Aktivera och leta upp din värdtelefon för information

Innan du börjar

Din administratör måste konfigurera ett gästkonto åt dig. Funktionen är endast tillämpbar på primära linjer och gäller inte delade linjer.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar > Ytterligare funktioner och aktiverar Inaktivera.

3

Sök efter namnet på eller numret till personen vars telefon (värd) du vill använda.

4

(Valfritt) För att begränsa tiden som en gäst kan associeras med värdtelefonen markerar du Begränsa anslutningsperiod.

5

(Valfritt) Du kan logga ut automatiskt genom att välja antalet timmar innan du loggar ut.

6

Klicka sedan på Spara.

7

Starta om telefonen för att aktivera funktionstangenterna Gäst in och Gäst ut.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du aktiverar och letar upp din värdtelefon för information i användarportalen för uppringning.

Logga in på en gästtelefon

Innan du börjar

1

Tryck på Gäst på och ange sedan din anknytning som användar-ID och din PIN-kod till röstbrevlådan som lösenord.

Lösenordsfältet använder två typer av inmatningsmetoder: alfanumeriska och numeriska. När du anger lösenordet visas funktionstangenten Alternativ på telefonen. Du kan använda den här tangenten för att ändra inmatningstypen för det nuvarande lösenordet. Välj Mata in alla för alfanumerisk inmatning och välj Mata in nummer för numerisk inmatning.

2

Tryck på Spara.

Logga ut från en gästtelefon

Tryck på Gäst ut och sedan Logga ut.

Om du ser funktionstangenten Logga in vet du att du är utloggad.