796 3 Webex Meetings- Het probleem is opgelost waarbij het Webex-tabblad werd weergegeven in de Skype voor Bedrijven-desktop-app van de gebruiker.
CSCvt38634 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van het white-board niet presteerden zoals verwacht.
CSCvt41079 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de mobiele gebruiker geen video kon verzenden in de vergadering.

CSCvu06358

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de mobiele gebruiker niet aan de vergadering kon deelnemen.

CSCvu18176

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer werd uitvoeren zoals verwacht wanneer de gebruiker een avatar weergavede.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu01605 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de presentatiedia niet presteerde zoals verwacht tijdens de vergadering.
CSCvu05456 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor dempen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvu05459

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemen aan de vergadering niet plaatsvond zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt55064 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.
CSCvt55059 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs98270

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de NBR-speler crashte.

CSCvt22260

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij vergaderingsgegevens verloren gaan na het archiveren.

CSCvt22267

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers recorders niet konden uploaden in Internet Explorer. Gebruikers ontvingen de foutmelding: "Naam mag geen van de volgende tekens bevatten."

CSCvt11979

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Webex-gebruikers geen verbinding konden maken met vergaderingen met iemand via Skype.

CSCvt17534

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers konden zoeken naar niet-weergeven vergaderingen in de moderne weergave.

CSCvt18639

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers konden zoeken naar niet-weergeven vergaderingen in de moderne weergave.

CSCvs94306

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij hosts nog steeds agendaopties konden gebruiken bij het plannen van vergaderingen in de moderne weergave, zelfs als deze functie was uitgeschakeld.

CSCvs94453

3

Webex Meetings-

Er is een probleem Productiviteitstools de beveiligingsopties in Microsoft PowerPoint waren uitgeschakeld.

CSCvs94672

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij terugkerende vergaderingen in Microsoft Outlook een uur eerder verschenen dan in de bureaublad-app.

CSCvs96676

3

Webex Meetings-

Er is een probleem Webex Meetings kan geen audioapparaat selecteren dat tijdens de vergadering is verbroken.

CSCvs80996

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij e-mailuitnodigingen voor vergaderingen niet konden worden verzonden als de vergadering was gepland terwijl de host de Moderne weergave gebruikte.

CSCvs91738

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de apparaten van gebruikers het apparaat niet konden Productiviteitstools.

CSCvt20509

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers in Klassieke weergave hun versie niet konden profielfoto.

CSCvt28352

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers hun account niet Webex Meetings nadat ze de update Productiviteitstools.

CSCvs91784

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de versie van de bureaublad-app niet overeen komt met de versie die op de Webex-site van de organisatie werd weergegeven.

CSCvt06818

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij uitzonderingen voor vergaderingen die werden gemaakt door de Google-invoeging niet werden weergegeven in de agenda van een gebruiker.

CSCvt00823

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers op vergrendelingssites die deelnemen aan vergaderingen die waren gepland op niet-vergrendelde sites, automatisch opnieuw verbinding maakten met vergaderingen na het verlaten van.

CSCvs56112

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een beveiligingsprobleem opgelost waarbij niet-opgeloste gebruikers toegang konden krijgen tot de dynamische koppelingsbibliotheek.

CSCvt28317

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings crashte.

CSCvt14052

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij vastgemaakte video's tijdens vergaderingen automatisch werden gewisseld naar de meest recent deelnemende gebruiker.

CSCvs77544

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij enquêtegroepsresultaten afzonderlijke antwoorden bevatte.

CSCvs95463

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die verbinding maakten met vergaderingen via terug bellen, geen verbinding konden maken met vergaderingen.

CSCvt03751

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen multimedia-inhoud konden delen tijdens een vergadering.

CSCvs85244

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem Webex Meetings problemen had met het oplossen van problemen.

CSCvt22333

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Catalina-gebruikers geen verbinding konden maken met vergaderingen en de foutmelding ontvingen: 'Er is een probleem geweest bij het verbinden met de webex-service.'

CSCvt01119

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers deelnemers niet telefonisch konden uitnodigen voor vergaderingen.

CSCvt28302

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen gedeelde inhoud konden zien tijdens vergaderingen.

CSCvt15891

3

Webex Meetings (iOS)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen verbinding konden maken met een vergadering wanneer ze een URL-API probeerden te bellen.

CSCvt22281

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij hosts geen bestanden konden uploaden bij het plannen van gebeurtenissen: ze ontvingen een dialoogvenster waarin stond dat ze de bestandscapaciteit bereikten, ook als er geen bestanden waren geüpload.

CSCvt28314

2

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings crashte nadat panelleden vragen ontvingen van deelnemers.

CSCvs74939

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het dialoogvenster voor video en audio niet automatisch werd weergegeven wanneer gebruikers aan een gebeurtenis deel nemers.

CSCvt28300

2

Webex Events (Mac)

Er is een probleem vraag en antwoord uw werk niet werkte.

CSCvt28310

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem vraag en antwoordlogboeken met betrekking tot problemen te lang waren.

CSCvt28313

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem vraag en antwoordlogboeken met betrekking tot problemen te lang waren.

CSCvs92960

3

Webex Training en Webex Support (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers 4G-geheugen moesten inschakelen om gebruik te Webex Training en Webex Support.

CSCvt28325

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij beheerders lege aangepaste URL's konden instellen.

CSCvt28358

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij wijziging van de instelling voor automatische updates Productiviteitstools niet in het controlelogboek werd weergegeven.

CSCvt66656

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Hier niet werd weergegeven op het tabblad Gebeurtenisopname bewerken.

CSCvt35411

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de video in de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt34699

3

Webex-site

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen tijdens het maken van een account niet meer uitvoeren zoals verwacht.

CSCvt33089

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de video tijdens de vergadering niet presteerde zoals verwacht.

CSCvt40118

3

Webex Meetings (Windows)

Een installatieoptie toegevoegd voor Windows-gebruikers.

CSCvt32499

3

Webex-site

Er is een probleem opgelost met de Webex-planning.

CSCvt66991

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers hun naaminstellingen niet konden wijzigen.

CSCvt31956

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost actieve spreker de e-actieve spreker niet werd uitgezonden.

CSCvt35683

3

Webex-site (beheer)

Er is een probleem opgelost waarbij de aanmelding niet werd uitvoeren zoals verwacht.

CSCvt28576

3

Webex-site (beheer)

Er is een probleem opgelost waarbij de schuifbalk niet werd weergegeven.

CSCvt26515

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de aankomende vergaderingen niet werden weergegeven.

CSCvt25202

3

Webex-trainingen

Er is een probleem opgelost waarbij terugkerende trainingen niet konden worden gepland zoals verwacht.

CSCvt67108

3

Webex-site (beheer)

Er is een probleem opgelost met de bevestigingen voor e-maillevering.

CSCvt23537

3

Webex-trainingen

Er is een probleem opgelost waarbij het plannen in Webex-trainingen niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt67118

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost met de starttijd van de vergadering.

CSCvt67164

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt20701

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de registratie van de vergadering niet werd weergegeven zoals verwacht.

CSCvt17967

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost dat Mac-gebruikers de vergadering startten via een URL en de vergadering vóór verwacht werd geannuleerd.

CSCvt68670

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de video in de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt68674

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de planning voor een vergadering niet werd uitvoeren zoals verwacht.

CSCvs99155

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost bij het bijwerken van de Webex Meetings-app die niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvs98334

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de video-instellingen van eerdere vergaderingen niet werden op slaan zoals verwacht.

CSCvs98362

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-site niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvs96752

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van vergaderingen niet werd zoals verwacht.

CSCvt07865

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app niet presteerde zoals verwacht.

CSCvs91078

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de vergadering niet kon starten vanuit de bureaublad-app.

CSCvs92838

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de e-mails over de vergadering niet werden uitvoeren zoals verwacht.

CSCvs88449

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van de vergaderingen niet werd uitvoeren zoals verwacht.

CSCvs94863

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio in de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvs59562

4

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergaderingsinstellingen in de bureaublad-app niet meer presteerden zoals verwacht.

CSCvs89559

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvs72487

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van vergaderingen met Microsoft Office 365 niet werkte zoals verwacht.

CSCvs64904

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio in de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvs94871

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio in de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvs61461

4

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het uploaden van de opname tijdens het gebruik van Internet Explorer niet werkt zoals verwacht.

CSCvs83325

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audiotonen voor opnemen/verlaten in de vergadering hoorbaar waren, zelfs nadat deze waren uitgeschakeld.

CSCvs72907

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de mobiele app niet presteerde zoals verwacht.

CSCvs93798

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij actieve spreker vergadering niet zichtbaar was zoals verwacht.

CSCvs75493

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet meer presteerden zoals verwacht.

CSCvs67862

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt05287

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor delen niet uitvoeren zoals verwacht.

CSCvs93145

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van de vergadering met Microsoft Office 365 niet werkt zoals verwacht.

CSCvt72670

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen voor de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvs87572

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app niet presteerde zoals verwacht.

CSCvt22385

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van de vergaderingen bij gebruik van Google Agenda niet werkt zoals verwacht.

CSCvs73162

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de URL van de vergadering niet werd weergegeven zoals verwacht bij gebruik van de bureaublad-app.

CSCvs86015

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de taalinstellingen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvs69963

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de planning van de vergadering niet werd uitvoeren zoals verwacht.

CSCvs69110

1

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers zonder vereiste konden deelnemen aan de vergaderingen.

CSCvt27862

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvs62345

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de taalinstellingen niet zoals verwacht werden uitvoeren.

CSCvt67292

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de stand-by werd opgetreden en de aankomende vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt72747

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht voor Windows-gebruikers.

CSCvt65591

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex Meetings-app niet presteerde zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt86796 3 Webex Meetings- Het probleem is opgelost waarbij het Webex-tabblad werd weergegeven in de Skype voor Bedrijven-desktop-app van de gebruiker.

CSCvt17534

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de zoekinstellingen niet uitvoeren zoals verwacht.

CSCvt18639

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de zoekinstellingen niet uitvoeren zoals verwacht.

CSCvu06358

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de mobiele gebruiker niet aan de vergadering kon deelnemen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu01605 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de presentatiedia niet presteerde zoals verwacht tijdens de vergadering.

CSCvu05459

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemen aan de vergadering niet plaatsvond zoals verwacht.

CSCvu05456 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor dempen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt55064

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

CSCvt55059

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt83009 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de in Voorkeuren ingestelde taal niet juist werd weergegeven in vergaderingen in persoonlijke ruimte.
CSCvt73556 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij MP4-opnamen op de computer inhoud niet synchroon gesynchroniseerd hadden met de audio en video.
CSCvt58866 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker andere deelnemers kon horen, maar deze niet kon zien.
CSCvt87893 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen probleemrapport konden verzenden.
CSCvt87894 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadertoepassing van de presentator niet meer reageerde nadat het delen was gestopt.
CSCvt87895 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij ruis kon worden gehoord in VoIP opnamen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt72750 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor dempen in de vergadering niet presteerden zoals verwacht.
CSCvt62783 2 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor dempen voor de vergadering niet werden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvt61473 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen voor starten en stoppen in de vergadering niet meer uitvoeren zoals verwacht.

CSCvt72747

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht voor Windows-gebruikers.

CSCvt61473

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen in de vergadering niet meer presteerden zoals verwacht.

CSCvt60352

1

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde als verwacht toen de Windows-gebruiker de vergadering verliet.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt61412

3

Webex Meetings-

(Windows)

het probleem is opgelost dat de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt61443

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem met de verbinding met de vergadering voor Mac-gebruikers is opgelost.

CSCvt61448

3

Webex Meetings (Mac)

het probleem is opgelost dat de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.

CSCvt61444

3

Webex Events (Mac)

het probleem is opgelost dat de Webex-gebeurtenis niet meer presteerde zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt47464

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers niet konden deelnemen aan hun vergadering.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt35713

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de zijschuifbalk niet werd weergegeven.

CSCvt35683

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de instelling 'Aangemeld blijven' niet werd uitvoeren zoals verwacht.

CSCvt34699

3

Webex-URL-PI

Er is een probleem opgelost waarbij automatisch accounts maken met de mogelijkheid om gebeurtenissen op apparaten te laten uitvoeren zoals verwacht.

CSCvt40118

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een nieuwe parameter toegevoegd zodat IT-beheerders de Webex Document Loader tijdens massa-installatie kunnen in- of uitschakelen.

CSCvt14052

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij video van een vergrendelde iOS-deelnemer overschakelde naar video van iemand anders.

CSCvt35411

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de video van een vergrendelde deelnemer overschakelde om de video van iemand anders weer te geven.

CSCvt98334

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app de laatst gebruikte camera niet opslade wanneer de instelling was ingeschakeld.

CSCvt38991

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet werd starten vanaf Productiviteitstools.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt28300

2

Webex Events (Mac)

Er is een probleem vraag en antwoord in Webex Events niet goed functioneerde.

CSCvt28302

2

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij delen niet zichtbaar was tijdens een Webex Events oefensessie.

CSCvt31956

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost actieve spreker video van de computer niet juist werd weergegeven.

CSCvt29365

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die vóór de host aan terugkerende vergaderingen hadden de audio-opties grijs werden weergegeven.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt16993

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings crashte nadat gebruikers verbinding probeerden te maken met vergaderingen.

CSCvt21952

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings crashte nadat gebruikers verbinding probeerden te maken met vergaderingen.

CSCvt17967

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen verbinding konden maken met vergaderingen en de foutmelding 'De vergadering is geannuleerd' te zien kregen.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs94871

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen verbinding konden maken met de audio van een vergadering als ze Computer gebruiken voor audio selecteerden.

CSCvs64904

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-optie Mijn computer bellen beschikbaar was, zelfs als deze was uitgeschakeld.

CSCvs94863

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen verbinding konden maken met de audio van een vergadering als ze Bellen via computerselecteerden.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs96752

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij meerdere uitzonderingsvergaderingen voor dezelfde vergadering werden gemaakt.

CSCvs72487

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het bewerken van terugkerende vergaderingen met de Microsoft Office 365-scheduler ervoor zorgde dat gebruikers niet konden deelnemen aan vergaderingen.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvq64129

2

Webex Meetings-

Er is een beveiligingsprobleem opgelost waarbij aanvallers mogelijk videoconferenties konden bijwonen.

CSCvs56937

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de NBR-speler crashte.

CSCvs74913

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen bestanden konden uploaden op hun Webex-sites.

CSCvs74924

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die een vergaderingssjabloon geen vergaderingonderwerp kondeninvoeren.

CSCvs43886

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers op ** drukten op hun telefoon om het helpmenu te horen, maar geen audioclips werden afgespeeld.

CSCvs74926

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen inhoud konden zien die andere gebruikers deelde.

CSCvs69110

1

Webex Meetings (iOS en Android)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers konden deelnemen aan Webex-vergaderingen die niet openbaar waren zonder zich aan te melden bij hun account.

CSCvs74939

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het pop-upvenster voor audio niet automatisch werd weergegeven wanneer gebruikers zich bij een gebeurtenis voegden.

CSCvs67862

3

Webex Training (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Training crashte.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs93145

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers een foutmelding kregen dat een vergadering was geannuleerd of ongeldig wanneer ze een vergadering probeerden te starten.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvt06779

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers niet konden deelnemen aan vergaderingen.

CSCvt07865

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app vastveerde nadat gebruikers deze met een apparaat deelde.

CSCvs99155

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app niet juist werd bijgewerkt als gebruikers automatische updates hadden ingeschakeld.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs87572

3

Webex Meetings-

Er is een probleem Webex Meetings van de bandbreedte van een apparaat gebruikte wanneer gebruikers inhoud probeerden te delen.

CSCvs92838

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers annuleringse-mails ontvingen wanneer ze die niet ontvingen.

CSCvs93798

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers de e-actieve spreker niet konden zien tenzij de spreker in hun film strip was.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs83325

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers tonen voor afsluiten gehoord, zelfs wanneer de functie was uitgeschakeld voor de vergadering.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs75493

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers aan het audiogedeelte van een vergadering konden deelnemen, zelfs als deze functie was uitgeschakeld.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs60020

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers meer dan 900 e-mails ontvingen over de gewijzigde vergaderingsgegevens nadat een host een vergadering had gepland en deelnemers had toegevoegd vanaf de pagina Vergaderingsgegevens.

CSCvs38720

3

Webex Meetings-

Er is een probleem Webex Meetings waarbij geen reden werd gebruikt voor extra cpu's van apparaten.

CSCvs14793

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen vergaderingen konden plannen met integratie met Google Agenda.

CSCvs32679

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen verbinding konden maken met vergaderingen als ze hun standaard-app in de web-app hadden ingesteld.

CSCvs55577

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers verbinding konden maken met Webex-vergaderingen die werden gehost door gedeactiveerde accounts.

CSCvs20752

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij in het veld Locatie van een uitnodiging geen koppelingen werden voltooid voor vergaderingen.

CSCvs44725

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruiker een terugkerende vergadering plande in Microsoft Outlook met één tijdzone, een andere tijdzone werd gepland.

CSCvs37243

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikersaccounts niet konden worden ontgrendeld.

CSCvs44419

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen video konden verzenden of ontvangen tijdens vergaderingen.

CSCvs60032

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij een knop in de bureaublad-app alleen De Webex Meetings weergeven in plaats van Alleen Webex Meetings .

CSCvs48853

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers de e-mailadressen van deelnemers niet konden toevoegen bij het plannen van vergaderingen.

CSCvs39959

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen vergaderingen konden plannen met Microsoft Outlook.

CSCvs51940

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij vergaderingen die waren gepland met de tijdzone UTC-3 Brasilia niet werden weergegeven op de tijd die de host had ingesteld.

CSCvr97758

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-uitvoer van een apparaat werd aangepast na een Webex Jabber-gesprek.

CSCvs57659

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij CCA-SP-gesprekken mislukten nadat een beheerder toegangsnummers in het systeem CCA-portal.

CSCvs56728

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij geen audio werd afgespeeld tijdens het afspelen van een vergadering.

CSCvs43625

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen verbinding konden maken met vergaderingen nadat ze hadden geklikt om deel te nemen vanuit de bureaublad-app.

CSCvs31323

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex-vergaderingen gevoelig waren voor aanvallers die de rol van host konden aannemen zonder dat de host ervan hostsleutel.

CSCvr99221

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer gebruikers Monitor 2 deelden, de bedieningselementen voor de vergadering in Monitor 2 verschenen, maar Monitor1 werd gedeeld.

CSCvs51540

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het telefoonnummer niet werd opgeslagen in de optie Mijn laatste audio en video gebruiken als het laatste gesprek van een gebruiker een telefoonnummer binnen de organisatie was.

CSCvs60039

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost Webex Meetings vastsyte.

CSCvs86015

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de taal van de bureaublad-app van gebruikers af verschilde van de configuratie op de Webex-site.

CSCvs60053

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings crashte.

CSCvq91338

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij tijdens vergaderingen de focus op de bureaublad-app bleef en gebruikers niet met andere apps konden communiceren.

CSCvs60025

3

Webex Meetings (Mac)

Het bestand Webex Meetings .dmg-bestand is bijgewerkt. Dit bevat onder andere:

  • Padvariabelen in de installatiescripts

  • Toestemming voor beheerders om scripts uit te voeren of een profiel voor mobiel apparaatbeheer te implementeren om voorkeuren te configureren

  • Shell-scripts voor betere beveiliging

CSCvs53598

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers niet-lijstbare programma's van andere gebruikers konden toevoegen aan gebeurtenissen.

CSCvs52978

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het Cisco Webex Meetings-probleemrapport werd verschenen nadat gebruikers verbinding met een gebeurtenis hebben gemaakt.

CSCvs42855

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen gebeurtenissen konden opnemen.

CSCvs60026

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Events crashte tijdens een gebeurtenis.

CSCvs50278

3

Webex Training (Windows)

Er is een probleem vraag en antwoord niet werkte tijdens sessies.

CSCvs60010

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij tijdens vergaderingen SSO verificatie voor deelnemers was ingeschakeld en een deelnemer geen achtervoegsel had, achtervoegsels werden toegevoegd.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs80017

2

Webex Meetings en Webex Control Hub

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een Webex-vergadering netwerkproblemen had, gegevens over de audio- en videokwaliteit niet naar Control Hub werden verzonden.

CSCvs76563

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost Webex Meetings de kwaliteitsinformatie voor de vergadering niet was verzenden.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs72907

2

Webex Meetings (Android)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers API's niet konden gebruiken om deel te nemen aan vergaderingen.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs56009

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers e-mailmeldingen ontvingen als de host deze niet opnieuw had verzonden als de host deze niet had verzonden.

CSCvs55999

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het vraag en antwoord niet meer verdween nadat presentatoren of hosts vragen hebben beantwoord.

CSCvs67862

3

Webex Training (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Training crashte wanneer sessiehosts controleerden op aandacht van deelnemers.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs50886

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app crashte als een gebruiker een hoofdtelefoon of een headset loskoppelde van zijn apparaat.

CSCvs44419

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen videofeeds konden verzenden of ontvangen, zelfs niet als de netwerkomstandigheden goed waren.

CSCvs38715

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij aangemelde gebruikers verbinding met vergaderingen maken als Anonieme gebruiker.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvr82763

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het afspelen van aangepaste .arf-bestanden ervoor zorgde dat de NBR-speler crashte.

CSCvs17143

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die niet waren aangemeld, geen openbare vergaderingsinformatie konden zien in moderne weergave.

CSCvr89467

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het afspelen van aangepaste .arf-bestanden ervoor zorgde dat de NBR-speler crashte.

CSCvs21058

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers vergaderingen niet konden beëindigen omdat ze werden geblokkeerd door een firewall.

CSCvr91734

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij geen audio werd afspelen tijdens NBR-opnamen.

CSCvr86929

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers hun landcode niet konden wijzigen als ze verbinding maakten met een vergadering met de optie Telefoon gebruiken voor audio.

CSCvr92006

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen vergaderingen konden plannen in moderne weergave.

CSCvq69456

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de site zowel de oude als de nieuwe domeinen behoudt als sitebeheerders het telefoondomein van een Webex-site bijhielden.

CSCvs08044

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers de snelkoppeling Ctrl+M niet konden gebruiken om zichzelf te dempen tijdens een vergadering.

CSCvs00391

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers in de moderne weergave geen deelnemerslijst van Microsoft Excel konden plakken bij het plannen van een vergadering.

CSCvs00902

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers met de Brasilia GMT-3-tijdzone een onjuiste begintijd hadden voor de vergadering.

CSCvs05019

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app vast kwam te staan wanneer gebruikers aan een vergadering deel nemers.

CSCvs25670

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de stemmen van gebruikers het volume tijdens vergaderingen hadden verminderd.

CSCvs25668

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de optie Terug bellen om deel te nemen aan vergaderingen niet werkte.

CSCvs25667

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het versienummer van de bureaublad-app niet werd weergegeven in het Configuratiescherm.

CSCvr38088

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij profielfoto's van gebruikers niet werden weergegeven in het vergadervenster wanneer hun video was uitgeschakeld.

CSCvs03450

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen transcripties konden verzenden van hun vergaderingopnamen.

CSCvs25672

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers de bureaublad-app niet konden verwijderen.

CSCvr61581

3

Webex Support (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het app-venster niet konden maximaliseren wanneer ze schermen met een hogere resolutie gebruiken.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs36042

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het venster van de bureaublad-app automatisch opnieuw werd weergegeven en naar de linkerbovenhoek van het scherm werd verplaatst.

CSCvs43837

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers met hun Webex-sitetaal ingesteld op Spaans Geen Webex-vergaderingen konden starten.

CSCvs36893

3

Webex Meetings en Webex Events

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers niet konden deelnemen aan vergaderingen met alleen audio of gebeurtenissen, tenzij hun microfoon was verbonden.

CSCvs36067

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij webpagina's na afloop van de gebeurtenis niet meer geopend waren.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs17143

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij openbare meting in Moderne weergave niet werd weergegeven op Webex-sites, tenzij gebruikers waren aangemeld.

CSCvs40468

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app crashte wanneer gebruikers overschakelden van VoIP naar TelePresence.

CSCvs26191

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij in de bureaublad-app de onjuiste starttijd voor de vergadering werd weergegeven.

CSCvs27725

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app vastveerde nadat een gebruiker verbinding met zijn of haar video had gemaakt.

CSCvs32628

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij invoertonen werden afgespeeld wanneer gebruikers aan een gebeurtenis deelnamen, zelfs als de functie was uitgeschakeld. Er is nog een probleem opgelost waarbij Webex Meetings gestart in plaats Webex Events.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs16745

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen verbinding konden maken met de audio van een vergadering.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs01189

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruiker zijn of haar laptop deed losgekoppeld tijdens een vergadering, de miniaturen van verschillende gebruikers vast vriezen.

CSCvs07696

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen vergaderingen met ingeschakelde video-apparaten konden plannen in Microsoft Outlook.

CSCvs52818

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers vergaderingen niet konden bewerken of annuleren met Microsoft Outlook.

CSCvs02002

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app niet werd geopend omdat apparaten de app niet konden controleren op schadelijke software.

CSCvs34919

3

Webex Meetings en Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die de bureaublad-app openden, hun apparaat hen vragen om de app toestemming te geven om toetsaanslagen van andere toepassingen te ontvangen.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvr91060

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app crashte als een gebruiker verbinding had gemaakt met een vergadering wanneer hij of zij audio gebruikte met zijn of haar computer.

CSCvr91029

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij, als een gebruiker een vergaderingsinvoer opgeslagen in de Google-integratie, dubbele vergaderingsitems werden gemaakt in de lijst met vergaderingsvergaderingen op de Webex-site.

CSCvr74031

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die zich niet hadden aangemeld, API-aanvragen konden gebruiken om een lijst met gebruikersnamen van deelnemers aan de vergadering terug te sturen.

CSCvr48350

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij meldingen voor op de hand nog steeds verschenen nadat deze waren ge wissen.

CSCvr08208

3

Webex Meetings-

Er is een probleem Access Anywhere systeembeeld en praktijklabsystes de instelling Schermresolutie automatisch verlagen niet konden gebruiken om overeen te komen met de lokale computerinstelling.

CSCvr56226

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij een beleid voor het delen van verschillende hulpmiddelen gebruikers blokkeerde om deel te nemen aan vergaderingen.

CSCvr45725

3

Webex Meetings-

Er is een probleem Webex Meetings waarbij geen reden werd gebruikt voor extra cpu's van apparaten.

CSCvr79270

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app crashte wanneer gebruikers aan vergaderingen deelnemen via een pop-up van Jabber.

CSCvr75741

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij vastgemaakte video's automatisch losgepind wanneer een andere deelnemer aan het woord was.

CSCvr62054

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app werd geopend maar niet werd geladen.

CSCvr62057

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers hun audioverbinding in Bel mij niet konden selecteren en de audioverbinding automatisch doorschakelde naar intern bellen.

CSCvr52986

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de bedieningselementen van de vergadering niet juist werden weergegeven wanneer gebruikers inhoud deelden.

CSCvr91052

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij API-aanvragen de superbeheerdersgegevens niet retourneren.

CSCvr91054

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die inhoud deelde niet in de deelnemerslijst werden weergegeven.

CSCvr86985

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruiker in Microsoft Outlook een vergadering plande in een andere tijdzone dan die van het apparaat, Webex Meetings een vergadering in een andere tijdzone plande dan is aangevraagd.

CSCvr84585

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings crashte.

CSCvr93691

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die op een koppeling naar een persoonlijke ruimte klikten naar een verkeerde persoonlijke ruimte werden genavigeerd.

CSCvr91020

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Automatisch videoapparaten in de buurt worden ingeschakeld.

CSCvr67845

2

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de app crashte na het starten van een gebeurtenis vanaf de Webex-site.

CSCvr66921

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen opvolge-mails ontvingen na deelname aan een gebeurtenis.

CSCvr75186

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij beheerders een foutmelding ontvingen bij het inrichten van nieuwe Webex-sites.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvs08562

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de audio van een gebruiker te veel werd aangepast wanneer zijn of haar microfoon deed typen op een toetsenbord.

CSCvs04586

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Google Chrome-gebruikers geen verbinding konden maken met hun persoonlijke ruimte.

CSCvs00391

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers in de moderne weergave geen deelnemerslijst van Microsoft Excel konden plakken bij het plannen van een vergadering.

CSCvr92006

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen vergaderingen konden plannen in moderne weergave.

CSCvs08563

1

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app ongeveer een half uur na het verbinding maken met een vergadering crashte.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvr93787

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de functie Uitnodigen en herinneren niet werkte tijdens vergaderingen.

CSCvs06752

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij in de bureaublad-app gebruikersgegevens werden weergegeven wanneer ze aan een vergadering deel weergaven.

CSCvs06397

3

Webex Teams en Webex-sites

Er is een probleem opgelost waarbij het bijwerken profielfoto in Webex Teams niet juist gesynchroniseerde in de Webex-site van die gebruiker.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvr88707

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de video's van deelnemers werden weergegeven in NBR-opnamen.

CSCvr85057

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen verbinding konden maken met vergaderingen als ze proxyinstellingen hadden gebruikt.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvq77753

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen Webex-vergadering konden toevoegen aan een Google Agenda-vergadering.

CSCvr73983

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die probeerden een vergadering te starten vanuit een browser in een privésessie, niet konden Webex Meetings.

CSCvr38196

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de agenda langzaam laadde.

CSCvr23517

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij inhoudswaarschuwingen van derden niet werden weergegeven wanneer een gebruiker inhoud deelde.

CSCvr21723

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers in moderne weergave een foutmelding ontvingen nadat ze op Plannen hebben geklikt.

CSCvr20585

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen e-mail van Cisco ontvangen om een wachtwoord voor hun Webex-account te maken.

CSCvr33285

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij bij het klikken op Dempen in het vergaderingsvenster de microfoons van de headset niet werd gedempt.

CSCvr45734

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij taak 141 niet werd Webex Meetings.

CSCvr45733

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het hostnummer van een Webex-site automatisch werd bijgewerkt naar 999999.

CSCvr16158

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen vergadering konden plannen vanuit de Microsoft Office 365-scheduler.

CSCvr12550

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de NBR-speler geen vergaderingsopnamen afslade.

CSCvr38094

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen vergaderingen in een persoonlijke ruimte konden plannen.

CSCvr47989

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings crashte.

CSCvr45736

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers niet konden zien wie de host van een vergadering was.

CSCvq94394

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de opnamen geen audio hadden wanneer deze werden afgespeeld in de NBR-speler.

CSCvr44170

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die op Klikken om deel te nemen in Google Agenda werden omgeleid naar de verkeerde pagina.

CSCvr38554

3

Webex Meetings-