Se Åpne og løste feil for de nyeste oppdateringene for Webex Meetings hvis du vil ha mer informasjon om de nyeste oppdateringene.

Se Åpne og løste feil for låsingsoppdateringene for Webex Meetings hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringene for låsing.

Forbedringer for Webex (WBS41.10.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Vi har løst et problem der lyddelen ikke hadde innledende fokus, og dette blokkerte tilgjengelighetsbrukere fra å forhåndsinnstille lydinnstillingene.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der fokuset ikke var på Godta-knappen som standard for dialogboksen Ansvarsfraskrivelser.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at skriftstørrelsen for glidebryteren for chatpanelet skulle annonsere et tall.

Webex-arrangementer (ny) (Mac)

Løste et problem der glidebryteren Webex Events (ny) mangler i kategorien Tilgjengelighet

Webex Meetings

Vi har løst et problem der standardfokuset skulle være Tilbake-ikonet da dialogboksen Avansert lydinnstilling ble åpnet ved hjelp av tastaturet.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der det er et overflødig ikon for de flere alternativene med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av møtelåsikonet på flere alternativer siden det ikke kan vises med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem med avmerkingsboksen i dialogboksen Alternativer for møte, slik at det ikke skjer noen endring når det er merket av for eller ikke merket av for i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at ikonet for Pause og Stopp på opptaker-panelet kan vises tydelig med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at lydikonet i dialogboksen Slå lyd kan vises tydelig med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at hevehåndsikonet på Deltakere kan vises med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at presentasjonsindikatorikonet i Deltakere-panelet ikke kan vises med høykontrastmodus

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst problemer med skjermleseren på oppsettsmenyen.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med brukergrensesnittet i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring da det var vanskelig å se innrømme melding i mørk modus.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der Meldingen Innrøm ikke er klar i mørk modus.

Webex Meetings

Løste et problem der Down and Up for Small og Big Silder må endres.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring ettersom glidebryteren er usynlig i høykontrastmodus.

Webex-arrangementer (ny) (Mac)

Vi har løst et problem der tittelen på dialogboksen Hendelsesinnstillinger skulle være Hendelsesinnstillinger, ikke Møteinnstillinger.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der elementfokuset ikke endres når du trykker tabulatortasten.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å fikse Down and Up-tastene for Small and Big i Silder.

Webex-arrangementer (klassisk) (Mac)

Vi har løst et problem der tittelen på dialogboksen Hendelsesinnstillinger skulle være Hendelsesinnstillinger, ikke Møteinnstillinger.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der skjermleseren ble deaktivert for nye chattemeldinger.

Webex Meetings (Mac)

Vi har løst et problem der chatten ikke fungerte i utbruddsøkter.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der det ikke var noen ord i rullegardinmenyen i chatten første gang den ble åpnet.

Webex Meetings (Mac)

Vi har løst et problem der skriftfargen ble endret i Teksttelefon etter at skriftstørrelsen ble endret.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring for å fikse Send til når du bruker stor skriftstørrelse.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der Jaws kunngjorde uriktige meldinger når dialogboksen Møteinnstilling åpnes.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der skjermleseren ikke annonserte statusen da skriftstørrelsesinnstillingen ble endret.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der skjermleseren ikke annonserte når du skulle navigere til lyd-, video- eller varslingstabeller i dialogboksen Møteinnstillinger.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring som skulle lukke datovelgeren etter at du valgte datoen.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der skjermleseren ikke annonserer teksten på skjermen når brukerne bruker kategorien .

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at glidebryteren skriftstørrelse for chattepanelet annonseres av skjermleseren.

Webex-hendelser (ny) (Windows)

Løste et problem der Deltaker-klienten viser feil demp-ikon på kontrollinjen i Webex-hendelser (ny) mens JAWS kjører.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at menyelementene må være konsekvente for tilgjengelighetsinnstillinger.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde forbedringer i brukergrensesnittproblemene i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Mac)

Vi har løst et problem med ikonet Skjul og vis som ikke kan vises da fokus ble flyttet.

Forbedringer for Webex (WBS41.9.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for knapp, kobling og advarsel.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for advarsel og knapp.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Stopp strømming-knappen som ikke kan vises tydelig når du navigerer til knappen ved hjelp av Tab-tasten.

Webex Meetings

Løste et problem med F6-tasten Legg til snarvei for å navigere mellom hovedområdet og panelområdet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Kan ikke-fanen til noen elementer i dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex.

Webex Meetings

Løste et problem der rollen til mer-alternativknappen er feil.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av dialogboksen Problemrapport for Cisco Webex Meetings for å tilpasse den til skjermens høyde

Webex Meetings

Løste et problem med den klikkbare teksten som skal være forskjellig fra statisk tekst i høykontrastmodus.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som ikke annonserer etiketter for kombinasjonsboksene og redigeringsfeltet i dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex Meetings.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal lese all teksten i dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av tastaturproblemet – kan ikke navigere i popup-brukergrensesnittet for mer-alternativet.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med skjermleseren der kontekstene for lyd- og videoknapper er forvirret.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med tastaturet der brukeren ikke kan åpne dialogboksen for lydtilkobling for tastaturbruker.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at all funksjonalitet er tilgjengelig fra tastaturet, for eksempel hurtigtast.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem for å sikre at kun bilde-elementer følger farge- og kontrastinnstillinger.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at kun bilde-elementer følger farge- og kontrastinnstillinger for innstillinger i Windows.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren, slik at den leser opp teksten i oppdateringsvinduet.

Webex Meetings

Løste et problem med opp- og nedtastene for å navigere til elementer i dialogboksen for innstillinger.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at dialogboksen innstilling skal åpnes når brukeren trykker på «Enter»-tasten og fokuserer på innstillingsknappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av knappen Koble til en enhet fra møtelisten.

Webex Meetings

Løste et problem slik at «Koble til en enhet» skal ha et tydelig, synlig fokus i underpanelet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren skal si «Kopiert» når brukeren kopierer PMR-koblingen.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren slik at skjermleseren skal si «Innstillinger-knapp, ...» når fokuset er på innstillingsknappen i påloggingspanelet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fanen «møteliste» i Innstillinger-Kalender for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fanen «Planlegg møter» i Innstillinger-Kalender for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fanen «Antall dager å vise i møtelisten» i Innstillinger-Kalender for skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem med pil opp og pil ned for å navigere i «møteliste» og «planlegg møter» i Innstillinger-Kalender.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring for å forbedre det visuelle fokuset når fanen lydtilkobling er valgt i boksen i «alternativer for møtedeltakelse».

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Varsler.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Alternativer for møtekobling.

Webex Meetings

Løste et problem med høykontrast i Webex-skrivebordsappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av «X»-knappen i dialogboksen Del.

Webex Meetings

Løste et problem med «Optimaliser for bevegelse og video».

Webex Meetings

Løste et problem der brukeren skal kunne bruke Tab til knappene «X» og «-» i innstillinger.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Varsler.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Videosystem.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Koble til en enhet.

Webex Meetings

Løste et problem med «Tale»-knappen, der skjermleseren skal si «Spill av, knapp» i Varsler.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Alternativer for møtedeltakelse.

Webex Meetings

Løste et problem med kontrastforhold for knapp, kobling og fokus.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal kunngjøre navnet på valgt program eller skjerm.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren slik at den skal kunngjøre tittelen når brukeren åpner dialogboksen «Velg skjermen eller programmet du vil dele».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av koblingene som visuelt skal utheves av et annet element.

Webex Meetings

Løste et problem der fokuset fremdeles er på vinduet i Webex-skrivebordsappen når brukeren åpner dialogboksen Om fra påloggingspanelet.

Webex Meetings

Løste et problem med popup-dialogboksen som skal støtte tilgjengelighet for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at når brukeren trykker på Esc-tasten, skal det lukke dialogboksen og fokuset skal gå tilbake til knappen «Del på enhet» i dialogboksen «tilkoblet».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren slik at den sier valgt språk for interaktive elementer.

Webex Meetings

Løste et problem med alt innhold og alle elementer som også må være tilgjengelige for brukere av skjermlesere.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av SSO-påloggingspanelet slik at det ikke skal miste fokus etter at det åpnes.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fokuset på oppdateringsknappen slik at det skal vises fullstendig.

Webex Meetings

Løste et problem med høykontrast i Webex-skrivebordsappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren kunngjør etiketten for tale-knappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for advarsel og knapp.

Webex Meetings

Løste et problem der innholdet på det delte skrivebordet ble svart ved bytting til «Vis alle deltakere i flytende visning» med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av mikrofonen som var låst og ikke kunne vises i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av blindeskriftvisningen, der innholdet i redigeringsboksen nedenfor der informasjonen din angis, ikke vises i blindeskrift.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med skjermleseren, der detaljinformasjonen skulle leses opp da brukeren ble med i et møte som allerede var avsluttet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av ikonet for endring av videooppsett som ikke kunne vises tydelig i høykontrastmodus

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av skjermleseren, der hjelpetipset i dialogboksen Bli med i møte skal ha en etikett.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at brukeren ikke kan forlate et stort møte.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Stopp strømming-knappen som ikke kan vises tydelig når brukeren navigerer til knappen ved hjelp av Tab-tasten.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av tastaturet, der det var umulig for tastaturbrukere å bruke chat-funksjonen under en møteøkt

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der mange ikoner ikke kan vises tydelig i Plist i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der det ikke var noe synlig fokus når brukeren navigerte til det globale ledetekstikonet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for problemet med at etikettnavnet for Deltakere ikke kan vises i høykontrastmodus.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren skal si all teksten i oppdateringsvinduet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at tekst og bilder av tekst gir tilstrekkelig fargekontrast i visningsmodulen.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at kontrollens tilgjengelighetstilstander og -roller er gyldige for kontrollens formål.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der avmerkingsboksen for å slippe inn deltakere ikke støttet høykontrast i klientmøter.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Koble til lyd uten å trykke på 1 på telefonen min som ikke støttet høykontrast.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av ikonet Rekk opp hånden som ikke kunne vises tydelig i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der fokuset skulle være på dialogboksen for FTE når en bruker blir med i møtet for første gang.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Kunngjør en knappemelding, men det var ingen knapp synlig når fokuset var på «Kopier møtekobling».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemet når du deler andre programmer enn din egen skjerm med JAWS-skjermleser aktivert, og delingsskjermen viser en grå skjerm

Forbedringer for Webex (WBS41.8.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der Slå teksting for hørselshemmede på eller av skal oversettes.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av både lyd- og musikkikonet som overlappet.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem som ikke skulle føre til at Webex-hjelperen er midlertidig utilgjengelig når deltakerne trykker hurtigtasten.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der tilordning av vertsrolle til Windows-deltaker gjør at Kopi er aktivert.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Ctrl+Skift+A som skal slå av Kopi mens Webex Assistant (OFN) + CC (ON).

Webex Meetings (Mac)

Vi har løst et problem der MacOS-cohosten kan slå av Voicea ved hjelp av snarvei.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der Windows cohost kan slå av Voicea ved hjelp av en snarvei.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der navnet blir Min stemme bare automatisk når en bruker velgerStøyfjerning for smart lyd.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem med plasseringen av musikkikonet på lydknappen som er feil i AV-dialogboksen i møtet.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der menyen for valg av smartlyd ikke kan lukkes ved hjelp av ESC-tasten på tastaturet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at brukeren kan velge smart lydtype ved hjelp av piltasten.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem med fargen på knappeetiketten som skal være hvit i Notater-økten når du bruker mørk modus.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av snarveien Skift+Kommando+M som ikke fungerer.

Webex-møter (produktivitetsverktøy)

Løste et problem som bare skulle bruke pil opp og pil ned til å velge Webex-område på påloggingssiden.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der møtekontrollene ikke vises når brukeren trykket ESC-tasten.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der meldingen er feil i ikke-klar modus.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der noen snarveier skulle oversettes.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der en bruker ikke kan aktivere eller deaktivere Webex Assistant ved hjelp av hurtigtasten Ctrl + Skift + A.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av snarveisvinduet som skal lukkes automatisk etter at verten har flyttet til lobbyen.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem slik at webex-hjelperen ikke skal spørres midlertidig når den er slått av av Voicea ved hjelp av hurtigtasten.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der det ikke ble vist møtekontroller når du trykket ESC eller CTRL+SKIFT+Q.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at når en bruker trykker Ctrl + Shift_ L, kan de nå senke alle deltakernes hender.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der brukeren ikke kan navigere til deltakerlisten i dialogboksen Venter på å bli med ved hjelp av tastaturet.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der Innrøm-knappen skal være standardfokus når du åpner Vinduet Innrøm ved hjelp av en snarvei.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der når brukeren trykker mellomromstasten på nytt, fjerner Ikke merket for Alternativet Logg på .

Webex Meetings (Windows og Mac)

Vi har løst et problem der Windows-klienten kan åpne snarveisvinduet i lobbyen mens MacOS-klienten ikke kan.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av hurtigtasten Ctrl+/ som ikke fungerer etter retur fra lobbyen.

Webex Meetings (Mac)

Vi har løst et problem der det er vanskelig å se ikonet Ikke pålogget eller Eksternt i lobbyen.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der ingenting ble uthevet under navigering til Velg alle eller Flytt til økt.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der det var vanskelig å se brukerens profilikon i Plist i mørk modus.

Webex Events (Windows)

Vi har løst et problem der talekonferanseikonet ikke kan vises i dialogboksen Deltakere i Webex-hendelser (ny) økt med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde det bedre å lagre møtefiler som ikke kan leses av skjermlesere.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der maksimerings- og lukkingssnarveiene ikke fungerer for møtevindu på Mac M1-maskinen.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at hurtigtasten begynner å fungere i møte-AV-dialogen.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der tastaturbrukere ikke kan åpne musikkmodusinformasjon.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der brukeren ikke kan rulle for å vise alt innhold ved hjelp av tastaturet i dialogboksen Øktinformasjon.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å legge til en hurtigtast for 'Hurtigtaster'-menyen.

Webex Events (Windows)

Vi har løst et problem der brukere ikke kan navigere til deltakerens panel i Webex Events (klassisk) økt med tabulatortast.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der Voice Over-brukere ikke ble fortalt at Alle breakout-økter lukkes om xx sekunder.

Webex Meetings (Windows og Mac)

Gjort en forbedring slik at Voice Over-brukere vil bli fortalt nedtellingen av breakout-øktens varighet.

Webex Events (Mac)

Vi har løst et problem der hurtigtasten for Del fil eller video i Webex-hendelser (klassisk) ikke er den samme som hovedmenyen.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der du ikke kan navigere til neste snarvei når du trykker opp og ned.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at det var en snarvei til Senk alle deltakernes hender.

Webex Meetings (Mac)

Vi har løst et problem der markørikonet ikke kan vises når brukeren velger tekstverktøyet, linje eller firkantet delt ressurs på tavlen med høykontrastmodus

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der det delte PD-innholdet ikke kan vises med høy kontrast og lyst tema.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring for å legge til en snarvei for"Stopp deling" i MacOS.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der det å trykke Enter-tasten i Svar på undersøkelse navigerer til Alternativet Registrer individuelt svar .

Webex Meetings (Mac)

Vi har løst et problem der det å trykke Enter-tasten i Svar på undersøkelse navigerer til Alternativet Registrer individuelt svar .

Webex Events (Windows og Mac)

Gjort en forbedring for å sikre at instruksjonene ikke bare er avhengige av sensoriske egenskaper.

Webex Meetings (Windows)

Vi har løst et problem der det merkede innholdet ikke kan annonseres i spørsmål og svar-økten.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der opptakerelementet, kontroller at kontroll tilgjengelige tilstander og roller er gyldige for kontrollens formål.

Forbedringer for Webex (WBS41.7.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for knapp, kobling og advarsel.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for advarsel og knapp.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Stopp strømming-knappen som ikke kan vises tydelig når du navigerer til knappen ved hjelp av Tab-tasten.

Webex Meetings

Løste et problem med F6-tasten Legg til snarvei for å navigere mellom hovedområdet og panelområdet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Kan ikke-fanen til noen elementer i dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex.

Webex Meetings

Løste et problem der rollen til mer-alternativknappen er feil.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av dialogboksen Problemrapport for Cisco Webex Meetings for å tilpasse den til skjermens høyde

Webex Meetings

Løste et problem med den klikkbare teksten som skal være forskjellig fra statisk tekst i høykontrastmodus.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som ikke annonserer etiketter for kombinasjonsboksene og redigeringsfeltet i dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex Meetings.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal lese all teksten i dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av tastaturproblemet – kan ikke navigere i popup-brukergrensesnittet for mer-alternativet.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med skjermleseren der kontekstene for lyd- og videoknapper er forvirret.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med tastaturet der brukeren ikke kan åpne dialogboksen for lydtilkobling for tastaturbruker.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at all funksjonalitet er tilgjengelig fra tastaturet, for eksempel hurtigtast.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem for å sikre at kun bilde-elementer følger farge- og kontrastinnstillinger.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at kun bilde-elementer følger farge- og kontrastinnstillinger for innstillinger i Windows.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren, slik at den leser opp teksten i oppdateringsvinduet.

Webex Meetings

Løste et problem med opp- og nedtastene for å navigere til elementer i dialogboksen for innstillinger.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at dialogboksen innstilling skal åpnes når brukeren trykker på «Enter»-tasten og fokuserer på innstillingsknappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av knappen Koble til en enhet fra møtelisten.

Webex Meetings

Løste et problem slik at «Koble til en enhet» skal ha et tydelig, synlig fokus i underpanelet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren skal si «Kopiert» når brukeren kopierer PMR-koblingen.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren slik at skjermleseren skal si «Innstillinger-knapp, ...» når fokuset er på innstillingsknappen i påloggingspanelet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fanen «møteliste» i Innstillinger-Kalender for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fanen «Planlegg møter» i Innstillinger-Kalender for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fanen «Antall dager å vise i møtelisten» i Innstillinger-Kalender for skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem med pil opp og pil ned for å navigere i «møteliste» og «planlegg møter» i Innstillinger-Kalender.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring for å forbedre det visuelle fokuset når fanen lydtilkobling er valgt i boksen i «alternativer for møtedeltakelse».

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Varsler.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Alternativer for møtekobling.

Webex Meetings

Løste et problem med høykontrast i Webex-skrivebordsappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av «X»-knappen i dialogboksen Del.

Webex Meetings

Løste et problem med «Optimaliser for bevegelse og video».

Webex Meetings

Løste et problem der brukeren skal kunne bruke Tab til knappene «X» og «-» i innstillinger.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Varsler.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Videosystem.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Koble til en enhet.

Webex Meetings

Løste et problem med «Tale»-knappen, der skjermleseren skal si «Spill av, knapp» i Varsler.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Alternativer for møtedeltakelse.

Webex Meetings

Løste et problem med kontrastforhold for knapp, kobling og fokus.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal kunngjøre navnet på valgt program eller skjerm.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren slik at den skal kunngjøre tittelen når brukeren åpner dialogboksen «Velg skjermen eller programmet du vil dele».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av koblingene som visuelt skal utheves av et annet element.

Webex Meetings

Løste et problem der fokuset fremdeles er på vinduet i Webex-skrivebordsappen når brukeren åpner dialogboksen Om fra påloggingspanelet.

Webex Meetings

Løste et problem med popup-dialogboksen som skal støtte tilgjengelighet for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at når brukeren trykker på Esc-tasten, skal det lukke dialogboksen og fokuset skal gå tilbake til knappen «Del på enhet» i dialogboksen «tilkoblet».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren slik at den sier valgt språk for interaktive elementer.

Webex Meetings

Løste et problem med alt innhold og alle elementer som også må være tilgjengelige for brukere av skjermlesere.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av SSO-påloggingspanelet slik at det ikke skal miste fokus etter at det åpnes.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fokuset på oppdateringsknappen slik at det skal vises fullstendig.

Webex Meetings

Løste et problem med høykontrast i Webex-skrivebordsappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren kunngjør etiketten for tale-knappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for advarsel og knapp.

Webex Meetings

Løste et problem der innholdet på det delte skrivebordet ble svart ved bytting til «Vis alle deltakere i flytende visning» med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av mikrofonen som var låst og ikke kunne vises i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av blindeskriftvisningen, der innholdet i redigeringsboksen nedenfor der informasjonen din angis, ikke vises i blindeskrift.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med skjermleseren, der detaljinformasjonen skulle leses opp da brukeren ble med i et møte som allerede var avsluttet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av ikonet for endring av videooppsett som ikke kunne vises tydelig i høykontrastmodus

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av skjermleseren, der hjelpetipset i dialogboksen Bli med i møte skal ha en etikett.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at brukeren ikke kan forlate et stort møte.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Stopp strømming-knappen som ikke kan vises tydelig når brukeren navigerer til knappen ved hjelp av Tab-tasten.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av tastaturet, der det var umulig for tastaturbrukere å bruke chat-funksjonen under en møteøkt

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der mange ikoner ikke kan vises tydelig i Plist i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der det ikke var noe synlig fokus når brukeren navigerte til det globale ledetekstikonet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for problemet med at etikettnavnet for Deltakere ikke kan vises i høykontrastmodus.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren skal si all teksten i oppdateringsvinduet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at tekst og bilder av tekst gir tilstrekkelig fargekontrast i visningsmodulen.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at kontrollens tilgjengelighetstilstander og -roller er gyldige for kontrollens formål.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der avmerkingsboksen for å slippe inn deltakere ikke støttet høykontrast i klientmøter.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Koble til lyd uten å trykke på 1 på telefonen min som ikke støttet høykontrast.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av ikonet Rekk opp hånden som ikke kunne vises tydelig i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der fokuset skulle være på dialogboksen for FTE når en bruker blir med i møtet for første gang.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Kunngjør en knappemelding, men det var ingen knapp synlig når fokuset var på «Kopier møtekobling».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemet når du deler andre programmer enn din egen skjerm med JAWS-skjermleser aktivert, og delingsskjermen viser en grå skjerm

Forbedringer for Webex (WBS41.6.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring for å gi teksten og bakgrunnen tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av det flytende panelet for deling, slik at det synlige fokuset må være til stede på alle interaktive elementer.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med vinduet for lydtilkobling, slik at tekst og bakgrunn får tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av det flytende panelet for deling, slik at de visuelt skjulte elementene blir eksponert for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med Del fil, slik at tekst og bakgrunn får tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Del innhold-knappen i Del innhold-vinduet som ikke har en passende etikett.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med det dekorative bildet som er eksponert for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av den unøyaktige VoiceOver-leserekkefølgen i brukergrensesnittet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med videomodusbryteren, slik at alternativene for videovisning er tilgjengelige for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i dialogboksen for avslutt møte, slik at innhold i hjelpedialogboksen kan nås for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av informasjonsikonet, slik at informasjonen formidles på riktig måte.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av VoiceOver-fokuset som beveger seg feil når systemdialogboksen Del innhold åpnes.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Verktøytips-informasjonen som må være tilgjengelig for VoiceOver- og tastaturbrukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Del innhold, og anga etikett for rulleområdet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med systemdialogboksen «Be om å kommentere» der et dekorativt bilde ble eksponert for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Webex-vinduet (delt skjerm) med ulogisk VoiceOver-leserekkefølge.

Webex Meetings (Mac)

Vi har løst et problem med systemdialogboksen «Be om å kommentere», der ren tekst vises som tekstområde for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Flytt til lobbyen for å gi riktig etikett for knappen.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med lobbyen der et dekorativt bilde ble eksponert for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av VoiceOver-markøren som beveger seg feil når du trykker på Notater-knappen.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med dialogboksen Avslutt eller Forlat møte, der et dekorativt bilde ble eksponert for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av fokusringen som mangler for merknadskontrollene.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Inviter og påminn, der det synlige fokuset må være til stede på alle interaktive elementer.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Del program slik at samhandlinger må være uavhengige av enhet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med det flytende panelet for deling, slik at driftsinstruksjonene må være uavhengige av enhet.

Webex Meetings (Mac and Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at dynamisk endring og automatisk utfylling av tekst er tilgjengelig ved hjelp av tastaturet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med det flytende panelet for deling, slik at plasseringen av hurtigmenyen er riktig.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i vinduet Inviter og påminn slik at teksten og bakgrunnen skal ha tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der Søk-feltet i Deltakere-delen vises som en knapp for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i vinduet Inviter og påminn slik at anbefalingen på E-post-, Telefon- og Påminn-knappen blir oppdatert.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem i det flytende panelet for deling, slik at teksten og bakgrunnen skal ha tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i ikonet Møteforekomst-informasjon slik at teksten og bakgrunnen skal ha tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i vinduet Inviter og påminn for telefon, siden popup-knappen «Landskode» ikke har en etikett.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av det flytende panelet for deling, slik at samhandlingene må være uavhengige av enhet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med vinduet Inviter og påminn, der et dekorativt bilde ble eksponert for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i vinduet Inviter og påminn for å lage etiketter for tekstinndatafelt.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av dialogboksen Avslutt møte eller forlat møte der usynlig innhold ble kunngjort til VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med avstemning som for øyeblikket ikke er tilgjengelig for tastatur- og skjermleserbrukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at Tastatur-brukere kan velge tilbakeringingstelefonnumre.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der tastaturbrukere ikke kan lukke FTE-videovinduet.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Kommando + N-kontrollen slik at brukeren kan dele en tavle.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med at Snarveialternativ + Kommando + P ikke åpner filvinduet direkte.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Snarveialternativ + Kommando + K som ikke starter skjermdeling direkte.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med Demp-knappen som fokuserer på tastatur etter at brukere har slått Voicea på eller av.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at innholdet må være i en logisk og intuitiv rekkefølge.

Webex Events (Windows)

Gjorde en forbedring for å gi en tilgjengelig varslingsmetode for innholdsendringer som skjer uten eksplisitt brukerkjennskap.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av det flytende panelet for deling, slik at fokuset må flyttes til det oppdaterte innholdet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med bryterknappene for delingsmodus som ikke er tilgjengelige for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjort en forbedring slik at VoiceOver-brukerne blir fortalt innholdet i hjelpen for Avslutt møte.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der tastaturbrukerne ikke kan velge land eller område.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av «Globalt søk»-forslagene og «Plasseringer»-beholderen som ikke kunne nås for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med at «Hvem som helst kan dele» ikke skal aktiveres når verten trykker på Ctrl+Skift+S-snarveien i fjernstyringøkten.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av plasseringen av hurtigmenyene som ikke var riktig når de åpnes fra Mer-menyen ved hjelp av tastaturet.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der tastaturbrukerne ikke kan åpne koblingen Vis sertifikat i Plist.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at tastaturbrukere kan lukke Webex-nedlastingsvinduet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av noen verktøyikoner i PD-økten som ikke kan vises tydelig med høy kontrast og lyst tema.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av kontrastforholdet for minimalistiske delingsalternativ som er for lavt til å se tydelig.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der ikonet på knappen Delingsalternativer ikke kan vises med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av musikkmodusikonet på statuslinjen som ikke kan vises normalt med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjort en forbedring slik at JAWS-brukerne vil bli fortalt meldingen om minimalistisk deling av egenvisningsvideo.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der tastaturbrukerne ikke kan vise identitetsinformasjonen i Plist.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at tastaturbrukerne kan lukke vinduet for førstegangsopplevelse for video.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med innstillingsikonene for delingstypen i dialogboksen Del innhold som ikke kan vises tydelig med høykontrastmodus og lyst tema.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av rammen for tekstredigeringsboksen i dialogboksen Inviter telefon som ikke kan vises med høykontrastmodus og lyst tema.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med etikettnavnet «Tilstandsstatus» i dialogboksen for tilstandskontroll som ikke kan vises med høykontrastmodus og lyst tema.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av lukkeikonet i dialogboksen Lagre avstemningsresultat som ikke støttet høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av ikonene Åpne, Lagre, Rediger og Slett i avstemningspanelet som ikke kan vises tydelig med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av plasseringen av forrige- og neste-knappen som var feil når deling av skrivebord starter og deretter stopper.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av kontrastforholdet som bare er 1,3:1 for ende-til-ende V2-øktindikator i deltakerlisten.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der JAWS-brukere ble fortalt feil nedtelling for frakobling av møtet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av logoen som ikke kan vises i tilbakemeldingsvinduet med høykontrastmodus og lyst tema.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av koblingen «Vis alle globale innringingsnumre» som ikke har bakgrunnsfarge etter at noen bruker Tab-tasten til å navigere til den.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der tastaturbrukerne ikke kan ringe enhetene i enhetslisten.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at når brukeren trykker på Tab-tasten, kan vedkommende nå navigere til knappene i dialogboksen Koble til enhet.

Webex Meetings (Windows)

Løst et problem der JAWS-brukerne ikke fikk beskjed om nedtelling for frakobling av møtet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av lukkeikonet som ikke støtter høykontrastmodus i avstemningsøkten.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med strengen «Deling» som ikke kan vises i dialogboksen Del innhold med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at tastaturbrukerne kan lukke HostNotInMeeting-vinduet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at JAWS-brukere ikke blir fortalt at de ikke kan bli med på ende-til-ende-møter.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av rammen for valg av program som ikke vises i dialogboksen Del innhold med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren skal kunne kunngjøre meldingen «Slå av dempingen av mikrofonen din» når deltakeren mottar spørsmål i låst demping.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der noen standardikoner i dialogboksen Del innhold ikke kan vises tydelig med høykontrastmodus og lyst tema.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at tastaturbrukere kan endre spørsmålstypen i en avstemning.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at den virtuelle bakgrunnen støtter Skift-Tab for å velge et bilde.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der alle elementene ikke er tilgjengelige for tastaturbrukere i Alternativer for avstemning.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at å trykke på mellomromstasten på nytt ikke gjør at du kan velge virtuell bakgrunn.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med SR som skal kunne kunngjøre «Forespørsel om å slå av demping sendt» når du trykker på mellomromstasten på Slå av demping-knappen i en økt med låst demping.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at tastaturbrukere kan lukke vinduet Møt ansikt-til-ansikt.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der VoiceOver-brukere ikke får beskjed om nedlastingsprosenten for Webex-møtet.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring for VoiceOver-brukere som ikke får beskjed om nedtellingen for avstemningen.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der Lagre-knappen for notater ikke er tilgjengelig.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der Skift-Tab ikke kan navigere til «Alle» fra «Tilordne alle rettigheter».

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der Lagre-knappen for notater ikke er tilgjengelig.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av møteklienten som mistet fokus etter å ha åpnet Avstemning.

Webex Meetings (Mac)

Gjort en forbedring slik at VoiceOver-brukere får beskjed når de laster ned i vinduet Møt ansikt-til-ansikt.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der VoiceOver-brukere ikke ble fortalt når rollen endres.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der fokuset skal være synlig på knappen Slå av dempingen av mikrofonen min når deltakeren mottar dialogboksen Slå av dempingen av mikrofonen min.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at videoroteringsikonet ikke kan vises tydelig med høykontrastmodus og lyst tema.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av indikatorikonet Ingen eller Gjør uskarpt i dialogboksen for endring av virtuell bakgrunn som ikke kan vises tydelig med høykontrastmodus og lyst tema.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der VoiceOver-brukere ikke får beskjed om nedtellingen for frakobling av møte.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at JAWS-brukere blir fortalt at de ikke kan bli med i ende-til-ende-møter.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at det angitte brukernavnet ikke kan vises tydelig når du holder pekeren over det i dialogboksen Bli med som gjest med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av tilbake-ikonet i møtedialogboksen Bli med i møtet som gjest som ikke kan vises tydelig med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med alternativknappen for vis kun video på videosystem som mistet fokus ved å trykke på Mellomrom (eller Ctrl+Tilvalg+Mellomrom).

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av koblingen Kopier møte som skal komme i fokus som standard når du åpner Møteinformasjon-vinduet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der VoiceOver-brukere ble fortalt feil nedtelling før frakobling av et møte.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av sertifikatikonet som ikke kunne åpne meldingen.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der tastaturbrukerne ikke kan åpne koblingen Vis sertifikat i Plist.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av meldingen «Forbereder møtet» som ikke kan vises tydelig i dialogboksen Last ned.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at rammen for dialogboksen Bli med i møte som gjest ikke kan vises med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring slik at brukeren skal kunne navigere på undermenyen for Delingsalternativ i dialogboksen Del innhold med piltastene.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der MacOS-brukere ikke kan lukke Webex-nedlastingsvinduet, siden brukeren ikke kan avbryte det igjen når det lukkes.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av TelePresence-ikonet i Plist som ikke kunne vises tydelig med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der deltakerne får et varsel som må legges til når en deltaker rekker opp hånden.

Webex Events (Windows)

Gjorde en forbedring av hurtigtasten Ctrl+Skift+Q som ikke fungerte i Webex Events-økten

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der ende-til-ende-identiteten i deltakerlisten ikke ble vist som normalt i høykontrastmaskin

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Bytt-knappen og tekstfeltet for telefonnummer som ikke kunne nås for VoiceOver.

Webex Meetings

Løste et problem for å gi teksten og bakgrunnen tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i Lydtilkobling-vinduet der det synlige fokuset må være til stede på alle interaktive elementer.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der noe av innholdet i popup-dialogboksene for separatøkter ikke kunne leses opp.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Deltakere- og Chat-delen for å gi etiketter for kontroller i brukergrensesnittet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med en tabell som brukes til oppsett i beholderen Administrer telefonnummeret mitt.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av anbefalingen på E-post-, Telefon- og Påminn-knappen.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der tekstelementene vises som tekstområde for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av skjermleseroppsettene i Mine møteopptak.

Forbedringer for Webex (WBS41.5.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring med at snarveien fn-F6 ikke kunne bytte fokus i møteklienten.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med at Avslutt-knappen ikke var tilgjengelig da øvingsøkter ble startet i Webex Events (ny).

Webex Events (Mac)

Løste et problem der VoiceOver-brukere ikke fikk vite når øvingsøkter startet i Webex Events (ny).

Webex Events (Mac)

Løste et problem der VoiceOver-brukere ikke ble fortalt om varselet for handlingen rekk opp hånden i Webex Events (ny).

Webex Events (Mac)

Gjorde en forbedring av listen over deltakere i Webex Events (ny) som ikke var tilgjengelig.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der det ikke var noen fokusstandard i dialogboksen for nedlasting av virtuell bakgrunn.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring der VoiceOver-brukere ikke ble fortalt navnet på gjenkjente håndbevegelser.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der VoiceOver-brukere ikke ble fortalt om innholdet i dialogboksen Webex Assistant.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av avbryt-knappen som ikke var tilgjengelig i dialogboksen for nedlasting av virtuell bakgrunn.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren skulle legge til en kunngjøring i dialogboksen Kalender

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av lyd- og videoalternativene – Høyttaler, Mikrofon og Kamera: Et tydelig, synlig fokusomriss må være til stede på verktøytips og bakgrunnsbilder.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av lyd- og videoalternativene – Høyttaler, Mikrofon og Kamera: Tekst og bakgrunn skal ha tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Møteinformasjon: «Vis alle globale innringningsnumre» må vises som en knapp.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med lyd- og videoalternativene – Høyttaler, Mikrofon og Kamera: Fokus går ikke inn i visningen.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Start møte-vinduet: Innstillinger: «Høyttaler» og «Mikrofon» vises som tekstområde av VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Løst et problem med Start møte-vinduet: Dekorative bilder må være skjult for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Start møte med én deltaker: Lydtilkobling: Informasjon om verktøytips må være tilgjengelig for alle brukere.

Webex Meetings (Mac)

Løst et problem med Start møte med én deltaker: Hovedskjerm: Visuelt skjulte elementer som er eksponert for VoiceOver og tastatur.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av informasjonsikonet: Bilder som brukes for personlige rom, er ikke merket.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Planlegg møte- eller Start møte-vinduet: VoiceOver-fokus går tapt når du trykker på «Hjelp» eller «Tilbake»-knappen.

Webex Meetings

Løste et problem med Planlegg møte- eller Start møte-vinduet der Start-knappen må ha et unikt merke.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring i Lås video-visningen der VoiceOver-brukere ikke kunne navigere gjennom søkeresultatene og velge deltaker.

Webex Meetings

Løste et problem med programmet: Tekst og bakgrunn skal ha tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av separatøktene for å gjøre alle interaktive elementer tilgjengelige.

Webex Meetings

Løste et problem med videomodusbryteren for å gjøre alle interaktive elementer tilgjengelige fra tastaturet

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av lobbyen, der interaktive elementer manglet tastaturstøtte.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av lobbyen, der verktøytipsinformasjon må være tilgjengelig for VoiceOver- og tastaturbrukere.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med separatøktene, der det må være et tydelig, synlig fokus på deltakernavnene.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i vinduet Kringkast til alle økter for å lage etikett for kontroller og tekstfelt.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med tilordningsvinduet for separatøkt for å angi etikett for tabellen.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Planlegg møte- eller Start møte-vinduet i Cisco: Tekst og bakgrunn skal ha tilstrekkelig fargekontrast.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med at beholderen for Nylige personlige rom ikke var tilgjengelig for tastatur- og VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Planlegg møte- eller Start møte-vinduet i Cisco slik at tydelig, synlig fokus er til stede på interaktive elementer.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem i Planlegg møte- eller Start møte-vinduet, der VoiceOver-brukere må informeres om at URL-adressen til det personlige rommet har blitt kopiert.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring med at møtetidspunktet og personnavnet ikke var tilgjengelig for VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring med at dialogboksen Lagre opptak ikke var tilgjengelig.

Webex Meetings (Mac)

Gjort en forbedring med Klikk her som var utilgjengelig i det lokale opptakerpanelet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der Tab-tasten ikke kunne brukes til å bytte til høyttaler og mikrofon.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Bruk-knappen som var deaktivert under valg av virtuelt bakgrunnsbilde.

Webex Events (ny)

Løste et problem der fokuset skulle være på rullegardinmenyen når nettleseren er åpen og viser verten ny FTE.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring med at VoiceOver-brukere ikke ble fortalt om advarselsmeldingen i opptakerpanelet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med at VoiceOver-brukere ikke ble fortalt om hele innholdet i opptakerpanelet.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Webex-møteklienten som mistet fokus etter endring av videooppsettet.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at brukeren ikke kunne lukke kombinasjonsboksen for loggtelefon ved hjelp av Esc-tasten.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av lydkombinasjonsboksen som er utilgjengelig for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring for VoiceOver-brukere som ikke ble fortalt innholdet i dialogboksen Administrer videoadressene mine.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Legg til- og Fjern-knappene som ikke er tilgjengelige i dialogboksen Administrer videoadressene mine.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med at Tab-tasten navigerer til den tomme cellen i dialogboksen Koble til en enhet.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at en bruker som ikke kan navigere til musikkmodusikonet, vises meldingen i dialogboksen Høyttaler og mikrofon.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring når du trykker på Tab-tasten som navigerer til skjulte elementer fire ganger i dialogboksen Høyttaler og mikrofon.

Webex Meetings

Løste et problem med rullegardinlisten som støtter Tab-tasten, mens andre støtter pil opp eller pil ned.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Planlegg et møte, der kode ble anbefalt for koblingene som brukes på siden.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med valideringen som skulle utføres på appsiden før skjemainnsending.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i dialogboksen Rediger møtealternativer og tilknyttede kontroller som ikke er gruppert og merket.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der det nødvendige feltet ikke identifiseres av VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i dialogboksen Rediger møtealternativer for VoiceOver-brukere som ikke kan nå innholdet bak dialogboksen.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med modaldialogboksen for VoiceOver-brukere som kan nå innholdet bak dialogboksen.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av hvordan VoiceOver kunngjør bruk av tastaturtastene på Planlegg-knappen.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av popup-knappen for automatisk optimalisering av deling som ikke er tilgjengelig.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av tilkoblingen til en enhetsdialogboks som ikke kan lukkes ved hjelp av et tastatur.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med kontrollene for Avsløring som skulle implementeres som knapper.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av popup-vinduet Flere måter å bli med på, som må følge knappen i DOM.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med listeboksen som må følge kontrollen i DOM.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av fokus på Start et møte og trykking på mellomromstasten.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med anbefalingen for søkeresultatdelene.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der JAWS-brukere ikke får beskjed når deltakerens video stoppes av verten.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Deltakere-listen som er utilgjengelig i Lås video-vinduet.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring for tastaturbrukerne som ikke kunne lukke Lås video-vinduet.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av innholdet i popup-dialogbokser for separatøkter som ikke kan leses opp.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der VoiceOver-brukerne ikke blir fortalt når noen er i lobbyen.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring der VoiceOver-brukere ikke ble fortalt om reaksjonsvarselet mens de paret TelePresence-enheten.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der VoiceOver-brukere ikke ble fortalt når møteappen kobler til på nytt

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av verktøytipsinnholdet i knappen for gjenkjenning av håndbevegelser som er utilgjengelig.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med at VoiceOver-brukere ikke ble fortalt når møteappen mottok en chatmelding.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av fokuset slik at den skal kunne beholde den siste posisjonen når du åpner en ny dialog, og deretter avbryte dialogen.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der snarveien for VoiceOver-ledeteksten ikke fungerer når du navigerer til bytt video-knappen

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Mer-menyen som skal fokusere på ett element.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av de nylige telefonnumrene som er utilgjengelige

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring der brukeren ikke kan gå til en ny separatøkt og fortsatt blir i Flytt til økt.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der brukeren ikke kunne navigere til videooppsett.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring der valg av det virtuelle bakgrunnsbildet ikke var tilgjengelig for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem slik at endring av speilknappen er tilgjengelig for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at VoiceOver-brukere alltid blir bedt om å bruke Ctrl-Tilvalg-Skift-Pil ned for å samhandle med glidebryteren.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med at Gå til Proximity-hjelp er utilgjengelig.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av kontrastforholdet for dempeikonet, som ikke var tilstrekkelig.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der VoiceOver-brukeren alltid blir fortalt at Webex-møter har et nytt vindu ved demping eller oppheving av demping.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av verktøytipsinnholdet på Koble til enhet som ikke er tilgjengelig for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at fokus skal utheves i møtelisten.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av tabellen for søk og separatøkt som mangler fokusringen.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der fokusringen mangler for programmene.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring for å gi teksten og bakgrunnen tilstrekkelig fargekontrast i separatøkter.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der Zoom inn, Zoom ut og Merknader manglet tastaturstøtte.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av separatøktene der synlig fokus må være til stede på alle interaktive elementer.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem i mediefil der de interaktive elementene manglet tastaturstøtte.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring i Del fil der interaktive elementer manglet tastaturstøtte

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med varemerking, der Alt-tasten mangler for Apple-logoen.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring der VoiceOver-brukerne ikke fikk beskjed når verten aktiverer Alle kan dele.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å gjøre det mulig for brukeren å åpne riktig meny for å angi rettigheter i filoverføringsøkten ved hjelp av tastaturet.

Webex Events (Mac)

Gjorde en forbedring av at snarveien Skift+Kommando+Control+S ikke kunne vise FIT under deling av Hendelse-vindu.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der visningsprogrammet for multimedier ikke var tilgjengelig for tastaturbrukere.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av feilene når brukeren klikker på verktøytips.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med at oversettelser i oppførte språk for Webex Assistant er utilgjengelige.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av talekommando-koblingen som ikke var tilgjengelig i høydepunkter for Webex Assistant.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at merkeikonet ikke kunne vises når brukeren holder pekeren over det for oppsettmeny for video med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av at listen over språk for oversettelser av Webex Assistant er utilgjengelig.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem for VoiceOver-brukere, slik at de får beskjed når de slår på Webex Assistant, og det mislykkes.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring når du oppdager enheter i nærheten som er utilgjengelige.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at brukeren kan navigere til Opptaker- og Tilkoblet-ikonet.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at VoiceOver-brukere får beskjed når møteklienten mottar reaksjoner.

Webex Meetings

Løste et problem slik at «knappemenyen» for «tilkoblet» er definert.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at Esc-tasten skal lukke dialogboksen Tilkoblet, og fokuset skal gå tilbake til knappen «koble til en enhet» i appen.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren skal lese navnet på dialogboksen når dialogboksen Koble til en enhet åpnes.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at det valgte elementet skal være synlig.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der SR ikke leses hvis den valgte undermenyen er merket for oppsettmenyen for video.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren skal kunne kunngjøre riktig beskrivelse og rolle for demp- eller video-knappen på kontrollfeltet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med Start møte-vinduet: Verktøytipsinnhold er ikke tilgjengelig for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av widgeten for kalender som ikke er tilgjengelig for tastatur- og VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av gjeldende valgt datotekst som ikke kunne nås for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der verktøytipset «Mer informasjon» ikke var tilgjengelig.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av anbefalingen på vinduet «Koble til en enhet».

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem med knapper, for eksempel «Rekk opp hånden» og «Start privat chat med deltaker», som bare er tilgjengelige ved å holde musepekeren over dem.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av deltakere-delen: der tabelltittelen ikke var til stede.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem i Start møte-vinduet, der det ble angitt en upassende etikett for en knapp.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Innstillinger som gir tilgjengelig etikett for popup-knapper.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der VoiceOver hopper over tekstelementene «Bli med i et møte» og «Kommende møter».

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av vindustittelen og brukerens navn som ikke kunne nås for VoiceOver-brukere.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av antall søkeresultater som er fylt ut nedenfor, og som må vises for VoiceOver-brukere.

Forbedringer for Webex (WBS41.4.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av tabellmarkeringen som må brukes for kommende møter i produktivitetsverktøy.

Webex Meetings

Løste et problem med innholdet som må være i en logisk og intuitiv rekkefølge i produktivitetsverktøy.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av Lagre-knappen som ikke har noen fokusring.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med etikettnavnet for lydtypen som ikke kan vises i interstitiell AV-dialog med høykontrastmodus.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av standardfokuset som var feil da brukeren åpnet hurtigtasten og navigerte på nytt.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av hurtigtasten Alt + Enter mens Del skjerm på Webex Meetings fungerer globalt.

Webex Meetings

Løste et problem med den nye, tilpassede hurtigtasten som ikke kan fungere i fullskjermsmodus.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av hurtigtasten som ikke kan fjernes når brukeren klikker på x-ikonet og deretter klikker på et annet område.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal kunne annonsere formålet med globale avmerkingsbokser i dialogboksen Hurtigtast.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for advarsler.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med skjermleseren som kunngjorde feil informasjon etter at spørsmål og svar-panelet ble lukket.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av indikatorikonet for Lås og Lås opp i menyen som ikke ble endret da et møte ble låst eller låst opp i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at Lås-ikonet ikke kan vises når brukeren låser én video og merker av for ikonet med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der det ikke var noe synlig fokus for kameraliste på videoundermeny med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med lydikonet som ikke kan vises i interstitiell AV-dialog med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der det ikke var noe synlig fokus for undermenyen for Mer-panelet med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der det ikke var noe synlig fokus for lydmenyen fra kontrollfeltet med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av skjermleseren som ikke kan annonsere knappenavn (Deltakere og Chat) på riktig måte etter at brukeren endrer størrelse på møtevinduet.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem for å fokusere på Del på enhet-knappen etter at du åpnet dialogboksen Tilkoblet.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren skal bruke teksten Bruk som gjest og forklare hvordan du aktiverer den.

Forbedringer for Webex (WBS41.3.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for knapp, kobling og advarsel.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for advarsel og knapp.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Stopp strømming-knappen som ikke kan vises tydelig når du navigerer til knappen ved hjelp av Tab-tasten.

Webex Meetings

Løste et problem med F6-tasten Legg til snarvei for å navigere mellom hovedområdet og panelområdet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Kan ikke-fanen til noen elementer i dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex.

Webex Meetings

Løste et problem der rollen til mer-alternativknappen er feil.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av dialogboksen Problemrapport for Cisco Webex Meetings for å tilpasse den til skjermens høyde

Webex Meetings

Løste et problem med den klikkbare teksten som skal være forskjellig fra statisk tekst i høykontrastmodus.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som ikke annonserer etiketter for kombinasjonsboksene og redigeringsfeltet i dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex Meetings.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal lese all teksten i dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av tastaturproblemet – kan ikke navigere i popup-brukergrensesnittet for mer-alternativet.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med skjermleseren der kontekstene for lyd- og videoknapper er forvirret.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med tastaturet der brukeren ikke kan åpne dialogboksen for lydtilkobling for tastaturbruker.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at all funksjonalitet er tilgjengelig fra tastaturet, for eksempel hurtigtast.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem for å sikre at kun bilde-elementer følger farge- og kontrastinnstillinger.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at kun bilde-elementer følger farge- og kontrastinnstillinger for innstillinger i Windows.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren, slik at den leser opp teksten i oppdateringsvinduet.

Webex Meetings

Løste et problem med opp- og nedtastene for å navigere til elementer i dialogboksen for innstillinger.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at dialogboksen innstilling skal åpnes når brukeren trykker på «Enter»-tasten og fokuserer på innstillingsknappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av knappen Koble til en enhet fra møtelisten.

Webex Meetings

Løste et problem slik at «Koble til en enhet» skal ha et tydelig, synlig fokus i underpanelet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren skal si «Kopiert» når brukeren kopierer PMR-koblingen.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren slik at skjermleseren skal si «Innstillinger-knapp, ...» når fokuset er på innstillingsknappen i påloggingspanelet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fanen «møteliste» i Innstillinger-Kalender for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fanen «Planlegg møter» i Innstillinger-Kalender for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fanen «Antall dager å vise i møtelisten» i Innstillinger-Kalender for skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem med pil opp og pil ned for å navigere i «møteliste» og «planlegg møter» i Innstillinger-Kalender.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring for å forbedre det visuelle fokuset når fanen lydtilkobling er valgt i boksen i «alternativer for møtedeltakelse».

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Varsler.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Alternativer for møtekobling.

Webex Meetings

Løste et problem med høykontrast i Webex-skrivebordsappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av «X»-knappen i dialogboksen Del.

Webex Meetings

Løste et problem med «Optimaliser for bevegelse og video».

Webex Meetings

Løste et problem der brukeren skal kunne bruke Tab til knappene «X» og «-» i innstillinger.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Varsler.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Videosystem.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Koble til en enhet.

Webex Meetings

Løste et problem med «Tale»-knappen, der skjermleseren skal si «Spill av, knapp» i Varsler.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren som skal legge til en kunngjøring i dialogboksen Alternativer for møtedeltakelse.

Webex Meetings

Løste et problem med kontrastforhold for knapp, kobling og fokus.

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren som skal kunngjøre navnet på valgt program eller skjerm.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren slik at den skal kunngjøre tittelen når brukeren åpner dialogboksen «Velg skjermen eller programmet du vil dele».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av koblingene som visuelt skal utheves av et annet element.

Webex Meetings

Løste et problem der fokuset fremdeles er på vinduet i Webex-skrivebordsappen når brukeren åpner dialogboksen Om fra påloggingspanelet.

Webex Meetings

Løste et problem med popup-dialogboksen som skal støtte tilgjengelighet for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at når brukeren trykker på Esc-tasten, skal det lukke dialogboksen og fokuset skal gå tilbake til knappen «Del på enhet» i dialogboksen «tilkoblet».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren slik at den sier valgt språk for interaktive elementer.

Webex Meetings

Løste et problem med alt innhold og alle elementer som også må være tilgjengelige for brukere av skjermlesere.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av SSO-påloggingspanelet slik at det ikke skal miste fokus etter at det åpnes.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fokuset på oppdateringsknappen slik at det skal vises fullstendig.

Webex Meetings

Løste et problem med høykontrast i Webex-skrivebordsappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren kunngjør etiketten for tale-knappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med kontrastforhold for advarsel og knapp.

Webex Meetings

Løste et problem der innholdet på det delte skrivebordet ble svart ved bytting til «Vis alle deltakere i flytende visning» med høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av mikrofonen som var låst og ikke kunne vises i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av blindeskriftvisningen, der innholdet i redigeringsboksen nedenfor der informasjonen din angis, ikke vises i blindeskrift.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med skjermleseren, der detaljinformasjonen skulle leses opp da brukeren ble med i et møte som allerede var avsluttet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av ikonet for endring av videooppsett som ikke kunne vises tydelig i høykontrastmodus

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av skjermleseren, der hjelpetipset i dialogboksen Bli med i møte skal ha en etikett.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at brukeren ikke kan forlate et stort møte.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Stopp strømming-knappen som ikke kan vises tydelig når brukeren navigerer til knappen ved hjelp av Tab-tasten.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av tastaturet, der det var umulig for tastaturbrukere å bruke chat-funksjonen under en møteøkt

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der mange ikoner ikke kan vises tydelig i Plist i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring der det ikke var noe synlig fokus når brukeren navigerte til det globale ledetekstikonet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for problemet med at etikettnavnet for Deltakere ikke kan vises i høykontrastmodus.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren skal si all teksten i oppdateringsvinduet.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at tekst og bilder av tekst gir tilstrekkelig fargekontrast i visningsmodulen.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring for å sikre at kontrollens tilgjengelighetstilstander og -roller er gyldige for kontrollens formål.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der avmerkingsboksen for å slippe inn deltakere ikke støttet høykontrast i klientmøter.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Koble til lyd uten å trykke på 1 på telefonen min som ikke støttet høykontrast.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av ikonet Rekk opp hånden som ikke kunne vises tydelig i høykontrastmodus.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem der fokuset skulle være på dialogboksen for FTE når en bruker blir med i møtet for første gang.

Webex Meetings (Windows)

Gjorde en forbedring av Kunngjør en knappemelding, men det var ingen knapp synlig når fokuset var på «Kopier møtekobling».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemet når du deler andre programmer enn din egen skjerm med JAWS-skjermleser aktivert, og delingsskjermen viser en grå skjerm

Forbedringer for Webex (WBS41.2.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Løste et problem der brukeren kan slå talevarsling for skjerm på eller av for chatmelding.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av tilgjengelighetsproblemene for spørsmål og svar.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemet med når brukeren åpner dialogboksen Administrer paneler for første gang, og de ikke kan trykke på Tab for å lande på listen over tilgjengelige paneler.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring for å legge til en knapp for å gi listen over tilgjengelige tastaturfunksjoner til tastaturbrukere.

Webex Meetings

Løste et problem der F6-fanen eller Ctrl+Tab ikke endrer fokus når paneldeltakerne deler skjermen, og de sitter fast i delingsskjermdelen.

Webex Meetings

Løste et problem der knappene Webex Assistant og Undertekster (under møtet) har noen skjermleserproblemer.

Forbedringer for Webex (WBS41.1.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av chatmeldingsvarselet for skjermleseren for melding som er feil når den er slått på eller av.

Webex Meetings

Løste et problem der Webex-skrivebordsappen bare skal vises i applisten når brukeren trykket på Alt+Tab.

Webex Meetings

Løste et problem med Alt+F4 som skulle lukke Webex-skrivebordsappen når den var i fokus.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Tab til Neste fra oppdateringsknappen for skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren skal si «Cisco Webex Meeting, %navn på personen%» når brukere åpner dette vinduet i Webex-skrivebordsappen.

Webex Meetings

Løste et problem der fokuset fremdeles er på vinduet i Webex-skrivebordsappen når brukeren åpner dialogboksen Om.

Webex Meetings

Løste et problem med sortering av ikoner for skjermleseren.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av karakterhøydeproblemet.

Webex Meetings

Løste et problem der fokuset forsvant når brukeren navigerte til søkeboksen og trykket på Tab på tastaturet.

Webex Events

Løste et problem der fokuset alltid var på Paneldeltaker, og paneldeltakeren ikke kunne navigere til neste element.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der det periodiske møtet skulle kunngjøres i møtelisten.

Webex Meetings

Løste et problem med å koble skjermleseren til en enhet.

Webex Meetings

Løste et problem der brukeren ikke kan bruke tastaturet til å velge en enhet fra enheter i nærheten og listen over nylige enheter.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av etikettene til dialogboksene for lydalternativet og videoalternativet som er feil for popup-vinduet fra handlingslinjen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av innstillingsverdien for å velge tilgjengelighetsstøtte.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Tab-komponenten for tilgjengelighetsstøtte.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Tab-tasten for å åpne eller forlate møtelisteområdet i stedet for å navigere i listeelementene.

Forbedringer for Webex (WBS40.12.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Esc-tasten som skal lukke nylige personlige rom.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren skulle gi instruksjoner for hvordan du bruker Tab for «Start»- eller «Bli med»-knappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av dialogboksen Koble til en enhet som ikke ble vist fullstendig.

Webex Meetings

Løste et problem med siden Opptaksdetaljer for tastatur og skjermleser – siden Avspillingsområde for ny spiller.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av elementene på innstillingsmenyen som ikke skal utheves med en svart boks.

Webex Meetings

Løste et problem med Skift+Tab til neste fra «Bli med»-knappen i «Skriv inn møteinformasjonen» (virkemåtedel).

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av «Webex-møte» og «Periodisk møte» som skal kunngjøres i møtelisten

Webex Meetings

Løste et problem med «Du har ingen møter» som ikke skal hoppes over i møtelisten.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av teksten for dialogboksen «Koble til en enhet» for tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem som skulle ha et godt kontrastfokus når du bruker Tab til «Søk etter en enhet»-knappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring som skulle fokusere på «Søk etter en enhet» når dialogboksen «Koble til en enhet» åpnes.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleseren slik at den skal fjerne dialogboksen «dialoginnstillinger» når innstillingsmenyen åpnes.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Esc-tasten, slik at hovedpanelet for Webex-skrivebordsappen ikke lukkes.

Webex Meetings

Løste et problem med Tab fra Plan-knappen som ikke kan åpne det nylige personlige rommet.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren skulle ha flere detaljer når fokuset er på «Plan».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av detaljene når fokuset er på «Start et møte» for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleservirkemåten for Ikke noe møte i møtelisten, bruk Tab fra Oppdater-knappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleservirkemåten for start- eller bli med-elementet i møtelisten, bruk Tab fra Oppdater-knappen.

Webex Meetings

Løste et problem der fokuset gikk tapt etter at underkoblede enheter ble åpnet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av skjermleservirkemåten når møtet er til stede, men start- eller bli med-knappen i ikke til stede i møtelisten, bruk Tab fra Oppdater-knappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at når Esc-tasten trykkes på, skal den lukke underkoblede enheter.

Webex Meetings

Løste et problem med bruk av Tab fra redigeringsboksen «Skriv inn møteinformasjonen».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring med bruk av Tab fra Plan-knappen.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren skulle si kobling for møte i personlig rom når brukeren fokuserer på kopieringsknappen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av separatøkten med høykontrastmodus der det var to aktive talerikoner.

Webex Meetings

Løste et problem med de virtuelle bakgrunnselementene som ikke kan vises normalt i høykontrastmodus.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av merknadsverktøyene som ikke kan vises normalt med innstillingsmodus for høykontrast.

Webex Meetings

Løste et problem med knappen Demp alle og Fjern all demping som ikke kan vises fullstendig med innstillingsmodus for høykontrast.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av enkelte ikoner som ikke kan vises normalt på kontrollfeltet med innstillingsmodus for høykontrast.

Webex Meetings

Løste et problem med ikonet for fremvisning og skjuling av kontrollfeltet som ikke støtter innstillinger for høykontrast.

Webex Meetings

Løste et problem med siden Opptaksdetaljer for tastatur og skjermleser – Ny spiller.

Webex Meetings

Løste et problem med verktøylinjen for samhandling for deling for å sikre at farge- og tekstformatering ikke er den eneste måten å formidle informasjon på.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Bli med fra-siden – knappeteksten «Trykk på Enter for å starte møtet» for hvert møte som ikke er unikt.

Webex Meetings

Løste et problem med Bli med fra-siden for å sikre at bilder inneholder informativ alternativ tekst.

Webex Meetings

Løste et problem med Bli med fra-siden for å gi visuelle etiketter eller instruksjoner for brukerinndata

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av programmet som er vanskelig å bruke på grunn av en tastaturfelle.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av det viktige innholdet som ikke er merkbart for blinde brukere.

Webex Meetings

Løste et problem med få skjemaelementer som leses opp uten beskrivelse.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av noen interaktive elementer som ikke kan betjenes ved hjelp av tastaturet.

Webex Meetings

Løste et problem med etikettene eller instruksjonene for kontroller for møteklienten.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemet med fokusrekkefølgen av Møte-appen for Windows.

Webex Meetings

Løste et problem der det ikke var noen tastaturfelle.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemet med tastaturnavigasjon for grensesnittelementer i møteappen for Windows.

Webex Meetings

Løste et problem med kontrastproblemet til grensesnittelementer i møteklienten for Windows.

Webex Meetings

Løste et problem med Videosamtale-vinduet – dialogboksen Sorter – knappen Rekk opp hånden er ikke merket riktig.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av dialogboksen Koble til en enhet der dialogboksen ikke var beskrivende.

Webex Meetings

Løste et problem med koblingene som ikke kan fastslås fra koblingsteksten alene eller fra konteksten.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemene med dialogboksen «Del opptak» for tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemer med rutenettet «Mine møteopptak» for tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemet med at dato og klokkeslett ikke kan betjenes av tastatur i det modale vinduet «Dato og klokkeslett».

Webex Meetings

Løste et problem med siden Opptaksdetaljer for tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem med siden Kommende møter for tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av enkelte tekster i avstemningspanelet som ikke oppfyller minimum kontrastforhold.

Webex Meetings

Løste et problem med enkelte tekster i Deltakere-panelet som ikke oppfyller minimum kontrastforhold.

Webex Meetings

Løste et problem med Undertekster og høydepunkter-panelet som hadde noen problemer med skjermleseren.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av tavlen som hadde noen tastatur- og etikettproblemer.

Webex Meetings

Løste et problem med hovedmøteskjermen (under møtet) som hadde problemer med tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av tekstredigeringsfeltet Skriv inn møteinformasjon i Webex-møteappen som har problemer med tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem som Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen hadde med tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av alle elementer og etiketter på alle knapper som etterfølges av et tall.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av fornavn, etternavn og URL-adresse for møte i personlig rom som ikke burde støtte tilgjengelighet.

Webex Meetings

Løste et problem der kontrastene i noen tilfeller ikke kan justeres.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av funksjonen til noen interaktive elementer som ikke ble gjenkjent på riktig måte.

Webex Meetings

Løste et problem med skriftstørrelsen som ikke kan justeres.

Webex Meetings

Løste et problem med kontrastforholdet som er for lavt for enkelte elementer.

Webex Meetings

Gjorde noen oppdateringer som ikke kan oppdages eller betjenes.

Forbedringer for Webex (WBS40.11.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av klientlåsingsversjonen som var mindre enn eller lik 40.9 da brukeren sendte veksleverdien som usann.

Webex Meetings

Løste et problem der en Windows-bruker ikke kunne ringe tilbake til en videoenhet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av teksten som skal si «Rekk opp hånden» og «Ta ned hånden» for håndikonet i Plist.

Webex Meetings

Løste et problem med teksten som skulle si «Verten har tatt ned hånden din» og «En medvert har senket hånden».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring på kontrollfeltet for å sikre at farge- og tekstformatering ikke er den eneste måten å formidle informasjon på.

Webex Meetings

Løste et problem med teksten som skulle si «Du løftet hånden» og «Du senket hånden».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Esc-tasten på tastaturet, da det ikke var noe svar i Plist.

Webex Meetings

Løste et problem med verktøylinjen for samhandling for deling for å gi en tilgjengelig varslingsmetode for innholdsendringer som skjer uten eksplisitt brukerkjennskap.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring på verktøylinjen for samhandling for deling for å gi tilgjengelige navn for alle kontroller.

Webex Meetings

Løste et problem med opptakerelementet for å sikre at fokus først angis når et vindu eller et popup-vindu åpnes.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av opptakerelementet for å sikre at fokuset returneres til det siste elementet fokuset var på, når du går tilbake til en åpen modul.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring i deltakerlisten for å sikre at titlene for vinduer og dialogbokser beskriver emne eller formål.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring i deltakerlisten for å sikre at kontrollens tilgjengelighetstilstander og -roller er gyldige for kontrollens formål.

Webex Meetings

Løste et problem med alternativene for deling av innhold for å sikre at etikettene og overskriftene er beskrivende.

Webex Meetings

Løste et problem med deltakerlisten for å angi tilgjengelige navn for alle kontroller.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring i Chat-vinduet for å sikre at brukere kan navigere mellom programruter.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring i Møtevideo-visningen og formatbytte for å sikre at brukere kan navigere mellom programruter.

Webex Meetings

Løste et problem med alternativene for deling av innhold for å angi tilgjengelige navn for alle kontroller.

Webex Meetings

Løste et problem med opptakerelementet for å sikre at tastaturfokus ikke gis til etiketter eller statisk tekst.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Bli med fra-siden – et <div>-element er flettet i et <tbody>-element.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at skjermleseren sier «Kopiert» når brukeren kopierer koblingen for møte i personlig rom.

Webex Meetings

Løste et problem med de nylige personlige rommene som skal støtte tilgjengelighet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Bli med fra-siden – det var dupliserte verdier for ID-attributter på siden.

Webex Meetings

Løste et problem med Bli med fra-siden – det var dupliserte aria-etiketter for forskjellige kalenderdatoer.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Bli med fra-siden – knappene «Gå til forrige måned» og «Gå til neste måned» får tastaturfokus, men kan ikke aktiveres med Enter eller mellomromstasten.

Webex Meetings

Løste et problem med grupper av kontroller som ikke er gruppert programmatisk, og som ikke har en gruppeetikett.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Bli med fra-siden – «Fra»- og «Til»-feltene har tilgjengelige navn som ikke inneholder den synlige etiketteksten.

Webex Meetings

Løste et problem med Bli med fra-siden – hver tabellcelle i kalendere har et overskriftsattributt som refererer til to ID-er, men elementene med disse ID-ene finnes ikke i datoen i måneden (DOM).

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Bli med fra-siden for å sikre at tekst og bilder av tekst gir tilstrekkelig kontrast.

Webex Meetings

Løste et problem med Bli med fra-siden – gjeldende dato i kalenderen skiller seg fra andre datoer som bare bruker farger.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Bli med fra-siden – månedskalendere i popup-vinduet for datoområdet har aria-etiketter med attributter som refererer til en ID som ikke finnes i datoen i måneden (DOM).

Webex Meetings

Løste et problem med Bli med fra-siden – gjeldende måned i popup-vinduet for datoområdet har rollen «overskrift», men har ingen attributter på aria-nivå.

Webex Events

Gjorde en forbedring i skjermleseren der når resultatene fra avstemning vises, kunngjøres det ingen melding om at resultatene er tilgjengelige.

Webex Events

Løste et problem med skjermleseren, der alternativknappen for Avstemning må kunngjøre innhold.

Webex Events

Løste et problem der tastaturfokuset for chat med enkeltpersoner var feil.

Webex Events

Gjorde en forbedring av spørsmål og svar fordi kunngjøringene var feil.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av informasjonen, strukturen og relasjonene som formidles gjennom presentasjon som ikke kan forstås (programmatisk bestemt).

Webex Meetings

Løste et problem med skjermleseren, der Møtekontroller (skjermbildet i møte) ikke fungerte.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av dialogboksen «Rediger møteopptak» for skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem med Opptak-siden for tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av overskriftene for Logg på-siden for skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem med sidetittelen for skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av rolle=«hoved» eller skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem der brukeren kan bruke Tab-tasten til å bla gjennom hvert element i hovedpanelet i Webex-skrivebordsappen.

Webex Meetings

Løste et problem slik at brukeren skal kunne velge dato i kalenderen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av problemet med at møtelistegruppen ikke støtter tilgjengelighet.

Webex Meetings

Løste et problem med produktivitetsverktøyene der brukeren ikke kunne koble til enheten fordi den ikke støttet tilgjengelighet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring i dialogboksen Innstillinger som ikke støttet tilgjengelighet.

Webex Meetings

Løste et problem som dialogboksen Innstillinger hadde med tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring slik at etikettene på alle knapper og elementer etterfølges av et tall.

Webex Meetings

Løste et problem der det var to bilder som manglet alternativ tekst.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av sidetittelen som ikke samsvarte med formålet på siden (over hele nettstedet).

Forbedringer for Webex (WBS40.10.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Løste et problem der å slippe inn brukere i lobbyen trengte en kunngjøring.

Webex Meetings

Løste et problem med dialogboksen Flere alternativer > Koble til en enhet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Opptaker-knappen.

Webex Meetings

Løste et problem med knappen for lydtilkoblinger med popup-vindu – alternativet «Ring inn» for skjermlesere og tastaturbrukere.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av dialogboksen Møteinformasjon.

Webex Meetings

Løste et problem med dialogboksen Problemrapportering for Cisco Webex Meetings

Webex Meetings

Løste et problem der dialogboksen Flere alternativer > Kamerainnstillinger har problemer med tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Avstemning-panelet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Undertekster og høydepunkter-panelet

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Deltakere-panelet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Chat-panelet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Opptaker-dialogboksen.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Del innhold-dialogboksen.

Webex Meetings

Løste et problem der fokuset skulle bytte for å vise et varsel når du slipper inn brukere som venter i lobbyen.

Webex Meetings

Løste et problem for å gi tilgjengelighetsstøtte til Innstillinger-knappen i Logg på-panelet.

Webex Meetings

Løste et problem med knappen for lydtilkoblinger som ble åpnet fra knappemenyen Flere alternativer under et møte.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av knappene Webex Assistant og Undertekster.

Webex Meetings

Løste et problem med rekkefølgen på kontrollfeltet.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av dialogboksen Kamerainnstillinger.

Webex Meetings

Løste et problem med lydtilkoblingspanelet: Widgeten «Ring meg på #».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av dialogboksen Koble til en enhet.

Webex Meetings

Løste et problem der det oppstod en kunngjøringsfeil ved tilkobling til en videosystemknapp.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av Lyd-knappen.

Webex Meetings

Løste et problem der det oppstod en kunngjøringsfeil på møter-siden.

Webex Meetings

Løste et problem der når tastaturbrukerne starter skjermen før møtet, skal det være et standardfokus på Start møte-knappen, og fokuset skal være tydelig synlig.

Webex Meetings

Løste et problem der brukeren trykker på Esc-tasten og hovedpanelet for Webex-skrivebordsappen ikke skal lukkes når den er koblet til en enhet.

Webex Meetings

Løste et problem der brukeren ikke skulle miste fokus etter at hurtigmenyen Innstillinger lukkes ved å trykke på Esc.

Webex Meetings

Løste et problem der noen elementer i dialogboksen Avslutt møte ikke støtter tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem der noen elementer i dialogboksen Inviter og påminn ikke støtter tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring av noen tastatur- og skjermleserproblemer for opptak av møte.

Webex Meetings

Løste et problem der hurtigtastene ikke fungerer når den flytende panelvisningen er aktivert i Webex Meetings.

Forbedringer for Webex (WBS40.9.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Løste et problem for å gi tilgjengelighetsstøtte til Innstillinger-knappen i Logg på-panelet.

Webex Meetings

Løste et problem der Esc-tasten skal lukke hurtigmenyen Innstillinger.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der menyen Flere alternativer hadde problemer med tastatur og etikett.

Webex Meetings (Mac)

Løste et problem der Ring inn-knappen for lydtilkoblinger har noen tastaturproblemer, og kunngjøringene fra skjermleseren ikke var riktige.

Webex Meetings (Mac)

Løste problemer med knappene Webex Assistant og Undertekster (under møtet) som hadde problemer med fokusrekkefølge og skjermleser.

Webex Meetings (Mac)

Løste problemer med popup-vinduet Del innhold og kontrollene for deling som har tastaturproblemer og at skjermleseren som ikke kan kunngjøre all informasjonen.

Webex Meetings (Mac)

Gjorde en forbedring av før møtet: Knappene Demp og Slå på videoen min som hadde problemer med fokusrekkefølgen og etiketter.

Webex Meetings

Løste problemer der brukere som bruker tastaturet, skal kunne trykke tab til "i" -knappen når de deler på en enhet.

Webex Meetings

Løste problemer der områdets LANG-attributt var feil.

Webex Meetings

Løste et problem der møteappen ikke skulle fokusere på koblingen for møte i personlig rom.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der Enter-tasten skal brukes til å velge elementet i listen Nylige personlige rom.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der pil høyre og pil venstre skal brukes til å flytte gjennom listen Nylige personlige rom.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der listen Nylige personlige rom skal vises når brukeren trykker på Enter-tasten.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der VoiceOver skal kunngjøre datoinformasjonen når brukeren trykker på Tab.

Webex Meetings

Løste et problem der VoiceOver bare skal oppgi møtenavnet og vertsnavnet, og ikke møtets starttidspunkt og sluttidspunkt.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der VoiceOver skal gi tips og informasjon etter at du har åpnet teksten i verktøytipset.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der VoiceOver skal si kopiert etter at du trykker på Enter på koblingen kopier URL.

Webex Meetings

Løste et problem der VoiceOver sier kopier URL når du trykker på koblingen Kopier møte i personlig rom.

Webex Meetings

Løste et problem slik at brukeren kan bruke pil opp og pil ned til å navigere til datoen i møtelisten.

Webex Meetings

Løste et problem der Esc-tasten skulle lukke kalenderen.

Webex Meetings

Løste et problem der brukeren kan bruke Tab-tasten til å åpne kalender-knappen.

Webex Meetings

Løste et problem der Esc-tasten skal lukke teksten med verktøytips som åpnes.

Webex Meetings

Løste et problem der rekkefølgen for tastaturnavigasjon i hovedpanelet for Webex Meetings-skrivebordsappen skulle følge standarden i den vedlagte rapporten.

Webex Meetings

Løste et problem der chattepanelet har noen problemer med tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Løste et problem der VoiceOver skal si «Hvilket Webex-nettsted vil du bruke» når alternativknappen er valgt.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der pil opp og pil ned bare brukes til å velge Webex-nettstedet på påloggingssiden.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der VoiceOver bare sier «knapp» når brukeren trykker på <.

Webex Meetings

Løste et problem som dialogboksen Koble til en enhet har med tastatur og skjermleser.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der Avslutt møte burde være en knapp i stedet for en avmerkingsboks.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der Flere alternativer burde være en knapp i stedet for en avmerkingsboks.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der Opptaker burde være en knapp i stedet for en avmerkingsboks.

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der Del innhold burde være en knapp i stedet for en avmerkingsboks.

Webex Meetings

Løste et problem der knappen Start og stopp video er svært forvirrende fra skjermleseren.

Webex Meetings

Løste et problem der knappen for Demp og Slå av demping er svært forvirrende fra skjermleseren.

Webex Meetings

Løste et problem med URL-adressen for kopiering.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleseren ikke reagerte når brukeren går fra et annet program til møtet.

Webex Meetings

Løste et problem der fokuset til skjermleseren hoppet på en uberegnelig måte.

Webex Meetings

Løste et problem der det var vanskelig å høre chattevarsler og tale under store møter med lydøkt.

Webex Meetings

Løste et problem der fargekontrastforholdet mellom forgrunnsteksten og bakgrunnen ikke var minst 4,5:1.

Webex Meetings

Løste et problem der språkattributtet som brukes til å angi primærspråket for <html>-siden, ikke er gyldig.

Webex Meetings

Løste et problem der den visuelle indikasjonen (stjerne) om at feltet er obligatorisk, ikke formidles av JAWS.

Webex Meetings

Løste et problem der det ikke var noen snarvei for å avslutte et møte på Windows-klienten.

Webex Meetings

Løste et problem der overgangen til PSTN-lyd under et møte ikke fungerte, siden JAWS fortsetter kunngjøringer om en avmerkingsboks.

Webex Meetings

Løste et problem der den ansatte ikke fikk noen melding fra JAWS om at presentatøren har sluttet å dele skjermen.

Webex Meetings (Windows)

Løste et problem med at en synshemmet bruker ikke kunne dele skjermen sin mens en annen bruker delte sin skjerm.

Webex Meetings

Løste et problem der det ikke var noen snarvei for demping eller oppheving av demping under skjermdeling.

Webex Meetings

Løste et problem der det ikke var noen hurtigtast for å slå video av og på for synshemmede.

Forbedringer for Webex (WBS40.8.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings Gjorde en forbedring der etiketten for oppdateringsknappen nå sier «Oppdater møteliste» i stedet for «Oppdater møte liste».
Webex Meetings Løste et problem der «Bruk en annen enhet» ikke kunne leses av skjermlesere.
Webex Meetings Løste et problem der «Koble til en enhet» ikke fungerte som forventet.
Webex Meetings Løste et problem der appen ikke fungerte som forventet da brukeren trykket på Tab-tasten og klikket på Enter eller mellomrom på tastaturet.
Webex Meetings Løste et problem med støtte for knappen «Koble til en enhet».
Webex Meetings Gjorde en forbedring av oppdateringsknappen for Møteliste.
Webex Meetings Løste et problem der appen ikke fungerte som forventet etter at brukeren valgte datoknappen.
Webex Meetings Løste et problem der ikonet i Kommende møter ikke hadde etikett for navnet eller datoen.
Webex-nettstedsadministrasjon Gjorde en forbedring der Innstillinger-knappene har et fokusikon.
Webex-nettstedsadministrasjon Gjorde en forbedring der «Generelt» viser det fokuserte ikonet etter at brukeren har åpnet Innstillinger, og brukere kan holde Tab-tasten mens de trykker på opp/ned for å gå til andre sider eller trykke på Tab-tasten én gang for å vise det fokuserte ikonet i avmerkingsboksen.
Webex Meetings Løste et problem med at panelet «Koble til en enhet» ikke hadde riktig etikett for skjermlesere.
Webex Meetings Løste et problem der det ikke fungerte som forventet å trykke på Tab til «Koble til en enhet».
Webex-nettstedsadministrasjon Gjorde en forbedring der Innstillinger-fanen inneholder siden for Konto- og Videosystem-fanen.
Webex-nettstedsadministrasjon Løste et problem der Kalender-knappen ikke var et fokusikon for brukere.

Forbedringer for Webex (WBS40.7.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex-nettstedsadministrasjon Gjorde en forbedring der rollenotatet nå har en stor bokstav i stedet for liten.
Webex Meetings Brukere kan betjene «Start et møte» og rullegardinknappene når de er aktiverte.

Forbedringer for Webex (WBS40.6.0)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings Gjorde en forbedring der brukere nå kan navngi Ring meg-knappen med et tilgjengelig navn gjennom tittelattributtet eller områdeetiketten.

Forbedringer for Webex (WBS39.10)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der skjermlesere nå sier «Trykk på venstre og høyre piltast for flere alternativer». Tidligere sa skjermlesere «Bruk venstre og høyre taster for flere alternativer».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der skjermlesere nå sier «Velg land eller område, og skriv deretter inn kodenummer uten en pluss-kode». Tidligere sa skjermlesere «Velg lands- eller regionkode. Skriv inn innhold uten en pluss-kode».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der skjermlesere nå sier «Velg land eller område». Tidligere sa skjermlesere «Velg lands- eller regionkode».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der skjermlesere nå sier «Skriv inn telefonnummeret, inkludert retnings- eller bynummeret». Tidligere sa skjermlesere «Skriv inn telefonnummer med retnings- eller bynummer».

Webex Meetings

Gjorde en forbedring der skjermlesere nå sier «Lydtilkobling. Trykk på Tab for flere alternativer». Tidligere sa skjermlesere «Lydtilkobling. Bruk Tab-tasten for flere alternativer».

Forbedringer for Webex (WBS39.9)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Training

Løste et problem der dialogboksen Lydkonferanse ikke hadde riktig etikett for skjermlesere.

Webex Training

Løste et problem der dialogboksen Inviter og påminn ikke hadde riktig etikett for skjermlesere.

Webex Training

Løste et problem der fremdriftsmeldingen «endre presentatør» ikke ble lest av skjermlesere.

Webex Training

Løste et problem der meldinger om «Ugyldig e-postadresse» i dialogboksen Inviter og påminn ikke kunne leses av skjermlesere.

Webex Training

Løste et problem der alternativer for Send til i Chat-panelet ikke kunne leses av skjermlesere.

Webex Training

Løste et problem der elementer i dialogboksen Alternativer for avstemning ikke kunne leses av skjermlesere.

Webex Training

Løste et problem der dialogboksen Statusdetaljer for deltaker ikke kunne leses av skjermlesere.

Webex Training

Løste et problem der status for lukkede avstemninger ikke kunne leses av skjermlesere.

Webex Training

Løste et problem der skjermlesere ikke leste fanene i dialogboksen Inviter og påminn på riktig måte.

Webex Training

Løste et problem der skjermlesere ikke leste panelnavn da brukere navigerte til et nytt panel.

Webex Training

Løste et problem der skjermlesere ikke kunngjorde «Samtale fra datamaskin».

Webex Training

Løste et problem der opptakeren ikke startet når brukeren trykket på mellomrom etter å ha navigert til Opptak-panelet og valgt Ta opp-knappen.

Webex Training

Løste et problem der skjermlesere ikke kunne lese opp prosentandelen eller antallet oppmerksomme eller uoppmerksomme deltakere.

Forbedringer for Webex (WBS39.8)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Training

Brukere kan bruke Hurtigstart-siden ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan åpne rullegardinlister fra faner ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan bruke dialogboksen Tilordning av separatøkt ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan bruke dialogboksen for sporing av oppmerksomhet ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan bruke Tilbakemeldinger og Uttrykksikoner ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan bruke dialogboksen Personlige innstillinger ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan bruke Test-panelet ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan bruke dialogboksen Informasjon om opplæringsøkt ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan bruke dialogboksen Lyd- og videostatistikk ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan bruke dialogboksen Status for avstemning ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan angi plasseringen av skjermleseren i Avstemning-panelet og deretter bruke tastaturet til å klikke på OK.

Webex Training

Brukere kan bruke Send privat-knappen i Spørsmål og svar-panelet ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Brukere kan bruke dialogboksen Del multimedia ved hjelp av tastaturet.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne bruke tastaturet til å betjene fanene Telefon, SMS og Påminn i dialogboksen Inviter og påminn.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne bruke tastaturet til å ringe deltakere i dialogboksen Inviter og påminn.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne bruke tastaturet til å betjene dialogboksen Annet program under deling.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne bruke tastaturet til å endre hvilken type spørsmål de stilte i Avstemning-panelet.

Webex Training

Løste et problem der høyreklikkmenyen ble vist på feil sted da brukerne valgte tekstinndatafeltet i Spørsmål og svar-panelet og trykket på Skift+F10.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne bruke tastaturet til å sende videoen sin i Deltakere-panelet.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne bruke tastaturet til å endre faner i dialogboksen Alternativer for opplæringsøkt.

Webex Training

Løste et problem der når brukere delte skrivebordet og brukte tastaturet til å gå gjennom møtekontroller, var det vanskelig å se om en møtekontroll ble valgt.

Webex Training

Løste et problem der høyreklikkmenyen ble vist på feil sted da brukerne valgte tekstinndatafeltet i Separat-panelet og trykket på Skift+F10.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne bruke tastaturet til å få tilgang til Info-ikonet i dialogboksen Avslutt opplæringsøkt.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne bruke tastaturet til å betjene dialogboksen Webex Access Anywhere under deling av en ekstern datamaskin.

Webex Training

Løste et problem der en bruker lukker en dialogboks ved å trykke på Enter selv om OK eller Avbryt ikke var valgt.

Webex Training

Løste et problem der ikke alle ordene ble vist dialogboksen Alternativer for opplæringsøkt.

Webex Training

Løste et problem der «Ikke vis denne meldingen igjen» overlappet med Stopp opptak-knappen.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne bruke tastaturet til å velge alternativer i dialogboksen Administrere telefonnumre.

Webex Training

Løste et problem der brukere ikke kunne åpne en chat med en annen deltaker.

Webex Training

Løste et problem der opphavsrettssymboler ikke ble vist riktig.

Webex Training

Løste et problem der Lagre-knappen ikke ble oversatt i dialogboksen Rapporter et problem.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermlesere ikke ville kunngjøre alternativer som allerede var valgt, i dialogboksen Innstillinger.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermlesere ikke kunngjorde Chat-knappen på riktig måte når brukere hadde nye uleste meldinger.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermlesere ikke kunngjorde Til-feltet på riktig måte i Chat-panelet.

Webex Meetings

Løste et problem der knapper i visningen Ring annet program fra dialogboksen Lyd- og videotilkobling ikke hadde etiketter.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermlesere ikke ville kunngjøre knapper i Videovisning-panelet på riktig måte mens brukeren delte skjermen sin.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermlesere ikke ville kunngjøre Rekk opp hånden i Deltaker-listen på riktig måte.

Webex Meetings

Løste et problem der alternativene i dialogboksen Lyd- og videotilkobling ikke var riktig merket for lesing av skjermlesere.

Forbedringer for Webex (WBS39.7)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Løste et problem der NVDA-skjermleseren kunngjorde en numerisk verdi etter å ha kunngjort en møtekontroll.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermlesere ikke ville kunngjøre dialogboksen for avstemning for lagring av spørsmål og svar for avstemningen.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermleserne ikke kunngjorde navnene på møtekontrollene på riktig måte hvis en bruker delte skjermen sin.

Forbedringer for Webex (WBS39.6)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Løste et problem der varsler ikke blinket da en bruker mottok en chatmelding.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermlesere ikke ville kunngjøre:

  • Telefonnumre for Ring meg-knappen i dialogboksen Lyd- og videotilkobling.

  • Knappen Ring videosystemet mitt.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermlesere ikke ville kunngjøre delbart innhold på riktig måte.

Webex Meetings

Løste et problem der skjermlesere ikke ville kunngjøre varselet om at en deltaker ble med i et møte.

Forbedringer for Webex (WBS39.5)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings Løste et problem der skjermlesere som bruker Windows, ikke kunne dele eller starte en video.

Forbedringer for Webex (WBS39.3)

Produktområde

Beskrivelse

Webex Meetings

Løste et problem der Webex Meetings ikke lot brukere samhandle med dialogboksen Lyd- og videotilkobling når de ble med i et møte. Brukerne måtte først lukke dialogboksen og åpne den på nytt.