Aktiver og finn vertstelefonen din for hotellbygging

Før du starter

Administratoren må konfigurere en gjestekonto for deg. Hotellfunksjonen gjelder bare for primærlinjer, og gjelder ikke for delte linjer.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger > Tilleggsfunksjonerfra brukerportalen for anrop, og slå på Hotell.

3

Søk etter navnet eller nummeret til personen du vil bruke telefonen (verten) for.

4

(Valgfritt) Hvis du vil begrense tiden en gjest kan knyttes til vertstelefonen, merker du av for Begrens tilknytningsperiode.

5

(Valgfritt) Du kan logge ut automatisk ved å velge antall timer før avlogging.

6

Deretter klikker du på Lagre.

7

Start telefonen på nytt for å aktivere tastene Gjest inn og Gjest ut .

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du aktiverer og finner vertstelefonen din for hotellbygging i brukerportalen for anrop.

Logge på en gjestetelefon

Før du starter

1

Trykk gjesten inn , og skriv deretter inn utvidelsen som bruker-ID og PIN-kode for talepost som passord.

Passordfeltet bruker to typer inndatametoder: alfanumerisk og numerisk. Mens du skriver inn passordet, ser du Alternativ-tasten på telefonen. Du kan bruke denne hurtigtasten til å endre gjeldende inndatatype for passord. Velg Skriv inn alle for alfanumeriske inndata, og velg Inndatanummer for numerisk oppføring.

2

Trykk på Lagre.

Logge av en gjestetelefon

Trykk Gjest ut , og logg deretter av.

Hvis du ser påloggingstasten , vet du at du er logget av.